počkejte prosím, zpracovávám data

Školy v přírodě s výukou plavání

11. 9. 2023 | Komerční sdělení


ZŠ Plavání je jedinečný koncept spojující plaveckou výuku, školu v přírodě, sportovní a zábavní program pro děti mladšího školního věku.

Proč zvolit ZŠ Plavání?

Díky mnohaletým lektorským a trenérským zkušenostem z České republiky i zahraničí se nám podařilo vytvořit unikátní metodiku výuky plavání pro žáky prvního stupně základní školy. S využitím nových pedagogických metod i osvědčených nenásilných postupů výuky plavání jsou děti vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí základních plaveckých způsobů. Projekt ZŠ Plavání je součástí intenzivního vzdělávacího konceptu ZŠ PRO DĚTI.

• Kurzy ZŠ Plavání projdou ročně tisíce žáků a jsme tak momentálně největší plaveckou školou v ČR.

• Máme četné zkušenosti s pořádáním různorodých dětských sportovních i zábavních akcí a vedením dětských skupin.

• Naši klienti jsou s námi spokojení a máme takřka stoprocentní návratnost škol.

• Pečlivě vybíráme naše partnerské lokality, abychom dodrželi standardy pro výuku školního plavání v rámci délky a teploty bazénu a co nejpřísnější nároky na kvalitu ubytování a okolního prostředí.

• Kurz ZŠ Plavání je schválený MŠMT a metodika je plně v souladu s doporučeními Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky a Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

• Abychom mohli pořádat školy v přírodě s plaváním, jsme držitelé vázané živnosti cestovní kancelář. Naše společnost je tedy pojištěna proti úpadku a veškeré finance školy i rodičů jsou tak zcela chráněny. Pro maximální komfort máme sjednané taktéž pojištění odpovědnosti za škodu.

• Forma koncentrovaného týdenního plaveckého kurzu pomáhá ředitelům škol vyřešit povinnou plaveckou výuku bez každotýdenní organizace autobusu, personálu apod. a navíc šetří čas, který lze místo přejezdů do bazénu věnovat výuce.

• Koncentrovaná forma plaveckého výcviku je pro danou věkovou kategorii prokazatelně vhodnější a děti dosahují po absolvování kurzu v průměru lepší úrovně dovedností než u průběžné formy plavání.

• Kurz je zaměřen kromě výuky plavání na všeobecný pohybový rozvoj dítěte a vytvoření předpokladu k trvale udržitelnému pozitivnímu vztahu ke sportu a pohybovým aktivitám.

• Doplňkový sportovní program probíhá, pokud je to možné, venku na čerstvém horském vzduchu.

• Mimo rozvoj pohybových dovedností klademe důraz také na poznávání přírody a jejích mechanismů. Usilujeme o zlepšování úrovně vzdělanosti dětí v oblasti životního prostředí a nutnosti ochrany přírody.

• Díky umístění našich lokalit mohou rodiče žádat o příspěvek na ozdravný pobyt.

• Spojením školy v přírodě a povinného plavání snižujeme náklady rodičům i školám.

• Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu.

• Zásluhou uceleného pestrého sportovního i mimo sportovního programu odjíždí děti s novými dovednostmi a se zážitky, na které dlouho a rády vzpomínají.

www.zsplavani.cz
www.zsprodeti.cz

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny