archiv
Učitelské noviny č. 35/2013
tisk článku

POSTAVÍME VODOHOSPODÁŘSKOU LABORATOŘ

Výuka v oboru vodohospodářských staveb je zajišťována na Vyšší odborné škole stavební ve Vysokém Mýtě v rámci tříletého oboru inženýrského stavitelství. Různé formy a možnosti vzájemné interakce vody se stavebními konstrukcemi lze posluchačům velmi dobře přiblížit na zmenšených modelech v hydraulické laboratoři.

Vyšší odborná škola stavební ve Vysokém Mýtě získala z projektu „Strojírensko-technické centrum Chrudim“, jenž je financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a z části i Pardubickým krajem, dostatečně velkou finanční částku na výstavbu takovéto vodohospodářské laboratoře. Ta bude využívána také při výuce žáků dalších vzdělávacích stupňů stavební školy ve Vysokém Mýtě a v kooperaci také žáky Střední průmyslové školy Chrudim.

V rámci dlouhodobé pedagogické a vědecké spolupráce mezi školou ve Vysokém Mýtě a Ústavem vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byla za finanční podpory Pardubického kraje zpracována projektová dokumentace strojní a elektrotechnologické části vodohospodářské laboratoře.

Laboratoř bude umožňovat simulaci proudění vody v profilech s volnou hladinou či systémech tlakových. Bude umístěna v půdorysně obdélníkové místnosti a tvořena třemi základními prvky – zásobní jímkou vody s čerpací stanicí, rozvodnými nerezovými potrubími a na ně navazujícími třemi měrnými tratěmi, do kterých je možné instalovat zmíněné zmenšené modely. Nejvýznamnější měrnou tratí bude hydraulický prosklený žlab. Laboratoř bude moderně řízena a ovládána pomocí 10ʺ dotykového displeje umístěného na skříňovém elektrorozvaděči, který je propojen jak se všemi elektrotechnologickými prvky rozvodných potrubí, tak s informačními panely znázorňujícími studentům hodnoty jimi měřených veličin.

Výstavba vodohospodářské laboratoře bude probíhat v první polovině roku 2014 a do normálního provozu by měla být uvedena v červenci téhož roku tak, aby ji bylo možné použít při výuce hydrauliky a hydrologie v následujícím akademickém roce. Laboratoř byla navržena na základě dlouholetých zkušeností pracovníků Vysokého učení technického v Brně a technologicky bude představovat špičku v oblasti výukových prostředků používaných v oboru vodního hospodářství.

Michal Žoužela, Vladimír Hamouz, VUT Brno, Pavel Vacek, VOŠ stavební a střední škola stavební Vysoké Mýto

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz