archiv
Učitelské noviny č. 37/2013
tisk článku

CERMAT STUDENTŮM: VOLBU PŘEDMĚTU DOBŘE ZVAŽTE

Čtvrtý ročník státních maturit proběhne stejně jako ten letošní – poprvé v historii tak žáci maturitních ročníků přesně vědí, jak a z čeho budou na jaře, popřípadě na podzim maturovat. Podle ministerstva školství i CERMATu je stabilizace zkouškového modelu jednoznačným úspěchem.

 

„Podařilo se nám zamezit neustálým změnám, které byly často pro školy i samotné maturanty matoucí. Jsem přesvědčen, že i to pomůže žákům dobře se připravit na zkoušky, které je v dubnu a květnu příštího roku čekají, aby tak úspěšně absolvovali maturitní zkoušku, jež nesporně znamená pro každého významný životní milník,“ uvedl 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

V rámci společné části maturity tak budou žáci stejně jako v loňském roce skládat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, v případě druhé zkoušky budou volit mezi matematikou a jedním z pěti cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že vyhláškou stanovený termín 30. listopadu, který uzavírá období podávání přihlášek ředitelům škol, v letošním roce připadl na sobotu, mají žáci čas podat přihlášku do pondělí 2. prosince. Právě správná volba druhé, povinně volitelné zkoušky má podle ředitele CERMATu Jiřího Zíky velký podíl na úspěchu žáka u maturity.

Podpora matematiky

„Zatímco zkouška z matematiky sestává pouze z didaktického testu, zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní, složenou z didaktického testu, ústní zkoušky a písemné práce. I to mělo pravděpodobně v uplynulých letech vliv na rozhodování budoucích maturantů při podávání přihlášky. Žáci, pro které jsou matematika i cizí jazyk stejně náročné, volili často matematiku pro její administrativní jednoduchost. Jak ale ukazují výsledky minulých období, velké procento takových žáků u maturity neuspělo. Žáci musí proto při volbě portfolia zkoušek poctivě zvážit své možnosti. Zkoušku z matematiky určitě nelze pokládat za snazší,“ upozornil J. Zíka.

Matematika byla v minulých třech ročnících státní maturity zkouškou s největší neúspěšností, například letos na jaře propadlo z matematiky zhruba 22 % žáků, z cizích jazyků asi 8 %, přičemž matematiku si vybralo 40 % maturujících. Uveďme několik dalších zajímavých dat CERMATu týkajících se výsledků podle oborů. Výrazně nadprůměrný podíl volby matematiky a zároveň slabé výsledky vykazují zejména technická učiliště a nástavby. Horší výsledky při nadprůměrné volbě matematiky dosahují i SOŠ zemědělské a technické a netechnické nástavby. Nízký podíl volby matematiky u druhé zkoušky a zároveň velmi slabé výsledky vykazují ostatní SOŠ netechnického zaměření a dále netechnické obory učilišť. Suma sumárum, žádná sláva. Dodejme, že na opačném konci úspěšnosti jsou zejména gymnázia a lycea.

CERMAT však letos hodlá maturantům vyjít maximálně vstříc.

„Rozhodli jsme se, že 1. listopadu v informačním systému CERTIS zpřístupníme školám ilustrační didaktický test z matematiky, aby si ho žáci mohli nanečisto vyzkoušet. Od 14. listopadu pak test bude k dispozici na oficiálních maturitních webových stránkách,“ uvedl J. Zíka.

CERMAT také připravil novou grafickou podobu facebookového profilu Udělám maturitu, který v tomto období navštíví zhruba 40 tisíc uživatelů měsíčně. Už nyní, ještě před termínem přihlašování, je na webu k dispozici ke stažení nové číslo Maturitního zpravodaje, které přehledně popisuje, co maturanty na jaře příštího roku čeká.

Podle J. Zíky bude centrum při přípravě zadání úloh spolupracovat s Ústavem pro jazyk český, Ústavem pro českou literaturu Akademie věd, Jednotou českých matematiků a fyziků a Asociací středoškolských češtinářů.

Jak dál

Současný model státních maturit, který byl uzákoněn loni na podzim, je považován za provizorní. Politici při schvalování příslušné novely školského zákona avizovali, že do dvou let musí dojít k definitivnímu konsenzu o tom, jak by v budoucnu měla tato zkouška vypadat.

„Zákonná úprava modelu maturitní zkoušky definovaná platným školským zákonem však není časově omezena. Pouze se úpravou vyhlášky mění účinnost katalogů požadavků zkoušek, a to tak, že pro roky 2013 a 2014 platí katalogy pro základní úroveň obtížnosti vydané před účinností poslední novely zákona a pro rok 2015 platí novelizované katalogy vydané k 30. 4. 2013. To jinými slovy znamená, že stávající model a katalogy pro rok 2015 budou platit dál, dokud nedojde k jejich změně.“

Stávající provizorní model tedy není legislativou časově ohraničen. Politici vzešlí z voleb do sněmovny tak mají v podstatě neomezený čas na přemýšlení o tom, jak státní maturitu nově kodifikují. Nápadů a zaručených receptů už z jejich úst padlo mnoho.


Petr Husník

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz