počkejte prosím, zpracovávám data

Vybrané srpnové kurzy informatiky a digitální kompetence v cizích jazycích

14. 8. 2023


(npi) Některé nové pilotní kurzy k informatice na první i druhém stupni a pro učitele jazyků startují v srpnu:

Algoritmizace – Micro:bit – základy 2, krátký kurz nové informatiky, 21. 8. 2023 od 10 do 12.15 hodin, lektor Ing. Pavel Šiktanc. Odkaz na přihlášení ZDE.

Navazující kurz na Algoritmizace – Micro:bit – základy 1, který se bude věnovat využití pokročilejších metod algoritmizace micro:bitu v prostředí „makecode“ při výuce programování a algoritmizace na ZŠ. 

  

Rozvoj informatického myšlení na 1. stupni, krátký kurz nové informatiky,22. 8. 2023 od 10 do 13 hodin, lektorka Mgr. Nikola Mihulková. Odkaz na přihlášení ZDE.  

Vzdělávací program je koncipován pro učitele 1. stupně ZŠ, kteří chtějí rozvíjet u svých žáků informatické myšlení bez technologií nejen v hodinách „Informatiky“, ale také v ostatních školních předmětech či ve volnočasových aktivitách. Čas bude věnován úvodnímu seznámení se s pojmem informatické myšlení – jeho pochopení a důležitost rozvoje od útlého věku dětí. Dále pak praktickému nácviku, jak u žáků mladšího školního věku rozvíjet informatické myšlení bez technologií. Účastníci si ze vzdělávacího programu odnesou sborník úloh. 

 

WIN-WIN metody – Elektronická učebnice jinak, pro učitele cizích jazyků 1. i 2. stupně – krátký kurz pro rozvoj digitálních kompetencí, 16. 8. 2023 od 10 do 11.30 hodin, lektorka Mgr. Kateřina Appelová. Odkaz na přihlášení ZDE. 

Kurz je určen všem pedagogům, kteří chtějí zpestřit svou výuku pomocí různých her, kvízů, dalších online aktivit. Jde o aplikace, které oživí náplň vašich hodin a žákům mohou pomoci se snazším pochopením dané látky, a především s jejím procvičením. Účastníci dostanou praktické tipy/aktivity do výuky s využitím online aplikací. Podobné on-line aktivity žáky baví a na průběhu hodin je to znát. Kurz cílí na rozvoj digitálních kompetencí žáků především skrze vlastní tvorbu různých aktivit (kvízů) v daných aplikacích. Společně se seznámíme s těmito aplikacemi a možnostmi, jak s nimi pracovat: Wordwall, Quizlet, Quzizz, Kahoot. Ukážeme si také výhody sdílených dokumentů Google (obdoba MS Teams) a možnosti, jak v nich vytvářet různé aktivity. 

Nové pilotní kurzy doplňují stávající nabídku vzdělávání pro učitele ZŠ v nové informatice a digitálních kompetencích, která je součástí podpory škol při zavádění dílčí revize RVP ZV v informatické oblasti. Připravil ji Národní pedagogický institut ČR prostřednictvím projektu NPO Digi.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny