počkejte prosím, zpracovávám data

Vzdělávací programy Národní galerie Praha

5. 9. 2022 | Komerční sdělení


„Galerie je autentické místo, kam se lidé mohou na rozdíl od školy vracet celý život.“
V nabídce NGP najdete desítky programů pro školní skupiny různého věku a různých zaměření a forem. Stěžejní je pro nás setkání s uměleckým dílem, které didakticky propojujeme ke konkrétní vzdělávací oblasti.

Na tomto místě si dovolíme položit zásadní otázku: Proč ale vlastně jít se školní třídou do galerie?

V galerii můžeme:

VIDĚT TO NEJLEPŠÍ

Národní galerie Praha vlastní rozsáhlé sbírky z celého světa od gotiky po současné umění. Prezentuje „hvězdy“ dějin umění, ale i zapomenuté osobnosti a objevuje nové souvislosti. Mimoto pořádá řadu výstav, které otevírají důležitá historická i aktuální témata reagující na celospolečenské ale i individuální otázky.

VIDĚT ZBLÍZKA

Galerie je místo, kde se můžete setkat s originálem. Vidět obraz či sochu zblízka je jiný druh prožitku než vidět je v knize či na obrazovce. V Národní galerii jsou tisíce uměleckých děl, která nám umožňují bezprostředně vnímat a otevírat stále nové i mezioborové kontexty. Dopřejte si možnost zkoumat originály zblízka, podpořte svou všímavost a třeba se návštěva galerie stane impulsem k vlastním představám či tvorbě.   

ROZVÍJET DIALOG

Galerie je prostor pro setkávání různých pohledů; prostor ideální pro rozvoj dialogu. V umění neexistuje jedna pravda. Zapojení umění do procesu učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z poznávání, svobodu, toleranci a nastavení rovných příležitostí pro každého. O umění můžeme společně mluvit, pochybovat, myslet, vést dialog.

ROZVÍJET KREATIVITU

Umění zrcadlí skutečnost tisíci možnými způsoby. Je pro nás inspirací a výchozím bodem pro vlastní tvůrčí zkušenost. Díla od různých umělkyň a umělců nás často podněcují k vlastní kreativitě, nebo nám ukazují, jak moc se dá experimentovat, co vše může být uměním a že samotná tvorba, bez ohledu na výsledek je obohacující.

SPOLEČNĚ SE UČIT

Během programů v galerii se snažíme umění vtahovat do reálného života, využít jej pro rozvoj našeho myšlení a dovedností. Našimi tématy nejsou díla či autoři, ale to, co nám umožňují pochopit o světě a nás samotných. Nepředáváme veškeré informace, ale necháváme prostor k jejich individuálnímu objevování. Učíme se spolu s vámi!

RELAXOVAT

Ať už se v galerii díváte, nebo tvoříte, může to být druh odpočinku, uvolnění nebo zábavy. Věříme, že pokud se umění otevřete, pak vás může takový prožitek změnit. Umění nám může pomáhat být citlivější, vědomější, otevřenější nebo ohleduplnější.

HRÁT SI

Pro umělce je možnost tvořit ta největší slast, je to druh hry, archetypální potřeba. Nejspíš pro to mají důvod. Zkuste to také!

 

… KVŮLI TĚMTO DŮVODŮM JSME TU PRO VÁS

Jsou to naši edukátoři a lektoři, kdo pro vás chystají s nadšením a péčí doprovodné programy ke stálým expozicím i výstavám. Několik desítek lidí, kteří připravují komentované prohlídky, programy pro školní skupiny, Herny pro rodiče s dětmi, experimentální ateliéry a mnoho dalšího.

Přijďte se školou do Národní galerie Praha!

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny