počkejte prosím, zpracovávám data

Změna zápisů na neveřejných ZŠ by mohla být podle ombudsmana diskriminační

2. 8. 2022


(čtk) Ministerstvo školství zatím nedokončilo přípravu změn v zápisech dětí do neveřejných základních škol. Vyplývá to z informací na vládním webu. Ministerstvo v únoru zveřejnilo návrh, podle kterého by církevní a soukromé základní školy mohly u zápisu vyžadovat přítomnost dítěte a dělat s ním rozhovor bez jasně stanovených pravidel. Úřad veřejného ochránce práv ale ve své připomínce poukázal na to, že zamýšlená úprava by mohla být diskriminační. Pochybnosti o správnosti novely vyjádřily i některé kraje a další ministerstva. Resort školství původně chtěl, aby změna vyhlášky platila již pro zápisy letos v dubnu

Školský zákon jmenuje jako kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání věk dítěte a místo trvalého pobytu. Neveřejné školy nemají dané spádové obvody, takže je pro ně určující jen věk. Ministerstvo proto navrhlo, aby jako další podmínku v kritériích mohly stanovit i přítomnost dítěte u zápisu a aby se jich netýkalo časové a obsahové omezení pro posouzení připravenosti dítěte na školu. Pokud by uchazeč v soukromé či církevní základní škole neuspěl, měl by podle ministerstva zajištěné místo ve veřejné spádové škole.

"Rozumím tomu, že soukromé a církevní školy jsou do značné míry doplňkem ke školám veřejným a stanoví si některá vlastní kritéria přijímání pro případ, že počet uchazečů převýší počet přijímaných. I v případě těchto škol však platí, že kritéria musí být zákonná, nediskriminační, stanovená předem, logická a rovně uplatňovaná," uvedl ombudsman Stanislav Křeček. Podle něj by se navrhovanou úpravou mohla zvýšit výběrovost neveřejných škol na úkor dětí z chudých, nevzdělaných či rozvrácených rodin nebo dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou třeba různé poruchy učení. Domnívá se, že navrhovaná úprava by tak mohla dál zvýšit nerovnosti ve vzdělávání, které si ministerstvo dalo za cíl naopak snižovat.

Na chybějící vyhodnocení sociálních dopadů a hrozby diskriminace poukázal i úřad ministra pro legislativu Michala Šalomouna nebo Olomoucký kraj. Pražský magistrát upozornil, že úřad ombudsmana již dříve na základě výkladu školského zákona uvedl, že zápisy nejsou přijímací zkoušky, a přijetí dítěte se u nich nemůže podmiňovat testem školní zralosti. Jako nejspravedlivější řešení pro případ nedostatečné kapacity školy doporučila bývalá ombudsmanka Anna Šabatová rozhodnout o přijetí losováním. Podle magistrátu by se proto pro změnu podmínek u zápisů měl upravit spíš zákon než jen vyhláška.

Podle Jihomoravského kraje by stejné podmínky jako do soukromých a církevních škol měly platit i pro děti, které se hlásí do veřejné školy mimo svůj spádový obvod. Za vhodné by to kraj považoval hlavně v případě škol alternativních nebo s rozšířenou výukou některých předmětů. Resort vnitra doplnil, že návrh nevyjasnil ani to, jaká další kritéria by si školy pro přijetí dítěte mohly stanovit. Ministerstvo zemědělství pak v úpravě nenašlo ani důvody pro zrušení časového a obsahového omezení pro rozhovor s dítětem.

 

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny