počkejte prosím, zpracovávám data

Milí učitelé, přihlaste své žáky do výtvarné soutěže

22. 3. 2023 | Komerční sdělení


Ve dnech 4.–5. července se ve Velehradě uskuteční 24. ročník Dnů lidí dobré vůle. Součástí je také výtvarná soutěž pro děti od 3 do 11 let „Cestou dvou bratří“. Letos ji pořadatelé vyhlašují poosmnácté. Výtvarné práce mohou děti (rodiče či pedagogové) posílat do 17. května.

Hlavním cílem soutěže je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti, od toho se i odvíjejí každoroční témata. Ta se inspirují dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat dnešní život a připomínat tak bohatství našich předků, které stále uchováváme. V roce 2013 jsme si na Velehradě připomněli významné jubileum, uběhlo rovných 1150 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu, a o dva roky později to bylo přesně 1200 let od narození staršího z bratrů – Metoděje. Všechny tyto významné historické milníky se v tématech soutěže objevují.

Téma letošního ročníku se zaměří na úctu k oběma věrozvěstům a na atributy, které je vystihují. Děti se zamyslí, jestli znají místa po bratrech pojmenovaná, jestli někde viděly jejich obrazy či sochy. A během malování se třeba i dozví, co který atribut symbolizuje.

Vítězné obrázky slavnostně představíme 4. července v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě, v rámci Dnů lidí dobré vůle. Na vernisáž pozveme nejen návštěvníky velehradských oslav, ale i malé umělce s rodinou a významné osobnosti veřejného života,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Soutěž má celkem čtyři kategorie a děti mohou volit malbu, kresbu nebo grafiku, a to ve formátu A3:

  • I. kategorie (1. až 3. třída)
  • II. kategorie (4. až 5. třída)
  • kategorie MŠ (3 až 6 let)
  • kategorie ZUŠ (1. až 5. třída)

Témata pro jednotlivé kategorie jsou letos následující:

I. kategorie (1.–3. třída) + kategorie MŠ
a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu a namaluj ho. Můžeš namalovat i více atributů.
b) Metoděj se stal biskupem. Je přirovnáván k pastýři, který se stará o své ovce. Namaluj, jak se pastýř stará o ovečky.

II. kategorie (4.–5. třída) + kategorie ZUŠ
a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu. Namaluj rodinu s tímto atributem.
b) Namaluj Cyrila a Metoděje s některými jejich atributy.

Výtvarné práce je potřeba poslat nejpozději do 17. 5. 2023 na adresu:
Výtvarná soutěž – Velehrad 20232
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc

Podrobné informace na www.velehrad.eu.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny