počkejte prosím, zpracovávám data

13. ročník soutěže Finanční gramotnost

5. 12. 2023


Nakládání s financemi je jedna z klíčových kompetencí, kterou by si každý člověk měl osvojit, aby mohl vést spořádaný život dle svých představ a možností. Soutěž pomáhá dětem orientovat se v komplexním světě financí a dává jim především možnost vyzkoušet si základní principy správy osobních a rodinných financí v modelových situacích vycházejících z reálné praxe. V rámci soutěže se děti setkají s nástrahami, se kterými se mohou brzy v životě setkat, ať už se jedná o problematiku půjček či nepromyšlených výdajů pod vlivem nabídek.


Cílem soutěže je poskytnout dětem znalosti a dovednosti v oblasti osobních financí, správy peněz, rodinného rozpočtu a investování, které jim pomohou při budování finanční stability a připraví je do budoucnosti.

Soutěž Finanční gramotnost je určena pro všechny žáky a studenty ČR na primárním a sekundárním stupni vzdělávání.

Soutěž má tři kategorie – Kategorie I. pro 1. stupeň ZŠ, Kategorie II. pro 2. stupeň ZŠ (+ nižší třídy víceletých gymnázií) a Kategorie III. pro SŠ (+ vyšší třídy víceletých gymnázií).

Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále. Školní, okresní a krajské kolo se koná prostřednictvím on-line soutěžního systému. Krajská kola jsou zaměřena výhradně na zpracování případové studie a její obhajobu před odbornou komisí. Celostátní finálové kolo bude probíhat prezenčně 26. 4. 2024 v prostorách České národní banky v Praze.

Díky zapojení právě případových studií v krajských kolech soutěže a praktických otázek ve školních a okresních kolech, dosahujeme toho, že děti a studenti se v rámci soutěže učí využívat znalostí v praxi, čímž rozvíjejí své kompetence. Naší snahou je maximálně rozvíjet širší kompetence a dovednosti dětí, ať už jde o kritické myšlení, komunikační či prezentační dovednosti.

Registrace škol do soutěže a možnost složit školní kola je otevřena do 20. 12. 2023, včetně.

Soutěž má záštitu České národní banky, aktivní podporu Ministerstva Financí ČR a spadá do soutěží vedených věštníkem MŠMT ČR. Zástupci MF ČR se i osobně zapojují do hodnocení prací a sami udělují speciální cenu. Hlavním partnerem ročníku je již podruhé Nadace České spořitelny, dalšími partnery ZFP Akademie a divadelní spolek Ty-Já-Tr.

Bližší informace a možnost přihlášení, jsou dostupné na webu soutěže www.financnigramotnost.cz.

Registrujte Vaši školu do soutěže Finanční gramotnost a zatraktivněte výuku finanční gramotnosti svých žáků. V loňském roce se do soutěže zapojilo téměř 42 tisíc žáků z 596 škol napříč Českou republikou. Buďte letos mezi nimi i vy!

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny