archiv
Učitelské noviny č. 33/2013
tisk článku

MEZINÁRODNÍ MATURITA IB OTEVÍRÁ ČESKÝM STUDENTŮM CESTU NA PRESTIŽNÍ UNIVERZITY

Letos v květnu skládalo po celém světě mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) přes 127 000 středoškoláků ve 145 zemích světa a nyní se dovídají výsledky svých prací, a to včetně studentů osmiletého gymnázia OPEN GATE ze středočeských Babic. Celosvětový průměr získaných bodů byl v letošním roce u této náročné zkoušky 29,81 bodů z možných 45. Absolventi Open Gate dosáhli průměrného skóre 37,2 bodu, čímž se v celosvětovém srovnání zařadili mezi nejlepší střední školy.

„Výsledky studentů gymnázia OPEN GATE jsou i letos výborné a výrazně přesahují celosvětový průměr. Mezinárodní maturitu složilo jedenáct našich studentů, kteří v průměru dosáhli 37,2 bodu. Jsme velmi rádi, že čtyři z našich letošních absolventů mají 40 a více bodů a jednomu z nich se podařilo získat dokonce 44 bodů. Řadíme se tak ke školám s nejlepším výsledkem IB na světě. Našim studentům se díky těmto výtečným výsledkům otevírají dveře na prestižní zahraniční univerzity,“ říká Peter Nitsche, ředitel OPEN GATE.

Studenti Open Gate si v závěru studia zvolí, zda gymnázium ukončí absolvováním české maturity, mezinárodní maturity IB nebo obou těchto zkoušek. Každoročně se většina studentů rozhodne pro složení české maturity i zkoušek z IB. Z celkem 17 letošních absolventů Open Gate jich 11 složilo kompletní mezinárodní maturitu IB a šest studentů si vybralo 1–3 předměty z celkových šesti a získali tzv. IB certifikát z těchto předmětů.

Akademický rok

Průměrný výsledek IB studentů Open Gate

Celosvětový průměr IB studentů

2010/2011

35,0

 

2011/2012

36,0

29,83

2012/2013

37,2

29,81

 

K výsledkům letošní české maturitní zkoušky Peter Nitsche dodává: „Studenti velmi dobře obstáli i v české maturitní zkoušce. Českou maturitu skládalo 16 studentů posledního ročníku a 15 z nich prospělo s vyznamenáním, přičemž 11 z nich má na maturitním vysvědčení samé jedničky. V angličtině dosáhli nejlepšího možného průměrného výsledku, tj. 1,0; z češtiny byl jejich průměrný výsledek 1,31.”

O mezinárodní maturitě International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

Mezinárodní maturita IB je dvouletý studijní program určený pro studenty septimy a oktávy, který se na OPEN GATE vyučuje v angličtině a češtině. Studenti během dvouletého období skládají řadu dílčích zkoušek. Aby mezinárodní maturitu složili, vybírají si šest předmětů z šesti skupin (viz přehled skupin v příloze).

Pokud jsou studenti už během studia silně profilovaní v určitém směru, nemusejí získat mezinárodní maturitu z celého spektra šesti předmětů, ale mohou si vybrat jen jednu či dvě skupiny, v nichž se chtějí dál uplatňovat. V tom případě získají IB certifikát.

IB Diploma Programme (IB DP) uznávají univerzity na celém světě a často nahrazuje přijímací zkoušky. Jako příklad, co je považováno za dobrý výsledek, je možno užít požadavky University of Cambridge. Aby kandidáti mohli uvažovat o přijetí na tuto univerzitu, očekává se, že v rámci IB DP získají nejméně 40–42 bodů.

Maximálně možný počet bodů, které může student v IB DP získat, je 45 (maximum bodů z jednoho předmětu je sedm, tj. za šest předmětů maximálně 42 bodů plus 3 bonusové za kurz Teorie vědy a napsání eseje o 4000 slovech). Cílem je povzbudit studenty ke kritickému myšlení a filozofické reflexi podstaty vědění i studovaných předmětů. K získání mezinárodní maturity dostačuje obvykle 24 bodů.

Gymnázium OPEN GATE získalo mezinárodní akreditaci International Baccalaureate v roce 2009, a začalo tak studentům nabízet prestižní Diploma Programme zakončený mezinárodní maturitou. Stalo se prvním ryze českým gymnáziem s touto certifikací v ČR.

Aby na gymnáziu OPEN GATE mohly studovat talentované děti z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje nadace manželů Kellnerových finanční příspěvky na studium. Od otevření gymnázia v roce 2005 poskytla nadace plný nebo částečný příspěvek na úhradu školného zhruba 70 % studentů.

Jitka Tkadlecová

 

 

Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, byla založena v roce 2009 s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání.

(www.kellnerfoundation.cz)

 

 

Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme, který je celosvětově uznáván univerzitami, včetně těch nejprestižnějších, a na některých nahrazuje přijímací zkoušky. Posláním školy je nabídnout studijně nadaným mladým lidem možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na jejich rodinné či finanční zázemí. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation. Základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího  programu s názvem Otevíráme brány, který podporuje všestranný rozvoj žáků. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR, ale i s mezinárodně uznávaným programem IB The Primary Years Programme (www.opengate.cz).

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz