archiv
Učitelské noviny č. 36/2013
tisk článku

KAPKA KRVE PRO NAŠE DĚTI

V dnešní uspěchané době poznamenané krizí a finančním nedostatkem klademe často na první místo majetek. Je nepopiratelné, že zabezpečení rodiny je na jednom z předních míst, ale máme i jiné hodnoty. Často děláme chybu my dospělí. Dětem něco vysvětlíme, někdy i zopakujeme a očekáváme, že dítě se tak bude chovat. Sáhněme si ale do svědomí. Věc je jasná, ale skutečnost jiná! (Kouření škodí – vysvětlíme dítěti, ale za bukem si zapálíme…) Nejlepší sociální učení pro dítě je učení příkladem. Může se jednat o úctu ke stáří, ohled k životnímu prostředí, ale také vyznávání osobních hodnot a pravidel chování. Proto vznikla naše akce Kapka krve pro naše děti – výzva k zapojení se do darování krve.

V celoročním projektu MŠ se děti učí nejen o svém těle, o zdraví a zdravém životním stylu, ale i o úctě k životu, o lásce a vzájemné toleranci. Vysoký tlak, prodělaná žloutenka či přisáté klíště, navíc ještě tetování a nedávná chřipka. To vše vyřazuje člověka z možnosti darovat krev. Za nemoc nepovažuji slova: já bych to nepřežila, nebo já bych omdlel. Na tohle se nikdo při nedostatku krve neptá. Z toho všeho je patrno, že dárcovství není až tak jednoduchá věc.

Během celého školního roku získávají naše děti poznatky o svém těle, o způsobu péče o vlastní zdraví a bezpečí. Učí se samostatně vyhodnocovat počasí, vybrat vhodné oblečení a celkově dbát o své zdraví. Seznamují se se základy skladby jídelníčku a zdravého stravování. Všechny děti mají vlastní zkušenosti ze setkávání s lékařem a díky znalostem o vlastním těle umějí pojmenovat své „bolístky“ a vědí, jak důležitou tekutinou je lidská krev.

Při akci Kapka krve pro naše děti rodiče odjíždějí na odběr krve spolu se svým dítětem, o akci s ním hovoří. Malý človíček je konfrontován s tím, že krev je životodárná tekutina, kterou potřebuje každý, ale ne všichni mohou krev dávat. Všetečné otázky občas zaskočí i otrlého rodiče. (Proč nejedeme „na Kapku“ a jiný taťka ano?) Dárcovstvím a případným správným vysvětlením projeví rodič v očích vlastního dítěte hrdinství. Kdyby „naše krev“ pomohla zachránit třeba jen jeden lidský život – no řekněte – nestojí za to do toho jít? Celebrity za dárcovství sklízejí ovace, ale krev „našich dárců“ je stejně rudá a potřebná. Sláva jim!

Samotná akce se 9. října uskutečnila již po sedmé. Dárci (se svým dítětem) odjeli do Hradce Králové, kde děti navštívily ZOO koutek a také si prohlédly areál fakultní nemocnice. Mamky a taťkové zatím darovali krev, každý měl na klopě kapičku se jménem svého dítěte a děti zase srdíčko. Znamenalo to tu nejtěsnější vazbu mezi rodiči a školou. Dětem akce přinesla hluboký prožitek z neobvyklé akce a vědomí, že darovaná krev zachrání život. Při návratu náš autobus předjížděl vůz „rychlé záchranné pomoci“ a bylo ihned jasné, kde krev pomůže. Mamko, taťko – díky! Za děti, za příjemce krve, za dobrý příklad i za sebe osobně.

Vlasta Gallová, dárkyně
a koordinátorka akce

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz