archiv
Učitelské noviny č. 11/2014
tisk článku

RED HAND DAY

Den červené ruky (Red Hand Day) se koná kaž-doročně u příležitosti výročí přijetí Opčního protokolu 12. února. Jedná se o mezinárodní akci, která vznikla jako protest proti zneužívaní dětských vojáků po celém světě. Účastníci vyjadřují svou solidaritu s těmito dětmi červenými otisky dlaní. Do akce se každý rok zapojuje více než sto zemí na celém světě.

U nás není tento den ještě příliš známý, ale lidé po celém světě si připomínají, že děti jsou někde stále ještě zatahovány do ozbrojených konfliktů, musejí pracovat ve špatném prostředí, jsou porušována jejich práva.

Podle odhadů je takovýchto dětí okolo 300 tisíc. Pocházejí především ze střední Afriky, jihovýchodní Asie a Blízkého východu. Bývají hromadně unášeny ze svých domovů, jejich rodiny je už často nikdy nespatří. Po naverbování následuje tvrdý fyzický výcvik, který často končí smrtí nejslabších jedinců. Poté přichází na řadu základní taktika boje a trénink se zbraněmi. Součástí přijetí mezi ostatní bojovníky bývá závěrečná zkouška, ve které musejí – často pod vlivem drog – zastřelit jednoho ze zajatců. Je méně známé, že více než třetinu dětských vojáků tvoří dívky. Často musejí přežívat s menšími dávkami potravy než chlapci, častěji se také stávají oběťmi pohlavního zneužívání.

Děti, které projdou podobnými zážitky, nesou jejich následky po celý život. Usnadnit jejich začlenění do společnosti mají programy DDR, založené na třech základních principech: Disarmament (odzbrojení), Demobilization (vyčlenění z bojových jednotek, zjištění identity za účelem nalezení rodiny) a Reintegration (psychologická pomoc, poskytnutí základního vzdělání a zapojení do společnosti).

U příležitosti Dne červené ruky zhotovili žáci 6.A ze ZŠ a MŠ Chelčického v Praze 3 transparent s otisky dlaní, který na chodbě školy význam tohoto dne připomíná. Nejen proto, že se problematika týká dětí podobného věku, ale také proto, že ve třídě jsou i dva žáci pocházející ze Sýrie a problematika se dotýká i jejich krajanů.

Jakub Šolc, ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz