počkejte prosím, zpracovávám data

Zdravice ministra školství ke dni učitelů

28. 3. 2022


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík dnes u příležitosti Dne učitelů poslal do škol dopis, který je adresován celému pedagogickému sboru.

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,
Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
Drazí kolegové,

chtěl bych Vás všechny u příležitosti Dne učitelů oslovit nejen jako nový ministr školství, ale především jako Váš bývalý kolega – učitel, který si z vlastní praxe velmi dobře uvědomuje, jak obrovskou odpovědnost s sebou povolání pedagoga nese. A v současné době obzvlášť.

Dnes si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, zakladatele moderní pedagogiky, který si vysloužil přízvisko „Učitel národů“. Je až neuvěřitelné, jak jsou jeho myšlenky stále aktuální a jak výrazným způsobem nás může inspirovat jeho životní osud. Po bitvě na Bílé hoře se stal exulantem, který prošel Evropu a svou životní cestu ukončil v Holandsku. I přes nepřízeň osudu se mu podařilo napsat inspirativní díla, která dodnes ovlivňují širokou pedagogickou obec, a to zdaleka nejen v České republice.

K osobě Jana Amose Komenského mám velmi blízký vztah, a to nejen kvůli tomu, že je rodákem ze stejného regionu. Jeho myšlenky totiž ovlivňují i mé vize, se kterými jsem přišel na ministerstvo školství. Všichni si uvědomujeme, jak rychle se mění svět okolo nás, na což musí reagovat i náš vzdělávací systém. Požadavků na žáky a studenty je celá řada a my musíme začít předměty ještě více propojovat, ještě více ukazovat žákům a studentům souvislosti, učit je logicky myslet a spolupracovat. V neposlední řadě je musíme učit i více sociálně soucítit. I to vychází z učení Jana Amose Komenského a jeho zásad, které sám aplikoval při výuce, kdy dbal, aby učivo navazovalo, a to nejen v jednotlivých předmětech, ale hlavně mezi nimi, a dbal také na přímou zkušenost žáka. Takto si představuji moderní školství, které připraví naše děti na jejich budoucí život i různá povolání, i já.

Tuto změnu s sebou přináší před několika dny zveřejněné hlavní směry Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV) a zejména pak zahájení veřejného připomínkování k tomuto klíčovému dokumentu. Chtěl bych Vás všechny požádat, abyste se do této změny zapojili. Máte nyní jedinečnou možnost navrhnout k těmto základním rámcům své připomínky. Všechny informace naleznete na webových stránkách: https://velke-revize-zv.rvp.cz/. Prosím, využijte této šance. Mě osobně Váš názor zajímá. 

Představil jsem Vám své dlouhodobé vize, ale poslední roky s sebou přinášejí úplně jiné výzvy. Máte za sebou velice těžké období, kdy jste museli zvládnout výuku v obtížných podmínkách, které přinesla pandemie. Za to, jak jste se s touto situací vyrovnali, Vám všem patří můj obrovský obdiv. V současné době nás však opět čekají složitá rozhodnutí a přizpůsobení se potřebám žáků a studentů prchajících před hrůzami války na Ukrajině, aniž bychom tím ohrozili vzdělávání Vašich stávajících studentů a žáků. Prostřednictvím tohoto dopisu Vám děkuji za nasazení, se kterým k této situaci přistupujete. Když vidím, jak jste aktivní a máte potřebu pomáhat, tak věřím, že i toto složité období společně zvládneme.

Chtěl bych Vám všem ještě jednou moc poděkovat a zároveň připomenout, že u mě vždy najdete otevřené dveře. Jsem připraven s Vámi diskutovat o tématech, která Vás trápí, a chci zdůraznit, že ministerstvo školství se pod mým vedením bude snažit Vám naslouchat a bude co možná nejvíce nápomocné v řešení všech problémů, které s sebou tyto složité časy přinesou.

S úctou

Petr Gazdík
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny