počkejte prosím, zpracovávám data

Pilotáž nových kurzů k digitálním kompetencím – připojte se!

22. 8. 2023


V září proběhne pilotní ověřování čtyř nových kurzů k rozvíjení digitálních kompetencí učitelů i žáků. Buďte u toho, seznamte se s novinkami mezi prvními a pomozte nám svou zpětnou vazbou doladit poslední detaily.

  • MS Teams funkce Reading assistant STEP-BY-STEP, pilotáž krátkého kurzu pro rozvoj digitálních kompetencí, 4. 9. 2023, 13 do 14.30 hodin, odkaz ZDE

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí učitele, konkrétně na práci s nástrojem Microsoft Teams Asistenta Čtení. Jde o nástroj velmi vhodný k použití do hodin českého i cizích jazyků, ale nejen do nich. Funkce bude představena v krátké ukázce použití.

Hlavní částí kurzu je praktická výuka krok pro kroku, během které si všichni účastníci vyzkouší vytvořit vlastní zadání, vyhodnotí ho a zvolí, jak pokračovat ve výuce s návazností na aktivitu. Všechny digitální kompetence budou podrobně vysvětleny, v přiměřeném tempu si můžete vše důkladně procvičit tak, aby nikdo z aktivních účastníků z výuky nevypadl. K ovládnutí tohoto nástroje je potřeba především dobře vytvořit zadání. Práce s texty v autentických materiálech (elektronické učebnice, internetové zdroje, tištěné učebnice) a jejich převedení do Word dokumentu nebo PDF dokumentu je dalším klíčovým krokem. Nacvičíme vhodný rozsah, práci s volbou obtížnosti a vysvětlíme si, jak hodnotit výstupy AI asistenta a promítnout je do školní klasifikace. Na závěr pak budou představeny vhodné metody k navázání na další výuku tak, aby použití tohoto nástroje nebylo jen izolovanou aktivitou, ale zapadalo do konceptu celého pololetí. 

 

  • Netiketa a bezpečná spolupráce a komunikace v online prostředí, pilotáž krátkého kurzu pro rozvoj digitálních kompetencí, 12. 9., 14.00–15.30 hodin, odkaz ZDE

Jak efektivně komunikovat a spolupracovat pomocí digitálních technologií? Jak pomocí nich zefektivnit vyučování? K tomu nám pomůže aplikace Smart Notebook a LUMIO, přímo v MS Teams. Naučíme se vytvářet uzavřené skupiny přímo v MS Teams pro konkrétní projekt a přidávat do nich vybrané členy týmu. Členové skupiny mají příležitost v bezpečném prostředí zlepšit interní komunikaci a spolupráci při práci na zadaném úkolu. Pomocí Smart Notebooku a LUMIA si vytvoříme společnou tabuli ke spolupráci a řešení úkolů. Tato virtuální nástěnka umožňuje žákům vyjadřovat se samostatně a nezávisle, aniž by byli ovlivněni názory ostatních. Tato forma práce podporuje samostatnost, kreativitu a originalitu žáků. Jsou tak nuceni sami přemýšlet, formulovat své myšlenky a vyjádřit svůj vlastní pohled na danou problematiku. To může podporovat jejich kritické myšlení, analytické schopnosti, schopnost formulovat a obhájit vlastní názory. Virtuální nástěnka může podporovat aktivní a samostatnou práci žáků a zároveň umožňuje otevřít prostor pro vzájemnou spolupráci a diskuzi ve vhodném okamžiku, kdy je nasdílena vyučujícím.

 

  • Vyber si svou pravdu, pilotáž krátkého kurzu pro rozvoj digitálních kompetencí, 19. 9. 2023, odkaz ZDE

Webinář představí účastníkům výukovou aktivitu zaměřenou na šíření nepravdivých informací. Téma bude nahlédnuto z více úhlů (subjektivní motivy, neznalost, otázka pravdy, právní přesah takového chování, …), účastníci budou pracovat s reálnými společenskými tématy. Součástí kurzu bude skupinová práce, při níž budou účastníci sdílet své zkušenosti a mohou načerpat inspiraci od svých kolegů. 

Prostor dostane též konkrétní aplikace aktivity do výuky včetně námětů pro její rozšíření a inovaci. Účastníci poznají možnosti rozvoje digitálních kompetencí přímo spojených s touto výukovou aktivitou.

 

  • Jak využít virtuální nástěnku ke tvorbě nového digitálního obsahu, pilotáž krátkého kurzu pro rozvoj digitálních kompetencí, 26. 9. 2023, 14.00–16.15 hodin, odkaz ZDE

Na webináři se účastníci naučí pracovat krok za krokem s virtuální nástěnkou PADLET a vyzkouší si, k čemu se dá v jednotlivých předmětech využít. Vysvětlíme si, jak toto prostředí využít pro tvorbu digitálního obsahu, pro spolupráci, sdílení a komunikaci žáků. Díky praktickým cvičením a příkladům budou učitelé schopni okamžitě aplikovat své nově nabyté dovednosti a znalosti. Budou se cítit sebevědoměji a připravenější přistoupit k novým výukovým metodám a technologiím. Budou mít také jasnou představu o tom, jak virtuální nástěnku integrovat do svých hodin a jak využít potenciál PADLETU pro interaktivní spolupráci mezi žáky.

 

Kurzy pro učitele k rozvíjení digitálních kompetencí jsou součástí podpory škol při zavádění změn v informatické a digitální oblasti. Zdarma je poskytuje projekt Národní plán obnovy DIGI  Národního pedagogického institutu ČR.

 

 

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny