počkejte prosím, zpracovávám data

Veřejné připomínkování Kompetenčního rámce absolventa učitelství

6. 3. 2023


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předalo k veřejnému připomínkování Kompetenční rámec absolventa učitelství. Dokument by měl odpovědět na otázku, jakými kompetencemi by měli být vybaveni budoucí učitelky a učitelé. Jedná se o součást pregraduální přípravy učitelů, která je jedním z důležitých cílů Strategie 2030+.

Kompetenční rámec je vizí pro kvalitu přípravy učitelů. Právě jasnější vize může posílit spolupráci mezi ministerstvem, fakultami připravujícími učitele, školami regionálního školství i dalšími aktéry, kteří jsou zapojeni do přípravy budoucích učitelů.

Ministerstvo školství od září 2021 spolupracuje s fakultami připravujícími učitele na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR. Jedním z důležitých výstupů této spolupráce je Kompetenční rámec absolventa učitelství. Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele. „Jsou to učitelé a učitelky, na kom nejvíce záleží, jak se dětem a dospívajícím ve školách daří a jakých pokroků v učení dosahují. Dejme jim proto tu nejlepší možnou přípravu, aby hned v počátku své kariéry cítili, že si jich společnost váží, rozumí obtížnosti i důležitosti jejich povolání a odpovídajícím způsobem je podporuje,“ říká ministr školství Vladimír Balaš.

Kompetenční rámec absolventa učitelství popisuje 14 profesních kompetencí, které rozděluje do 5 oblastí. Jedná se například o „Plánování, vedení a reflexi výuky“, „Prostředí pro učení“ nebo „Zpětnou vazbu a hodnocení“. Nechybí ani oblasti „Profesní spolupráce“ a „Sebepojetí a profesní rozvoj učitele“. Celý dokument včetně instrukcí pro jeho připomínkování naleznete na webu MŠMT ZDE.

Připomínkovat jej může každý do 16. 4. 2023. Poté ministerstvo zapracuje připomínky a vznikne finální verze, se kterou budou pracovat vzdělavatelé budoucích učitelů i ministerstvo samo. V dalším akademickém roce může dojít ještě k úpravám na základě zkušeností s využíváním Rámce. „Výsledný dokument má odrážet nejlepší možný konsensus odborné veřejnosti opřený o výzkumy a data,“ uvádí jeden z autorů rámce, Matouš Bořkovec z Odboru řízení regionálního školství MŠMT. „Proto chceme požádat každého, komu leží příprava učitelů na srdci, aby využil možnosti dokument připomínkovat. Každou kompetenci jsme také doplnili o vysvětlení, proč byla zvolena a jaký je podle dostupných výzkumů dopad této kompetence učitele na učení žáků. Snažíme se stavět naši práci na kvalitních výzkumech. Rozhodování o tom, co bude zařazeno do Rámce, by mělo vycházet z argumentace podpořené daty a z kolektivní zkušenosti učitelů a jejich vzdělavatelů. Proto považujeme připomínkování za velmi podstatné,“ dodává Bořkovec.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny