počkejte prosím, zpracovávám data

Společné stanovisko k pozměňovacímu návrhu

8. 3. 2023


Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Unie školských asociací ČR CZESHA a Asociace speciálních pedagogů ČR zásadně nesouhlasí…

…s pozměňovacím návrhem Marka Výborného, Petra Gazdíka, Renáty Zajíčkové, Pavla Klímy    a Jakuba Michálka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 289

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících obsahuje ustanovení, které mělo zajistit výši průměrného platu pedagogického pracovníka ve výši stanoveného násobku průměrné mzdy v ČR z předminulého roku. To považujeme z hlediska zajištění kvalitního personálního zajištění výuky za zcela zásadní.

Předmětný pozměňovací návrh však vládní návrh velmi významně mění. Při přijetí pozměňovacího návrhu by závazek netýkal všech pedagogických pracovníků, ale pouze učitelů. Mezi pedagogické pracovníky jsou přitom podle zákona 563/2004 Sb. zařazeni také tyto další skupiny zaměstnanců:

  • pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • vychovatel,
  • speciální pedagog,
  • psycholog,
  • pedagog volného času,
  • asistent pedagoga,
  • trenér,
  • vedoucí pedagogický pracovník.

Těchto pracovníků by se tedy uvedený závazek netýkal, což by se významně negativně promítlo do objemu platových prostředků, které jsou pro pedagogy rozpočtovány. Tito pracovníci jsou přitom pro fungování vzdělávacích zařízení velice potřební, a navíc se dlouhodobě potýkáme s jejich zoufalým nedostatkem.

Předmětný pozměňovací návrh proto zásadně odmítáme a vnímáme jej jako nerovný přístup k jednotlivým skupinám pedagogických pracovníků, což je neakceptovatelné.

  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA                                      Mgr. František Dobšík
             prezident UZS ČR                                                        předseda ČMOS PŠ

                     Ing. Jiří Zajíček                                                        PaedDr. Jiří Pilař

předseda Unie školských asociací-CZESHA                               předseda ASP ČR

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny