archiv
Učitelské noviny č. 35/2013
tisk článku

MŠMT potápí školní plavání

Současné vedení ministerstva školství možná ani netuší, jak jeho úředníci před pár lety zatočili se školním plaváním. Relativizace jeho významu započala ale už za ministryně Petry Buzkové, která podepsala vyhlášku, v níž je místo někdejších čtyřiceti hodin povinných už jen hodin dvacet. Tato vyhláška je navíc formulována tak nešťastně, byť jistě nešlo o úmyslný záměr, že ani těch dvacet hodin není vlastně nijak garantováno. Samozvaní vykladači daného předpisu se pak chopili příležitosti a přišli na to, že z peněz určených na ostatní neinvestiční výdaje školy nemusejí plavání platit, protože už prý není povinné. Avšak když nahlédneme do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tam se o povinném plavání i nadále hovoří. To znamená, že jde opět o jeden z případů, kdy se RVP a právní normy dostávají do určité kolize či nesouladu.

Ten, kdo je za nesprávnou interpretaci vyhlášky na ministerstvu zodpovědný, je dle mého soudu tím, kdo si asi vůbec neuvědomuje, do jakého hazardu se pustil. Proč? Jednoduše proto, že umět plavat je dovednost, která může zachránit život nejen tomu, kdo si ji osvojil, ale případně i někomu dalšímu. Chápu, že ministerstvo i školy musejí neustále zvažovat, co ještě do kurikula zařadit a co už není možné z časových nebo personálních důvodů zvládnout. Plávání by ale mělo být něčím, na co se nikdy nesmí sáhnout! Naopak, osobně bych byl pro ještě podstatnější navýšení stávající navrhované časové dotace, a to nejméně na původně osvědčených čtyřicet vyučovacích hodin. (Odborníci jasně tvrdí, že jde o nutné minimum, které je předpokladem pro osvojení si skutečně efektivních základů plavání.) A nejde jen o to, že plavání je gramotnost, která stojí na rovni kompetencí jazykových a matematických. Je to totiž zároveň jedna nejzdravějších pohybových aktivit vůbec. A to navíc mluvíme o době, kdy se fyzická kondice i motorické schopnosti našich žáků stále zhoršují. Proto nabývá školní plavání na ještě větším významu než v minulosti.

Uvažovat jen na chvilku o tom, že by povinné plavání někoho snad mohlo diskriminovat, je nesmyslné. Pro některé skupiny našich spoluobčanů prý plavání není součástí jejich kultury, jinak řečeno, nemají ho rády. Učitelé plavání však tvrdí, že jde o mýtus, který někdo jen účelově zneužívá. Plavání není diskriminací ani pro fyzicky méně disponované děti. Naopak. Ty, jimž se jejich spolužáci někdy smějí pro jejich neohrabané výkony v běžném tělocviku (zvláště kvůli nadváze), se nejednou díky milosrdným fyzikálním vlastnostem vody stávají králi bazénu. A diskriminace ve smyslu finančního tlaku na rodinný rozpočet?

Ano, chudoba některých rodin začíná být alarmující a je jasné, že když už pomalu nemají na jídlo pro své děti, pár stovek na dopravu do plaveckého bazénu a zpět je pro ně nedostupných. Zde nezbývá nic jiného, než aby takovéto děti měly náklady na plavání plně hrazené, tedy včetně nutné dopravy. Argument, že je na rodičích, aby svým dětem finančně zajišťovali osobní aktivity, v tomto případě neobstojí. Jednak proto, že školní plavání je de facto (byť možná ne de jure) nedílnou součástí povinného školního vzdělávání, jednak proto, že děti z takto sociálně slabých rodin nemají jinak šanci se naučit (pod odborným vedením) plavat.

Je pro mě zrážející, že nikdo nevyužil žádných peněz z evropských fondů právě na školní plavání. Jde totiž také o to, že na tomto trhu se objevuje stále více nedostatečně kvalifikovaných učitelů či cvičitelů. Ano, mají sice splněny jakési formální kurzy určené pro výuku plavání, ale ty podle skutečných odborníků často zdaleka neodpovídají potřebným profesním nárokům, o pedagogických kompetencích ani nemluvě. Další věc, ve které ministerstvo školství plave.

Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz