počkejte prosím, zpracovávám data

MŠMT vydává k Mezinárodnímu dni Romů nové výukové materiály

8. 4. 2024


(mšmt) Oslava romské kultury i rozšiřování povědomí o problémech tohoto etnika byly v roce 1990 hlavní důvody pro ustavení Mezinárodního dne Romů, který připadá vždy na 8. dubna. V České republice se slaví od roku 2001. Z pohledu MŠMT se jedná o zajímavou příležitost seznámit žákyně a žáky s historií, tradicemi, ale například i současnou literární či hudební tvorbou národa představujícího jednu z nejpočetnějších etnických menšin u nás. K letošnímu Mezinárodnímu dni Romů rozeslalo MŠMT do škol také nové vzdělávací materiály.

Cílem těchto vzdělávacích materiálů je podpořit interkulturní vzdělávání a výchovu ke vzájemnému respektu a toleranci. Představují cenný zdroj pro učitele a umožňují začlenit témata spojená s romskou kulturou do výuky různých předmětů jako jsou dějepis, výchova k občanství, český jazyk a literatura, ale i průřezových témat v oblasti umění a kultury.

„Mezinárodní den Romů představuje příležitost, jak do výuky cíleně a vhodně začlenit informace o historii, kultuře a jazyce Romů a Sintů, které v běžných učebnicích zatím chybí. Tyto informace budou mít pozitivní přínos pro všechny děti a žáky ve vzdělávání. Takto pedagogicky orientované kroky pro ně představují možnost dozvědět se více o nejpočetnější národnostní menšině České republiky. Cílem je dětem a žákům předložit objektivní informace nezkreslené stereotypy,“ říká vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš.

„Mám velkou radost, že se společně s Ministerstvem školství posouváme dál a spolupracujeme na materiálech, které poslouží k tvorbě vzorových školních vzdělávacích programů. Toto jsou konkrétní pozitivní kroky ve spolupráci s ministerstvem, které projevuje opravdový zájem o osvětu v oblasti romské kultury i desegregace našeho školství. Tyto vzdělávací materiály otevírají dveře k lepšímu pochopení romské kultury a historie. Jsou klíčem k utváření inkluzivnějšího vzdělávacího prostředí, které oceňuje kulturní rozmanitost a podporuje dialog. Je to také prostředek, jak se postavit protiromským postojům, které leckdy panují mezi žáky i učiteli a brání vzájemnému porozumění,“ říká vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.

Materiály pro školy od Ministerstva školství a Národního pedagogického institutu jsou obohacené o připomínky a nové informace od předsedy Výboru pro vzdělávání Romů pod Radou vlády pro záležitosti romské menšiny Martina Kaleji, ředitelky Muzea romské kultury Jany Horváthové, vedoucí romistiky na FF UK Heleny Sadílkové a dalších expertů. Zahrnují témata historie, kultury, jazyka Romů a Sintů, a jsou navrženy tak, aby rozšířily znalosti a porozumění mezi všemi žáky.

MATERIÁL K MEZINÁRODNÍMU DNI ROMŮ KE STAŽENÍ ZDE

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny