počkejte prosím, zpracovávám data

NAÚ dál řeší možné odnětí akreditace pro Mendelovu univerzitu v Brně

6. 12. 2022


(čtk) Národní akreditační úřad (NAÚ) dále řeší možné odnětí institucionální akreditace pro studium ekonomických oborů na Mendelově univerzitě v Brně a závěry kontroly na škole, sdělil zástupce úřadu Jiří Smrčka. Kontroloři mimo jiné zjistili, že někteří studenti doktorského studia ukončili studium za kratší dobu, než je standardní. Rada NAÚ o odnětí akreditace pro doktorské studium rozhodla v květnu, Přezkumná komise NAÚ nařídila nové projednání. Vyplývá to z rozhodnutí radních kontrolního orgánu úřadu.

Dění na Mendelově univerzitě řeší úřad ve dvou správních řízeních. Řeší se akreditace pro ekonomické obory po kontrole na provozně ekonomické fakultě (PEF) a závěry kontroly i na dalších částech Mendelovy univerzity.

O tom, že úřad zahájil kontrolu dalších studijních programů, informoval Smrčka v dubnu. "Proces kontroly NAÚ na Mendelově univerzitě v Brně nebyl ještě pravomocně skončen. Mendelova univerzita v Brně podala proti kontrolním zjištěním námitky, které v zákonné lhůtě posoudí předseda NAÚ," uvedl Smrčka. Zasedání rady úřadu je podle webu plánováno na 19. ledna 2023. Předsedou Rady NAÚ je od září bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga. Ve vedení úřadu vystřídal Ivana Barančíka, který nyní působí v Přezkumné komisi NAÚ.

Dále podle Smrčky pokračuje i řízení o odnětí institucionální akreditace pro ekonomické obory. Případné odnětí akreditace pro doktorské studium se řeší kvůli zjištěním kontroly na PEF. Kontrola se tam konala od loňského 25. srpna do 25. listopadu a kontroloři zjistili, že univerzita nemá dostatečně účinná opatření proti plagiátorství a podvodům při studiu. Shody v textech disertačních prací několika rakouských komunálních politiků, kteří úspěšně ukončili doktorské studium na PEF, odhalila antiplagiátorská platforma VroniPlag. Na její zjištění upozornil Týdeník Hrot.

Škola podle NAÚ nedokázala vyhodnotit jako rizikové, že značný počet posluchačů doktorského studia končí studium za dobu výrazně kratší, než je standardní tříletá doba. Někteří absolvovali studium za 22 až 30 měsíců. "V kontrolovaném období absolvovalo za tuto kratší dobu 14 studentů,“ uvedl úřad v zápisu z jednání rady z 19. května.

Rada NAÚ proto v květnu rozhodla o odebrání institucionální akreditace pro doktorské studium ekonomických oborů Mendelovy univerzity. Rozhodnutí úřadu se netýkalo studijních programů, které NAÚ už dříve akreditoval, ale pouze možnosti akreditovat nové studijní programy doktorského studia na PEF. Mendelova univerzita se proti odebrání akreditace v červenci odvolala a úřad záležitost předal k posouzení Přezkumné komisi NAÚ. Ta rozhodnutí rady zrušila s tím, že má rada odebrání akreditace znovu projednat.

Národní akreditační úřad je nezávislá instituce, která vznikla po novele vysokoškolského zákona v roce 2016, kdy nahradila dřívější Akreditační komisi. Rozhoduje o povolení pro výuku, tedy takzvaných akreditacích studijních programů, kontroluje fakulty a vzdělávání i výzkumnou, inovační a další činnost vysokých škol. Akreditační komise o akreditacích nerozhodovala, ale vydávala doporučení pro ministerstvo školství.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny