archiv
Učitelské noviny č. 46/2013
tisk článku

JAK JSME VZKŘÍSILI ZAHRADU

Kdo sleduje dění v naší zahradě, jistě zaregistroval radikální změny v průběhu roku 2013. Nejdřív katastrofální zarůstání od jara do léta v důsledku zákazu vstupu na staveniště výkopu teplárny, kde byla provedena generální rekonstrukce centrálního teplovodu. Následné odplevelení a intenzivní rekonstrukce celého pozemku, která byla díky grantu MŽP z 9. výzvy revolvingového fondu a pomoci mnoha dobrovolníků, žáků a učitelů školy a také firem dovedena do zdárného konce.

Je třeba poděkovat organizacím, jako jsou Lesy Města Písku, které věnovaly dřevěnou kulatinu, společnosti Kámen a písek – pobočka Lom Písek za rychlou dodávku kamene, odboru ŽP Městského úřadu za rady při vyhodnocení stavu vitality stromů a SOU Písek za výrobu učebních prvků a pomoc při sázení stromů a keřů. Zejména panu Davidu Kučerovi a Tereze Špeňarové z firmy DAW – zahrady za finanční a odbornou pomoc během celého období rekultivace pozemku. Díky neobyčejnému vypětí sil učitelů a žáků školy se ze zanedbané zahrady stalo příjemné místo pro odpočinek a výuku, což bylo naším dlouhodobým cílem již od roku 2011. Z projektu Učíme se ve školní přírodní zahradě byly financovány výsadba stromů a keřů, oplocení a branka, štěrk pro zarovnání terénu pod venkovní nábytek, výuková tabule – hmyzí hotel – úkryty živočichů, popisné dřevěné tabulky, nové nářadí, konstrukce na uskladnění dřeva a kancelářské potřeby pro dokumentaci projektu a pracovní listy na výuku v zahradě.

Učitelé školy věnovali svůj čas a energii zejména pracím, které jsou pro děti nebezpečné anebo vyžadují určité zkušenosti, jako výkopové práce zavezených betonů a plechů, stavba suché zídky a bylinné spirály, hrubé odplevelení a vyklizení boudy na nářadí, kde si nejhorší práci vzal na starost i pan ředitel Pavel Koc. Nejmenší děti z prvního stupně s nadšením sobě vlastním dokázaly vysbírat drobné oblázky z celé plochy (naše stará cestička byla rozmetaná bagry) nebo trpělivě třídit větvičky starého ořešáku. Starší žáci 2. stupně pod vedením učitelů pracovní výchovy pak zvládali všechny další práce a jen díky nim byla naše zahrada 24. 10. 2013 v plném lesku. Završili jsme své úsilí Podzimním dnem zahrady a symbolicky ji předali všem zaměstnancům školy k výuce a odpočinku. Díky Sdružení rodičů a kuchařkám bylo během slavnosti připraveno občerstvení a nápoje. Děti ze školního Ekotýmu prováděly zájemce o exkurzi a podrobně vysvětlovaly, jak budou jednotlivé části pozemku sloužit v dalších letech. Přítomné také seznámily s pravidly Ekoškoly, jejíž titul nám byl na dvouleté období propůjčen.

Zkušenosti z tohoto projektu mě dovedly k novému pohledu na naši nastupující generaci. Pokud má před sebou dostatečně náročný úkol a správnou výzvu, pokud se jí nechá volná ruka a důvěra, může vás svými výkony a nasazením jen mile překvapit. Přesně to se během letošního podzimu stalo, jaksi samozřejmě, bez speciálních pedagogických strategií. Zahrada začala čarovat svým prvním kouzlem a je na nás, jak tohle magické kouzlo v sobě uchováme a rozvineme.

Yvona Zuntová, vedoucí projektu Učíme se ve školní přírodní zahradě

 

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz