počkejte prosím, zpracovávám data

Nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu

1. 6. 2022


(mšmt) Od 1. června 2022 bude spuštěn nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu, na kterém si budou moci zájemci zdarma objednávat učebnice a další materiály potřebné k výuce češtiny. Projekt financuje skupina PPF, a to prostřednictvím Nadace PPF a rodinné nadace manželů Kellnerových. Cílem projektu je zejména pomoc při vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol. „Jsem velice rád, že se skupina PPF rozhodla pomoci. Je to skvělý příklad toho, jak mohou soukromé firmy flexibilně pomoci státu,“ říká ministr školství Petr Gazdík.

Portál www.UcebniceProUkrajinu.czmohou využít všechny školy a vzdělávací instituce, ale stejně tak pedagogové podílející se na výuce češtiny i jiné neziskové organizace. Zájemci na něm naleznou učebnice pro 1. a 2. stupeň základních škol, pro střední školy, didaktické materiály pro učitele, učebnice češtiny pro dospělé a ilustrovaný česko-ukrajinský slovník.

„České školství je sice systémově připraveno vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale není schopno včas zajistit výukové materiály v takovém rozsahu, jak je to v současné chvíli, kdy je nutné vzdělávat tisíce ukrajinských dětí, potřebné. Tomu také odpovídá nabídka učebnic, nebo studijních materiálů, kterých je v současné chvíli nedostatek,“ dodává ministr školství Petr Gazdík s tím, že projekt skupiny PPF školám, ale i ředitelům, pedagogům a neziskovému sektoru výrazně pomůže při integraci ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.

„Projekt vzešel z detailního mapování potřeb ukrajinských uprchlíků v oblasti vzdělávání a integrace do české společnosti. Jeho snahou je efektivně pomoci tam, kde veřejný sektor nedokáže být dostatečně flexibilní a rychlý v intervenci. Při jeho přípravě jsme intenzivně spolupracovali se zástupci MŠMT, vzdělávacích institucí, nevládních organizací pracujících s imigranty (zejména Meta a Centrum pro integraci cizinců) a s terénními pracovníky,” uvedla členka správní rady Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková. „Analýza ukázala, že je akutně málo učebních materiálů k okamžitému využití a na trhu současně panuje bezprecedentní nedostatek papíru. Nadto soukromí vydavatelé nejsou připraveni investovat do nových vydání či dotisků učebnic češtiny. Protože absence učebních materiálů by byla velkou překážkou na cestě k jazykové výuce, a tím integrace ukrajinských dětí do české společnosti, Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation hledaly cestu, jak tomuto problému předejít," doplnila Jana Tomas Sedláčková.

Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation celkem zajistí vydání téměř 220 tisíc kusů učebních materiálů a jejich bezplatné dodání do všech škol a vzdělávacích institucí, které o ně budou mít zájem. Všechny učebnice a slovníky budou vytištěny a distribuovány ještě před začátkem školního roku 2022/2023.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny