počkejte prosím, zpracovávám data

uLékaře.cz spouští bezplatnou Lékařskou poradnu pro uprchlíky z Ukrajiny

22. 3. 2022


uLékaře.cz se připojuje k vlně solidarity a pomáhá příchozím uprchlíkům z Ukrajiny s orientací v českém zdravotním systému. Spouští pro ně službu v ukrajinštině a ruštině zdarma, dostupná je na stránkách ulekare.cz/pro-ukrajinu. Cílem je pomoci lidem, kteří potřebují řešit aktuální zdravotní problémy s lékařem, a to v jazyce, kterému rozumějí. „Spuštěním služby chceme lidem z Ukrajiny nabídnout pomoc v tom, co umíme nejlépe. V roli průvodce najít co nejkratší cestu k lékaři,” uvádí Barbora Korandová, provozní ředitelka uLékaře.cz. Partnery poradny jsou společnost Daktela a Mastercard.

“Uvědomujeme si, že lidé z Ukrajiny přicházejí s minimálními prostředky. Proto často nemají např. ani dostatečné zásoby pravidelně užívaných léků. Pro vyhledání lékaře musí překonat nejen informační, ale i jazykovou bariéru. Mohou potřebovat také vyhledat psychologa, dětského lékaře nebo měli plánovaný výkon, který ale kvůli válce nemohli vůbec podstoupit. S tím vším je ukrajinsky a rusky hovořící tým naší poradny připraven pomoci,” upřesňuje Korandová.  

Provoz bezplatné služby zajišťuje na 20 lékařů a zdravotníků. Přihlásili se na základě výzvy uLékaře.cz, protože chtěli nabídnout svoji expertizu. “V České republice žiju několik let, mám praxi v oboru a orientuju se ve zdejším zdravotnictví. Pomoci lidem z mé rodné země v této nelehké době je pro mě naprosto přirozené a mám radost, že tuto možnost mám,” uvádí Bc. Mariya Barysh, všeobecná sestra spolupracující se službou uLékaře.cz pro uprchlíky z Ukrajiny. 

Vedle odborníků se zapojily také firmy. Dlouhodobým partnerem uLékaře.cz je společnost Mastercard. „V rámci okamžité pomoci přišla obrovská reakce ze stran firem i občanů. Teď přichází na řadu pomoc, která dává smysl z dlouhodobého hlediska. Sem rozhodně patří i rozšíření služby uLékaře.cz pro lidi v nouzi, kteří budou v novém prostředí potřebovat odbornou zdravotnickou pomoc pro sebe i své blízké, a to ve svém rodném jazyce. Velmi si cením partnerství Mastercard se službou uLékaře.cz, smysl tohoto projektu je jednoznačný,“ říká generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný.

Dále nám pomohla také společnost Daktela, která zajišťuje technologické řešení linky, bez které by spuštění služby nebylo možné. “Každý v dnešní situaci pomáhá tak, jak nejlépe umí. Naší silnou stránkou je technologie, kterou můžeme ihned poskytnout pro dobrou věc,” říká CEO Daktely Richard Baar.

Jak Lékařská poradna pro uprchlíky z Ukrajiny funguje?

Na stránce ulekare.cz/pro-ukrajinu, která je dostupná v ukrajinštině i ruštině, lidé najdou formulář. V něm popíšou svůj problém a doplní základní potřebné informace. Po odeslání dotazu dostanou potvrzení o jeho přijetí a následně i odpověď lékaře. Bude-li to zapotřebí, kontaktuje je zdravotní sestra a pomůže s vyhledáním a objednáním k lékaři. Podle kapacit a dostupnosti služba bude řešit jednotlivé požadavky v co nejkratší době.

uLékaře.cz má 15 let ověřené praxe se zprostředkováním služby vzdáleného přístupu k lékaři. Proto rozšiřuje své služby o další jazyky – vedle stávající češtiny, slovenštiny a angličtiny. I zde platí, že služba nenahrazuje osobní vyšetření lékařem.

uLékaře.cz запускає безкоштовний медичний консультаційний центр для біженців з України

uLékaře.cz приєднується до хвилі солідарності та допомагає біженцям, які приїжджають з України, зорієнтуватися в чеській системі охорони здоров’я. Їм надається безкоштовна послуга українською та російською мовами. Ознайомитись з нею можна на сторінці вебсайту ulekare.cz/pro-ukrajinu. Мета – допомогти людям, яким потрібно вирішити поточні проблеми зі здоров’ям у лікаря зрозумілою їм мовою. „Запускаючи службу, ми хочемо запропонувати жителям України допомогти в тому, що ми вміємо робити найкраще. Виконуючи роль гіда - знайти найкоротший шлях до лікаря,” – зазначає Барбора Корандова, операційний директор uLékaře.cz.

“Ми усвідомлюємо, що українці прибувають з мінімальними ресурсами. Тому вони часто навіть не мають достатніх запасів регулярно вживаних лікарських препаратів. Щоб знайти лікаря, їм необхідно подолати не лише інформаційний, але й мовний бар’єр. Наприклад, їм також може знадобитися консультація психолога, педіатра або ж планова операція, яку не вдалося провести через війну. З усім цим готова допомогти українсько- та російськомовна команда,” – пояснює Корандова.

Функціонування безкоштовної послуги забезпечують 20 лікарів та медпрацівників. Вони подали заявку на запит uLékaře.cz, оскільки хотіли запропонувати свою допомогу. “Я живу в Чехії кілька років, маю досвід роботи, я також знайома з місцевою системою охорони здоров’я. Допомагати людям із моєї рідної країни у ці важкі часи для мене цілком природно, і я тішуся, що маю таку можливість,” розповідає Марія Бариш, медична сестра загального профілю, яка співпрацює зі службою uLékaře.cz для біженців з України.

Окрім фахівців до нас приєдналися також партнери. Разом з постійним партнером Mastercard, розраховуємо на організацію Daktela, яка надає нам технологічну підтримку, та без якої запуск сервісу був би неможливим. “В цей час кожний допомагає відповідно до своїх можливостей. В нашому розпорядженні є технологія, яку ми можемо надати на добру справу“, – заявляє Головний виконавчий Директор Daktely Річард Баар.

“Неймовірна підтримка фірм та громадян була першою хвилею допомоги. Тепер надійшла черга реальної довгострокової допомоги, якою, без сумніву, є запуск платформи uLékaře.cz , для людей в скрутній ситуації, які за нових обставин потребуватимуть лікарську допомогу для себе та своїх близьких на рідній мові. Я пишаюся співпрацею Mastercard з платформою uLékaře.cz , позиція якої є чіткою“, – Генеральний представник компанії Mastercard в Чеській Республіці та Словенії Міхал Чарний.

Як працює служба для біженців з України?

Ви можете знайти бланк на вебсайті ulekare.cz/pro-ukrajinu, доступний українською та російською мовами. У ньому ви опишете свою проблему та заповните основну необхідну інформацію. Після відправлення запиту ви отримаєте підтвердження його отримання, а згодом і відповідь лікаря. У разі потреби з вами зв’яжеться медсестра та допоможе знайти лікаря. Залежно від потужності та доступності, служба намагатиметься якнайшвидше задовольнити індивідуальні вимоги.

uLékaře.cz має 15-річний перевірений досвід організації віддаленого доступу до лікарів. Тому до чеської, словацької та англійської ми додаємо й інші мови, таким чином розширюючи свій спектр послуг. Варто пам’ятати, що послуга не замінює особистий прийом у лікаря.

Веб-сайт «uLékaře.cz» предоставляет бесплатные медицинские консультации для беженцев из Украины

«uLékaře.cz» присоединяется к волне солидарности и помогает беженцам из Украины сориентироваться в чешской системе здравоохранения. Для них запускается бесплатный сервис на украинском и русском языках. Его можно найти на сайте ulekare.cz/pro-ukrajinu. Цель – помочь людям, которым необходимо решить текущие проблемы со здоровьем с врачом на понятном им языке. «Запустив этот сервис, мы хотим предложить людям из Украины помощь в том, что мы умеем делать лучше всего. В частности, мы выступаем в роли гида, который должен найти кратчайший путь к врачу», – говорит Барбора Корандова, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «uLékaře.cz».

«Мы знаем, что люди из Украины приезжают с минимальными средствами. Поэтому они часто не имеют достаточных ресурсов – например, регулярно принимаемых лекарств. Чтобы найти врача, им приходится преодолевать не только информационный, но и языковой барьер. Им также может понадобиться, например, психолог, педиатр или запланированная процедура, которую они не смогли пройти из-за войны. Украинская и русскоязычная команда готова помочь им во всем этом», – поясняет Корандова.  

Бесплатный сервис обслуживают 20 врачей и других медицинских работников. Они вызвались помогать после звонка с нашего сайта «uLékaře.cz», потому что хотят предложить свой опыт и знания. «Я живу в Чехии уже несколько лет, у меня есть опыт работы в этой сфере, я знакома с местной системой здравоохранения. Помогать людям из моей родной страны в это трудное время для меня абсолютно естественно, и я счастлива, что у меня есть такая возможность»,говорит бакалавр Мария Барыш, медсестра общего профиля, сотрудничающая с сервисом «uLékaře.cz» для оказания помощи беженцам из Украины. 

Помимо экспертов, в мероприятии приняли участие и компании. Помимо нашего давнего партнера Mastercard, компания Daktela также помогла нам, предоставив технологическое решение для телефона доверия, без которого запуск помощи был бы невозможен.

“В сегодняшней ситуации каждый помогает, как может. Наша сильная сторона - это технология, которую мы можем немедленно предоставить на благое дело“, - говорит генеральный директор Daktela Ричард Баар.

“Был получен огромный отклик от предприятий и граждан в плане оказания немедленной помощи. Теперь речь идет о помощи, которая имеет смысл в долгосрочной перспективе, и это определенно включает в себя предоставление uLékaře.cz нуждающимся людям, которые в новых условиях будут нуждаться в квалифицированной медицинской помощи для себя и своих близких на родном языке. Я очень ценю партнерство Mastercard с uLékaře.cz, цель этого проекта ясна“, - говорит Михал Чарный, генеральный директор Mastercard в Чешской Республике и Словакии.

Как работает служба помощи беженцам из Украины?

Форму для заполнения можно найти на веб-сайте по адресу ulekare.cz/pro-ukrajinu, она доступна на украинском и русском языках. В этой форме пользователь описывает свою проблему и вносит в нее основную необходимую информацию. После отправки запроса пользователь получает подтверждение о его получении, а потом ответ от врача. При необходимости с пользователем связывается медсестра и помогает найти врача. В зависимости от своих возможностей служба помощи будет рассматривать индивидуальные запросы как можно быстрее.

Фирма «uLékaře.cz» обладает 15-летним опытом обеспечения удаленного доступа к врачам. Поэтому фирма расширяет свои услуги и использует другие языки помимо чешского, словацкого и английского. И здесь необходимо подчеркнуть, что данная услуга не заменяет личного осмотра у врача.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny