archiv
Učitelské noviny č. 36/2013
tisk článku

ČÍM CHTĚJÍ STRANY MĚNIT ŠKOLSKOU POLITIKU?

Za několik dní se zase po čase budou lidi zastavovat před urnami, aby v době skoro dušičkové rozhodovali o tom, kdo zasedne pravděpodobně na další čtyři roky v poslanecké sněmovně a které politické strany budou moci uvažovat o vládní koalici. Cestu k těmto předčasným volbám, díky kterým budou mít žáci v řadě škol, jejichž učebny slouží jako volební místnosti, mimořádné prázdniny, nastartovala politická krize z konce loňského školního roku, kdy 17. června podal premiér Petr Nečas (ODS) demisi své vlády aktuálně tvořené ministry za ODS, TOP 09 a LIDEM. Nový prezident Miloš Zeman odmítl návrh této koalice na vytvoření vlády na stejném politickém půdorysu pod Miroslavou Němcovou a vytvořením přechodné vlády pověřil Jiřího Rusnoka.

 

Do předčasných voleb se přihlásilo 24 politických stran, hnutí a seskupení. Ve všech krajích jich kandiduje 17. Na webových stránkách jednotlivých kandidujících subjektů jsme hledali volební program pro tyto volby a v něm to, co slibují v oblasti školství a vzdělávání. A zjišťovali jsme, kdo je garantem stran a hnutí této oblasti. V několika případech jsme je oslovili, aby dovysvětlili některé sliby, které ve svých programech uvádějí. Kandidující subjekty jsou uvedeny podle čísla, které pro ně bylo vylosováno Státní volební komisí na začátku října.

1 – Česká strana sociálně demokratická

Garant:
Marcel Chládek, senátor, stínový ministr školství

„Zlepšíme postavení dobrých a kvalifikovaných učitelek a učitelů, včetně jejich odměňování. Zabráníme všem pokusům zavést školné na veřejných vysokých školách. Stát musí garantovat kvalitu a dostupnost vzdělání, včetně důkladné výuky jazyků, jako předpoklad dobrého uplatnění absolventů na trhu práce,“ tvrdí v stručném programu pro letošní volby. Poslední rok předškolního vzdělávání chtějí povinný, slibují cenově dostupné školní stravování a družiny, zvyšování mezd ve školství (peníze chtějí získat plnohodnotným čerpáním evropských prostředků, efektivní správou rozpočtu školství a také ze státního rozpočtu, „v případě silné vlády ČSSD prosadíme pro zvýšení platů v této oblasti částku kolem jedné miliardy korun,“ odpovídá na dotaz UN M. Chládek), snížení administrativy nebo efektivní kariérní řád pro učitele propojený s motivačním ohodnocením učitelů („…na kariérní řád a další změny je potřeba zhruba 5 miliard korun“).

2 – Strana svobodných občanů

Garanta pro školství nemá stanoveného.

Heslem strany je „Méně státu“. Ve volebním výběru témat se informace o školství jen mihne: Slibují zrušení 26 úřadů, například CERMATu. Ušetřit tak chtějí 250 000 000 Kč.

V politickém programu odmítají systém centrálního řízení školství, obsah a forma výuky by měly být na domluvě mezi učiteli, školou a rodiči. Podporují domácí výuku. Nechtějí rušit ZŠ praktické. Naopak by zrušili 9. ročník ZŠ, od čehož si slibují i úspory ve státním rozpočtu. Volají po rovném přístupu k financování SŠ a ZŠ veřejných, soukromých i církevních. Jsou pro zavedení školného na univerzitách a vysokých školách. Tím by se získalo na 20 miliard korun a o to by se mohly snížit daně.

O zlepšování odměňování ve školství program Svobodných nehovoří.

3 – Česká pirátská strana

Garant:
Lenka Wagnerová, učitelka ZŠ

Pirátský program neprobírá vzdělávání velmi podrobně. Volají po jeho dostupnosti a po tvořivosti, po svobodném myšlení a demokracii. Školné vnímají jako bariéru a ty chtějí bořit. Ve školách podporují práci s IT a s volně šiřitelným softwarem. Chtějí zavést model školy jako „transparentní organizace, včetně zveřejňování statistických informací o úspěchu žáků v soutěžích a vědomostních testech a počtu přijatých na vysoké školy jako měřítka kvality“.

Slibují zvýšení procenta rozpočtu pro školství, neříkají ale, na jakou úroveň a jaká část by měla jít do mezd zaměstnanců. Maturitu by mělo být možné skládat bez nutné účasti na formální výuce. Počítají s volnou dostupností výsledků výzkumů vytvořených za veřejné prostředky.

4 – TOP 09

Garantka:
Anna Putnová, VŠ pedagožka,
bývalá poslankyně

České školství má podle TOP 09 skvělou tradici a stále dobré předpoklady pro vysoce kvalitní vzdělávání. Chtějí otevřít diskuzi o roli státu v oblasti vzdělávání s požadavky například na transparentní financování, kvalitu a dostupnost vzdělávání, podporu talentů a péči o znevýhodněné žáky nebo standardy pro počáteční vzdělávání pedagogů a jejich kariérní rozvoj. Slibují dostupnost předškolního vzdělání pro všechny děti od 3 do 6 let, snížení administrativy, posílení prestiže učitelů ve společnosti, a to ne pouze ekonomicky. Na dotaz UN A. Putnová říká: „V minulém období jsme zabránili zrušení školských rad. Roli rodičů, kteří jsou primárně zodpovědni za vzdělání dětí, chceme i nadále posilovat. Požadujeme lepší podmínky pro pedagogické fakulty, především ekonomické. Finančně silné pedagogické fakulty by si mohly vybírat motivované studenty, kteří budou osobnosti a morální autority pro děti. Prosazujeme, aby se do škol vrátila kázeň a disciplína. Učitele, kteří jsou důslední a neuhýbají tlaku rodičů, chceme oceňovat. Musí být jednoznačně jasné, že učitel je ve škole autorita, která požívá respektu.“ Podporují svazkové školy. Slibují, že ve školách ubude agrese a výskytu sociopatogenních jevů a také že zefektivní sítě poradenských služeb. Volají po podpoře technických oborů a po zapojení soukromé sféry do spolupráce škol. Maturitu chtějí koncipovat nově. I středoškoláci by měli jedno pololetí strávit v zahraniční škole. Školné bude podle nich v kompetenci vysokých škol, v pedagogických VŠ programech bude více praxe.

Když mluví o prestiži, nezmiňují lepší finanční ohodnocení pedagogů, ale spíše kladou důraz na podmínky v práci.

5 – Hlavu vzhůru – volební blok

Garantka:
Soňa Matějková, pedagožka

Na jejich webu žádné informace o pohledech na školství nebyly. Na dotaz dostaly UN odpověď, že vzdělání je základem budoucí prosperity. Volají po moderním a efektivním systému vzdělávání a sázejí na veřejné školství důsledně bez školného – od MŠ po VŠ. Prosazují povinný rok předškolní výchovy v MŠ, fungující systém objektivizace výsledků vzdělávání v základním školství, zachování speciálního školství včetně ZŠP. Všechny regionální školy musí být připojeny k internetu. Odborné školství by mělo být podpořeno účelovými stipendii. O zvyšování platů ve školství nehovoří.

6 – Občanská demokratická strana

Garant: Petr Fiala, VŠ pedagog, bývalý ministr školství

Program o vzdělávání má název Konec experimentů s dětmi a školami. Slibují stabilitu, jasná a jednoduchá pravidla, řád a možnost spolehnout se na podmínky od státu. Jako jediná strana mluví ODS o sumě pro pedagogy – dají 3 miliardy korun a chtějí zavést kariérní systém. Na dotaz UN, kde chce ODS peníze vzít, odpovídá P. Fiala: „Prostředky by měly být navyšovány postupně v souladu se zaváděním nového kariérního systému. V omezené míře bude možno využít peníze z evropských strukturálních fondů, převážná část musí jít ze státního rozpočtu. Ve školství navíc spolu se silnějšími populačními ročníky rostou výkony, zvýšení finančních prostředků pro pedagogy je nutné.“

Podporují firemní školky a dětské skupiny. Angličtinu chtějí od 1. třídy a podpoří matematiku a přírodní vědy. Volají po svobodě výběru vzdělávací cesty bez upřesnění, co to znamená. Chtějí bránit rušení škol ve venkovských oblastech a usilovat o zachování víceletých gymnázií. Slibují přehlednou, stabilní a rozumnou maturitu. Školné ODS zcela nezavrhuje, ale „ti, kteří studují bezdůvodně déle nad řádnou dobu studia, nesmí být zvýhodněni proti těm, kteří dokončí vysokoškolské studium ve standardní době“.

7 – Romská demokratická strana

Garanta pro školství strana nesdělila.

Mluví o vzdělávání Romů, chtějí zlomit počáteční jazykovou bariéru, která často brzdí začlenění předškolních romských dětí do kolektivu. „Nechceme lítost ani podpory, chceme pracovní příležitosti a dokázat, co umíme. Umíme stavět školy i kulturní domy, chceme mít možnost je navštěvovat. Jsme zaměřeni především na generaci narozenou od roku 1990, kterou chceme změnit a naučit aktivně tvořit hodnoty pro sebe i další generace,“ píší. Vzdělání nemá být výsadou bohatých, hájí bezplatné vzdělávání. „I nadále půjdeme cestou světových trendů ve vzdělávání při zachování vysoké úrovně a jedinečnosti českého školství,“ říká se v programu RDS.

8 – Klub angažovaných nestraníků

Garanta pro školství ani program klub nesdělil.

9 – Politické hnutí ZMĚNA

Garanta pro školství strana nesdělila.

Mezi volebními prioritami uvádějí kvalitní vzdělávací systém a vysoký podíl vysokoškoláků v populaci. „Jako chceme zvýšit podíl žen v politice, tak stejně chceme zvýšit podíl mužů ve školství. Učitel by mělo být váženým a respektovaným povoláním,“ říkají.

10 – Strana soukromníků České republiky

Garanta pro školství strana nesdělila.

Chtějí prosazovat rozvoj učňovského školství, zachování venkovských škol, zavedení maturitního standardu, „vyšší motivaci učitelů a zlepšení jejich pracovních podmínek, včetně finančních“, ochranu učitelů před agresivitou žáků… Čtrnáct bodů, které říkají co, ale ne jak.

11 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Garantka:
Michaela Šojdrová, bývalá poslankyně, pracovnice ČŠI

Školskou komisi KDU-ČSL tvoří i Jiří Mihola (VŠ pedagog), Ondřej Benešík (VŠ pedagog), Ivan Gabal (sociolog), zdůrazňuje M. Šojdrová.

V programu říkají: Dáme zemi do pořádku. Na dotazy UN upřesňují, že uzákoní právo rodičů na umístění dětí do MŠ od 3 let. Pomohou firemním a univerzitním MŠ. Mateřská centra a dětské skupiny jsou žádoucí. Podporou odpočtů z daní by byly podpořeny au pair a chůvy. Zdůrazňují etickou výchovu, chtějí připravit učebnice, metodiky a nabídnout kvalitní přípravu pro učitele. Slibují evropský standard ve financování školství. Ten je podle nich „6,5 % HDP, ČR má dnes cca 4,5 %“. Zvýšení platů učitelů spojují s kariérním systémem. A zdůrazňují, že ten „bez potřebného navýšení položky na platy nemá smysl zavádět. Navýšení platů učitelů tedy souvisí jednak s prosazením zvýšení celkové položky na platy na úrovni státního rozpočtu, tak také se změnami v systému financování tak, aby se nerozevíraly nůžky mezi úrovní platů podle krajů nebo podle zřizovatelů.“

12 – Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Garantka:
Miloslava Jebavá, VŠ pedagožka

Celý název strany najdete na webu. Podle zaslaného programu pro školství chtějí omezit byrokratické a autoritářské rozhodování MŠMT, dát prostor školské veřejnosti. Finance pro ZŠ a SŠ chtějí rozdělovat podle „akadenických obvodů“, dnes starostové jako „zaměstnanci ministerstva vnitra“ svou pravomocí omezují akademické svobody ve školství. Zavedou kariérní řád postavený na stutečných konkurzech, v nichž o výsledku není předem rozhodnuto. Chtějí jasně definovat činnost učitele s důrazem na odbornost, dozory atd. by vykonávaly pomocné pedagogické síly. Slibují zvýšení platů, normativů, víc peněz na vybavení škol. Přicházejí s novými tématy: obrana proti vlivu médií, sekt, bezpečnost obyvatel, práva občanů vůči státu. Psycholog bude ve větších školách povinně. Podporují domácí vzdělávání a alternativní metody. Ve financování VŠ volají po výhodných půjčkách pro studenty.

13 – Suverenita. Strana zdravého rozumu

Garanta pro školství strana nesdělila.

Volební program „Spravedlnost – Rozum – Cit“ se staví proti školnému, i nadané děti z nízkopříjmových rodin musí mít přístup ke vzdělání, a to včetně vysokoškolského. Zachovají síť základních škol. Slibují zvýšení společenského postavení učitelů. Obnoví učňovské školství.

14 – Aktiv nezávislých občanů

Garanta pro školství ani program aktiv nesdělil.

15 – Strana práv občanů Zemanovci

Garant:
Eduard Zeman, bývalý ministr školství

O jednotlivých krocích MŠMT musí rozhodovat odborníci, čemuž musí odpovídat i personální složení včetně osoby ministra školství. Chystají novou koncepci od předškolní výchovy až po VŠ. Státní dotace VŠ, VOŠ (možná SŠ) by byly poskytovány nikoli na základě počtu studentů či absolventů, ale na základě uplatnění absolventů těchto škol na trhu práce. SPOZ je pro jednotné osnovy pro příslušné typy škol, pro posílení vlastenecké výchovy a výchovy k evropské sounáležitosti. Nedovolí další rozprodávání objektů mateřských škol pro komerční využití. A jak rozumíte větě: „Systém alternativní výuky žáků základních škol bude využíván pouze s ohledem na její prvotní poslání jako alternativa speciální pedagogiky a nebude začleněn do standardního systému vzdělávání,“ jak se v programu píše?

Pro důstojné postavení pedagogů plánují připravit bezodkladné navýšení platů učitelů a pracovníků škol. Podle odpovědi E. Zemana na dotaz UN by bylo v možnostech státního rozpočtu navýšit platy průměrně zhruba o 5 %, celkově tedy o cca 2 miliardy korun.

16 – OBČANÉ 2011

Garantka:
Petra Benešová, VŠ pedagožka

V aktuálním předvolebním programu o školství nic není. Garantka pro UN říká mimo jiné, že podporuje jazykovou výuku rodilými mluvčími, školy typu Montessori, chce řešit problém šikany mezi žáky i šikanu učitelů od žáků. A staví se za inkluzi.

17 – ÚSVIT přímé demokracie Tomia Okamury

Garant:
Augustin Karel Andrle Sylor, pedagog, trenér

Chtějí více peněz do školství, podporují programy pro nadané děti. „Budeme podporovat praktické školy, aby i méně talentované děti měly šanci naučit se nějaké prakticky využitelné řemeslo,“ tvrdí. „Chceme vytvořit zázemí pro špičkovou specializaci na tradiční národní obory.“

18 – Dělnická strana sociální spravedlnosti

Garanta pro školství ani program strana nesdělila.

19 – Československá strana socialistická

Její kandidátní listina nebyla zaregistrována pro nesplnění zákonných podmínek.

20 – ANO 2011

Garant:
Jiří Zlatuška, VŠ pedagog

„Změníme stávající systém, v němž se školám finančně vyplácí hledět především na počty studentů a žáků bez ohledu na kvalitu,“ slibuje ANO. Podporují jazykové vzdělávání, nejen angličtinu, přírodovědné a technické obory. Staví se proti školnému. Chtějí uplatnit kvalitativní nároky na vysoké školy a posílit „rozhodovací i ekonomickou autonomii veřejných vysokých škol ve vztahu ke státu i jejich vlastní odpovědnost za dosahované výsledky v oblasti výzkumu, vzdělávání i hospodaření či uplatnitelnost absolventů na trhu práce“. O mateřském a základním školství říkají jen velmi málo, o nezbytnosti změny v odměňování ve školství se nezmiňují.

21 – Komunistická strana Čech a Moravy

Garant: Václav Homolka, senátor, stínový ministr školství

Usilují o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace. Chtějí uzákonit právo na první zaměstnání pro absolventy škol. Podporují vytváření absolventských míst. Odmítají školné. Plánují státní podporu a rozšiřování kapacit jeslí, mateřských škol a služeb pro rodiče. Poslední ročník MŠ má být povinný a bezplatný. Podporují učňovské a technické školství. ZŠ by měla mít jednotné osnovy. Chtějí bezplatný vstup do Národního muzea, Národní galerie a podobných kulturních institucí jako součást vzdělávání celého národa. O platech pracovníků školství se v aktuálním předvolebním programu nehovoří.

22 – LEV 21 – národní socialisté

Garant školství ani ve stínové vládě, ani mezi odbornými mluvčími v době přípravy článku nebyl uveden.

Tvrdí, že je nezbytné rehabilitovat platovou úroveň pedagogických a akademických pracovníků. „Chceme nabídnout speciální programy péče o mimořádně nadané jedince a zajišťovat co největší dostupnost této specializované péče,“ píší. Prosazují udržení posledního roku předškolní výchovy jako povinného a bezplatného pro všechny děti. Považují za zásadní, aby pedagogové ZŠ byli řádně ohodnocení a aby se výuka a práce či lépe řečeno poslání učitele opět staly prestižním zaměstnáním. Podporují alternativní školní systémy, jejichž osnovy jsou schválené MŠMT. Je zapotřebí přesněji definovat finanční toky mezi rezortem a jednotlivými zřizovateli škol a finančně podpořit možnost existence škol v malých obcích. A finančně zabezpečit činnost školních psychologů pro osoby z vyloučených lokalit.·Odmítají školné.

23 – Strana zelených

Garant:
Pavel Himl, vysokoškolský učitel, vedoucí odborné sekce SZ pro vzdělávání a vědu

Program Zelených pro školství je snad nejrozsáhlejší a obsahuje i zdůvodnění a občas i novinky. Mluví například o „všeobecné předškolní konzultaci“, která by se podle P. Himla týkala pouze rodičů dětí, které předškolní zařízení dosud nenavštěvují. Jejím smyslem je snížení množství odchodů mimo hlavní vzdělávací proud (především z důvodů málo podnětného rodinného prostředí). Chtějí také zavést „standardizovaný zápis do ZŠ“, který by museli ale sestavit odborníci. Slibují kariérní řád, 6 % HDP pro školství, významné zvyšování učitelských platů (minimálně na průměr ostatních VŠ pracovníků) a 60 miliard korun pro školství. Na otázku, kde je vezmou, v podstatě garant neodpovídá, hovoří o nezbytnosti, odpovědnosti společnosti a implementaci protikorupčních opatření.

24 – Koruna česká

Garanta pro školství strana nesdělila.

Říkají, že je třeba ve školství přehodnotit systém středního školství, obnovit učební obory, odstranit účetnické pojetí financování jen podle počtu žáků. Školné na VŠ bude kompenzováno prospěchovými stipendii, část splátek bude možno odpustit např. poté, co se absolvent nejpozději do pěti let pobytu v zahraničí vrátí k práci v Česku.

Radmil Švancar

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz