počkejte prosím, zpracovávám data

ČŠI: Do penze odejde v příštích deseti letech asi 30 procent učitelů ve školkách

31. 12. 2022


(čtk) V příštích zhruba deseti letech odejde do starobního důchodu asi 30 procent učitelů, kteří působí v českých mateřských školách (MŠ). Naopak pedagogů do 30 let nyní ve školkách učí necelých 21 procent. Roste ale počet pedagogů s vysokoškolským vzděláním, kteří v mateřinkách učí. Ve své výroční zprávě za školní rok 2021/2022 na to upozornila Česká školní inspekce (ČŠI). Podle statistiky ministerstva školství (MŠMT) učilo ve školkách loni 35.822 učitelů, z čehož asi 99,3 procenta byly ženy.

"Je v zájmu celé společnosti, aby mladá generace měla motivaci zaměřit své studium na obor předškolního vzdělávání a tomuto povolání se věnovat," píše ČŠI.

Zhruba 57 procent (pct) učitelů, kteří v loňském školním roce ve školkách učili, bylo starších 41 let. Nejvíce učitelů, asi 25,7 pct, je ve věku 51 až 60 let a zhruba sedm procent učitelů je starších. Oproti tomu učitelů do 30 let působilo v MŠ necelých 21 procent.

Česko tak patří k zemím, ve kterých v předškolním vzdělávání a rané péči o děti od tří let silně převažují pracovníci nad 40 let. Méně pedagogů do 30 let než v českých školkách působilo podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) třeba ve Francii, Španělsku či na Slovensku. Nejvíce učitelů před třicítkou se předškolákům podle OECD věnuje v Japonsku, následuje Korea a Turecko.

Většina učitelů, kteří děti v českých školkách vzdělávají, má středoškolské vzdělání s maturitou. V minulém školním roce jich inspekce napočítala 61,4 pct. Roste počet pedagogů s vysokoškolským diplomem. Ve školním roce 2021/2022 učilo v mateřinkách 23 pct vysokoškoláků, tedy o 1,8 procentního bodu více než o rok dříve. Jiní pedagogové byli například absolventy vyšší odborné školy nebo za sebou mají kurz asistenta pedagoga.

V loňském školním roce bylo ve školkách v Česku 94,1 pct pedagogů odborně kvalifikovaných v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, uvedla ČŠI s odkazem na data MŠMT. Učitel MŠ získává odbornou kvalifikaci mimo jiné vysokoškolským, středoškolským nebo vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu zaměřeném na přípravu učitelů MŠ nebo vychovatelství. Odbornou kvalifikaci získává také absolvent vysokoškolského nebo vyššího odborného studia se zaměřením na speciální pedagogiku a absolvent vysokoškolského studia se zaměřením na výuku na prvním stupni základní školy.

Největší podíl kvalifikovaných učitelů, a to 97,9 pct, byl v minulém školním roce ve Zlínském kraji. Ten je v tomto mezi českými kraji premiantem nejméně od roku 2015. Následovala Vysočina s 96,9 pct. Naopak nejnižší podíl učitelů s patřičnou kvalifikací je dlouhodobě v Praze (v minulém školním roce 90,5 pct) a Středočeském kraji (v minulém školním roce 91,5 pct).

V Česku funguje 5349 školek, z toho 7,9 pct jsou soukromé a 0,9 pct církevní. Počet školek se podle inspektorů řadu let výrazně nemění. Mateřinky ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 360.490 dětí, tedy o asi 4500 méně než v roce 2019/2020. Klesá počet dětí mladších tří let, kterých je oproti předloňským 11,8 pct aktuálních 9,1 pct. Důvodem jsou podle ČŠI mimo jiné naplněné kapacity školek a legislativní změna, podle níž děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřinky nárok.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny