archiv
Učitelské noviny č. 34/2013
tisk článku

JSOU UČITELÉ PŘIPRAVENI PRACOVAT S ALERGIKY?

Dcera trpí alergií. Zatím jsem s ní byla doma, takže jsem mohla všechno ohlídat, kdyby bylo třeba. Ale v únoru jí bude šest let, půjde k zápisu do základní školy. Známí mne varují, že bych s ní měla radši zůstat doma, když je možné domácí vzdělávání. Na druhou stranu vidím, jak si ráda hraje v parku s dětmi. Myslím, že jí kolektiv vrstevníků chybí. Opravdu by pro ni mohla být škola rizikem? Kde mohou učitelé najít informace, aby věděli, jak s takovým dítětem zacházet?

Už pátým rokem běží pro školy zdarma „Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu“ pro školu. Celodenní seminář pro učitele mateřských, základních a středních škol odborně garantuje Česká iniciativa pro astma – ČIPA s lektorským sborem největších odborníků v této oblasti v čele s prof. MUDr. Petrem Pohunkem, CSc., ředitelem ČIPA, o. p. s. Právě od nich vzešel popud pro pořádání seminářů, které by pedagogům pomohly v práci s dětmi trpícími astmatem nebo některou z alergií. Bohužel v dětské populaci jich je čím dál tím víc a právě v dětství se potíže objevují nejčastěji. Lékaři si uvědomili, jak je důležité, aby i učitelé věděli, jak s alergickým dítětem zacházet, jak ho vyhledávat, jaké prostředí mu ve škole připravit. V neposlední řadě, aby mu také dokázali poskytnout první pomoc, kdyby je ve škole postihl astmatický záchvat nebo anafylaktická reakce. Stačí, aby si dítě alergické na ořechy ukouslo třeba nevědomky od kamaráda kousek ořechového koláče.

Jde nám o to, aby se s problematikou seznámilo co nejvíc učitelů. Připravili jsme proto metodickou příručku, která je doplněná o „tři stříbrná kolečka“ – dvě DVD a jedno CD. Na cédéčku najdou učitelé důležité informace, výuková DVD mohou promítnout i žákům. Nejsou didaktická, ukazují, s čím se mohou děti setkat. První DVD se jmenuje Alergie a astma ve škole, druhé Anafylaktická reakce. Vidět je mohou žáci různých věkových kategorií, ale promítnout se dají i pedagogům školy a rodičům, kteří přijdou na třídní schůzky. Na semináři dostávají učitelé plakát, na němž je přesně popsáno, jak má vypadat první pomoc při anafylaktické reakci. Naučí se rozeznávat pět hlavních syndromů nastupujícího šoku. Lékaři jim názorně vysvětlí, jak s dětmi v takovéto situaci pracovat.

Pedagogové oceňují, že kromě toho, že získají podstatné informace a metodické materiály, se také naučí pracovat s trenažéry, tzv. jednorázovými autoinjektory, které jsou v praxi naplněné adrenalinem. Autoinjektor předepisuje alergolog tomu, u koho se již anafylaktický šok objevil nebo u něhož je k tomu daná lékařská indikace. Alergik by měl autoinjektor nosit neustále při sobě. Ne vždy je ale schopný ho sám použít. Právě proto je důležité, aby v případě potřeby mohl ve škole zasáhnout učitel. Učitelé dostanou na semináři autoinjektor (trenažér) přímo do ruky a lékař je naučí, jak ho používat. Získávají tedy konkrétní dovednost, která jim v případě potřeby umožní poskytnout rychlou adekvátní první pomoc. Trenažér si pak učitelé odnášejí ze semináře s sebou do školy, aby ho ukázali dětem a naučili je s ním pracovat, kdyby se dostaly do situace, kde by bylo potřeba ho aktuálně použít. Na letním táboře se třeba dostane dítě do anafylaktického šoku a kamarád mu jeho autoinjektorem může zachránil život.

V současné době není možné, aby byl funkční autoinjektor přímo ve školní lékárničce. Učitel se musí spolehnout na to, že ho alergické dítě stále nosí u sebe. Je potřeba, aby rodiče učitele o takové situaci vždy informovali. Učitel by měl vědět, na co je dítě alergické, jestli jde o potravinovou alergii, o reakci na bodnutí vosou nebo o jiný důvod, a také kde dítě autoinjektor má. Na přiloženém CD je mimo jiné i tzv. informovaný souhlas rodičů s podáním léků. Rodiče v něm svým podpisem zplnomocňují učitele k podání léků jejich dítěti v případě potřeby, včetně použití autoinjektoru. Pro rodiče je velmi důležité vědět, že učitel je schopný dítěti takto pomoci. I v tomto případě ale škola vždy okamžitě volá linku 155.

V rámci projektu poskytujeme školám od mateřských po střední šanci získat certifikát Škola přátelská dětem s alergií a astmatem. Stačí splnit dvě podmínky. První vyžaduje, aby seminář absolvoval celý pedagogický sbor. Před seminářem posíláme do školy dotazník a žádáme, aby ho učitelé prostřednictvím žáků poslali jejich rodičům. Snažíme se tak zmapovat situaci v dané škole. Ze zákona jsou sice rodiče povinni školu informovat, ale na druhou stranu učitelé nemají možnost, jak tyto pro dítě životně důležité informace od rodičů získat. Přitom učitelé by měli o svých žácích vědět maximum, jestliže s nimi tráví většinu dne. Nejsou s nimi jen ve škole. Jezdí na exkurze, do divadla, na sportovní soutěže, do školy v přírodě… Každá škola by proto měla mít zmapováno, kolik alergiků mezi svými žáky má, na co jsou alergičtí, jestli užívají léky a podobně. Právě zpracování těchto dotazníků je druhou podmínkou k získání certifikátu Škola přátelská dětem. Zatím ho obdrželo čtrnáct škol z deseti krajů.

Ať má dítě jakoukoli alergii, nemělo by být ze školních aktivit vylučováno. Ale učitel by měl být rodiči informován o možných rizicích. Aby třeba nenutil při tělesné výchově na louce dítě alergické na pyly běhat na čas. Problémem může být i zájmový kroužek, v němž děti pečují o zvířata. Nebo když ve školní jídelně někdo nutí dítě sníst jídlo, na které je alergické. Proto by měl i personál školní jídelny vědět o dětech, které jsou alergické na některé potraviny.

Projekt 7A má záštitu Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, semináře jsou akreditované i MŠMT. Zatím je sponzorsky zajištěný do konce kalendářního roku 2013, školám se poskytuje již pátým rokem zdarma. Jak to bude vypadat v roce 2014, v tuto chvíli ještě nevíme. Ale už to, že se dodnes podařilo v 69 seminářích proškolit 1935 učitelů, mi přijde úžasné. Těší mě, že mohu pracovat na projektu, který je podle mě velmi potřebný. I učitelé ho hodnotí velmi kladně, jak vyplývá ze zpětných dotazníků na seminářích.

Lenka Kubrichtová

(Zpracovala Jaroslava Štefflová)

 

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz