počkejte prosím, zpracovávám data

12. ročník soutěže Finanční gramotnost

21. 11. 2022


Nakládání s financemi je jedna z klíčových kompetencí, kterou by si každý člověk měl osvojit, aby mohl vést spořádaný život dle svých představ a možností. Aby bylo téma finanční gramotnosti správně uchopeno, je třeba ho rozvíjet již od útlého dětství.

Soutěž pomáhá dětem orientovat se v komplexním světě financí a dává jim především možnost vyzkoušet si základní principy správy osobních a rodinných financí v modelových situacích vycházejících z reálné praxe. V rámci soutěže se děti setkají s nástrahami, se kterými se mohou brzy v životě setkat, ať už se jedná o problematiku půjček či nepromyšlených výdajů pod vlivem nabídek.

Otázky použité v soutěži posilují nejproblematičtější oblasti, mezi které patří bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, zvyšování cen energií, kyberbezpečnost, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení či problematiku zvyšování inflace.

Soutěž finanční gramotnost je určena pro všechny žáky a studenty ČR na primárním a sekundárním stupni vzdělávání. V loňském roce se do soutěže zapojilo 20,5 tisíce žáků.

Soutěž má tři kategorie – kategorie I. pro 1. stupeň ZŠ, kategorie II. pro 2. stupeň ZŠ (+ nižší třídy víceletých gymnázií) a kategorie III. pro SŠ (+ vyšší třídy víceletých gymnázií).

Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále. Školní, okresní a krajské kolo se koná prostřednictvím on-line soutěžního systému. Krajská kola jsou zaměřena především na zpracování případové studie a její obhajobu před odbornou komisí. Celostátní finálové kolo bude probíhat prezenčně 28. 4. 2023 v prostorách České národní banky v Praze.

Registrace škol do soutěže a možnost složit školní kola je otevřena do 16. 12. 2022, včetně.

Soutěž má záštitu České národní banky, Ministerstva Financí ČR a spadá do soutěží vedených věštníkem MŠMT ČR. Zástupci MF ČR a ČNB se i osobně zapojují do hodnocení prací a sami udělují speciální cenu. Hlavním partnerem letošního ročníku je Nadace České spořitelny.

Bližší informace a možnost přihlášení, jsou dostupné na webu soutěže www.financnigramotnost.cz

Registrujte Vaši školu do Soutěže Finanční gramotnost a poměřte tak znalosti svých žáků zajímavou formou s ostatními školami v celé České republice.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny