archiv
Učitelské noviny č. 40/2013
tisk článku

PĚT LET VÝTVARNÝCH OBORŮ NA PRAKTIKU

Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK, s. r. o., v Olomouci jako první v kraji nabídla zájemcům obory z oblasti Umění a užité umění, které zde dlouhodobě chyběly.

1. září 2013 uplynulo pět let od zahájení výuky ve dvou umělecko-výtvarných oborech propagačního výtvarnictví v zaměření aranžování a výstavnictví. S přechodem na výuku podle rámcových vzdělávacích programů škola tyto obory dnes nabízí pod názvem Grafický design a Scénická a výstavní tvorba, zaměření bytový design a výstavní tvorba. Školu již opustily dva ročníky úspěšných maturantů z oboru Grafický design a Scénická a výstavní tvorba. Žáci se během čtyř let studia učí vytvářet grafiku, propagační materiály, ale také interiéry jako soukromý nebo veřejný prostor stánků, kanceláří, výstavních prostor nebo divadelních scén. Po ukončení studia maturitní zkouškou a obhajobou praktické maturitní práce se mohou uplatnit v reklamních agenturách, jako interiéroví designéři nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách. Se základem, který na naší škole získají, jsou pro ně nejvhodnější obory specializované na počítačovou grafiku a design, ale i pedagogické školy se zaměřením na výtvarnou tvorbu. Několik žáků se dokonce obrátilo k teoretickému studiu dějin umění a historie.

V současné době škola spolupracuje se střední školou v německém Lübecku, se kterou, v rámci grantové podpory z Evropské unie, organizuje výměnný pobyt studentů. Účastníci mají kromě jiného hrazené lekce němčiny a na konci projektu se zúčastní výstavy žákovských prací. Škola také podporuje samostatné výstavy žáků v galeriích nebo kavárnách v Olomouci, kde žáci prezentují samostatné práce, vytvořené mimo vyučování, ale na základě zkušeností, které zde také při konzultacích s odbornými pedagogy nebo odpoledních kroužcích získávají. Výrazným oborem, který přirozeně doplňuje hlavní náplň výuky, jsou odpolední hodiny fotografie, nabízené spolu s odpolední malbou nebo kresbou.

Pod patronátem města Olomouce nebo ve spolupráci se Základní uměleckou školou Miloslava Stibora a Výstavištěm Flora v Olomouci pořádají výtvarné obory naší školy pravidelně výstavy žákovských prací. Tyto výstavy slouží jako kontakt s veřejností, která má možnost hlouběji proniknout do náplně studia, kvality výuky a samozřejmě především výsledků, kterých pedagogové u žáků docílili.

Jaroslava Spurná, ředitelka školy

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz