počkejte prosím, zpracovávám data

Zásady ochrany osobních údajů

3. 1. 2022


Informace ke zpracování osobních dat

"GNOSIS" spol. s.r.o. IČ: 45808244, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Ostrovní 126/30, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně, na adresu společnosti: GNOSIS spol. s.r.o., Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00, Praha 1.

Zabezpečení Vašich osobních dat

"GNOSIS" spol. s.r.o., Učitelské noviny dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat "GNOSIS" spol. s.r.o., Učitelské noviny o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného obchodního sdělení či novinek), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email: redakce@ucitelskenoviny.cz, nebo na adresu: "GNOSIS" spol. s.r.o., Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00, Praha 1.

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od "GNOSIS" spol. s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům"GNOSIS" spol. s.r.o.  nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od "GNOSIS" spol. s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním na výše uvedené emailové adrese, nebo písemně na adrese společnosti.

Zpracování osobních údajů

"GNOSIS" spol. s.r.o. bude v tomto dokumentu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů:

Kontaktní formulář na www.ucitelskenoviny.cz

V případě, že nás chcete kontaktovat na www.ucitelskenoviny.cz potřebujeme, v rámci nabízených služeb, ke zpracování Vašich osobních údajů, souhlas. Tyto údaje předáváme zpracovateli našeho IT systému. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email

Účel zpracování

Kontaktní/poptávkový formulář společnosti, pro možnou komunikaci s klientem a zkvalitnění našich služeb.

Doba zpracování

1 měsíc nebo do odvolání souhlasu

 

Objednávka na www.ucitelskenoviny.cz

V případě, že učiníte objednávku na www.ucitelskenoviny.cz, jehož provozovatelem je "GNOSIS" spol. s.r.o., budeme kromě jiných údajů zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro kontakt ze strany technické podpory k produktu. Tyto údaje jsou předávány dalším subjektům, zpracovateli našeho IT systému a přepravcům pro doručení Vaší objednávky.

   

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Jméno, DIČ fyzické osoby, IČ, Dodací adresa, Příjmení, Adresa, E-mail, Telefon

Účel zpracování

vyřízení a dodávka objednávky z našeho e-shopu, nebo pro zadání inzerce

Doba zpracování

3 roky od data zakoupení produktu, objednání služby

 

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny