počkejte prosím, zpracovávám data

Rozšiřte své možnosti: Studium angličtiny jako cizího jazyka na Prague City University

12. 7. 2023


Učitelé anglického jazyka s pedagogickou vysokoškolskou kvalifikací jsou velmi žádaní ve státních i soukromých školách, firemních kurzech a jazykových školách po celém světě. Prague City University (PCU) nabízí už řadu let tříleté bakalářské studium pedagogického programu výuky cizích jazyků.

Tento program (Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků - ve specializaci Angličtina) je nově akreditován MŠMT pro uskutečňování v anglickém jazyce (Specialization in Education: Foreign Language Teaching) a od září 2023 tak bude probíhat výuka plně v angličtině v denním i kombinovaném studiu.

Bakalářské studium poskytuje studentům vzdělání v didaktických, pedagogických, psychologických a lingvistických aspektech výuky angličtiny jako cizího jazyka, pozornost je věnována nejen dokonalému zvládnutí angličtiny, ale i kulturnímu a historickému zázemí anglicky mluvících zemí.

Studium je zaměřené na přípravu lektorů angličtiny. Součástí je tak rozsáhlý blok pedagogické praxe, kdy již v prvním ročníku si studenti zkoušejí v přátelském prostředí třídy anglický jazyk učit a dostávají konstruktivní zpětnou vazbu díky zkušenému vedení pedagogů. Dále procházejí náslechy výuky pedagogů, diskutují jejich postupy a získávají okamžitou zpětnou vazbu na své pedagogické výkony. Učitelská praxe probíhá v malých skupinách, což umožňuje studentům v roli učitele převést dovednosti a teorii zvládnuté v jednotlivých předmětech do reality skutečné vyučovací hodiny.

Kromě samotného bakalářského titulu mají studenti programu možnost získat za zvýhodněných podmínek cambridgeský certifikát CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), který kvalifikuje své držitele k výuce angličtiny pro dospělé kdekoli na světě.

Denní studium
Studenti denního studia stráví přibližně dvacet hodin týdně osobně na výuce, dále se mohou účastnit workshopů a přednášek odborníků z oboru a zapojují se do skupinové práce nad rámec vyučovacích hodin.

Kombinované studium
Kombinovaná forma programu je také koncipována jako tříleté studium. Vedle osobních setkání s učiteli ve třídě, která probíhají jednou za 14 dní v pátek a sobotu, využívá tato forma studia i on-line prostředků. Studenti tak mají možnost se společně se svými spolužáky aktivně účastnit přednášek a diskusí, i když nejsou právě osobně přítomni ve třídě.

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk
Třísemestrální program celoživotního vzdělávání, v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), akreditovaný MŠMT, je určen absolventům magisterských oborů neučitelského zaměření, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci pro výuku cizího jazyka na druhém stupni základních škol a na středních školách. Poskytuje tzv. pedagogické minimum pro výuku cizího jazyka. Cílem tohoto programu je založit a prohloubit znalosti a dovednosti v předmětech pedagogických, psychologických, obecně a oborově didaktických.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny