archiv
Učitelské noviny č. 39/2013
tisk článku

SEMINÁŘ V POHYBU

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá většinou formou seminářů, při kterých učitelé pasivně sedí, zapisují si získané poznatky a vyměňují si zkušenosti.

Mateřská škola Strančice zvolila metodu prožitkového a kooperativního učení hrou a činností. To, co budeme chtít děti učit, si musíme na sobě vyzkoušet.

Alarmující zprávy o nedostatečných pohybových aktivitách, pasivní konzumaci televize a počítače, vysokém přísunu energie a malém výdeji nás přivedly k rozšiřování kompetencí v oblasti zajímavých pohybových dovedností.

Přemýšleli jsme o tom, jak dětem pohybové aktivity zpříjemnit a ozvláštnit. Protože předškolní vzdělávání je komplexním působením na dítě a všechny jeho smysly, zvolili jsme atraktivní cvičení s hudebním doprovodem a spoustou zajímavých pomůcek.

Co všechno se do našeho semináře promítlo? Samotný pohyb podpořil uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností, rozvoj dýchání a orientaci v prostoru. Cvičení s overbally, chřestícími vajíčky, kartami, paličkami na buben, polyuretanovou destičkou zase koordinace ruky a oka a rytmické cítění. Hudební doprovod ve formě dětských písniček ovlivnil rozvoj hudebního, pohybového a dramatického cítění. Cvičení ve skupině vrstevníků vytváří prosociální postoje, jako je tolerance, respekt, přizpůsobivost a poznávání pravidel společného soužití. A společně prožitá radost je pak celkovým bonusem.

To vše budeme předávat dětem v obou mateřských školách, jejichž pedagogové si udělali ve svém osobním volnu čas na zajímavou aktivitu.

Pavla Petrů-Kicková, MŠ Strančice, a Jana Vaníčková, MŠ Blatenská, Praha 11

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz