archiv
Učitelské noviny č. 32/2013
tisk článku

TESTOVÁNÍ E-TUTORŮ ANEB MÁME NA ŠKOLÁCH ODBORNÍKY NA E-LEARNING?

 V letech 2011–2013 se tým Národního ústavu pro vzdělávání aktivně účastnil mezinárodního projektu Certified European e-Tutor (CET). Projekt byl realizován v rámci programu Leonardo a účastnili se ho vedle expertů z ČR také odborníci z Německa, Velké Británie, Španělska a Finska. Cílem projektu Certified European e-Tutor je vytvoření nového evropského standardu pro školení učitelů odborného vzdělávání v oblasti e-learningu.

 

Projekt je pokračováním úspěšného německého nápadu, který se zaměřil na vytvoření e-learningu pro tutory zejména na školách. Tutorem v tomto kontextu není myšlen pouze člověk, který poskytuje studujícím podporu. Jde o to, podpořit na školách online vzděláváním aktivní pedagogy, kteří mají chuť nastartovat či dále rozvíjet e-learning. Díky školení získají tito noví „e-tutoři“ poměrně široké znalosti v oblasti online vzdělávání a jsou schopni navrhnout e-learning, upravovat jeho obsah a řídit celé distanční studium.

Projektové pokračování německého nápadu se zaměřilo na testování e-learningu v zemích EU a následně na vytvoření evropského standardu certifikace pro tzv. „e-tutory“, zejména z řad učitelů odborného vzdělávání. Standard byl vyvinut s důrazem na výstupy z učení v souladu s doporučeními Evropského kvalifikačního rámce pro celoživotní vzdělávání (EQF).

Nejprve bylo třeba e-learning přeložit z němčiny do angličtiny a následně ho otestovat. Pro pilotní běh v angličtině byla vybrána právě Česká republika a dále také Finsko.

Jakým úskalím projektový tým čelil? Jak se ukázalo, není zcela jednoduché najít mezi učiteli na odborných středních školách zájemce o absolvování e-learningu v angličtině. Dále se také potvrdil známý fakt, že úspěšné absolvování e-learningu vyžaduje vysokou motivaci účastníků – ze strany projektového týmu bylo nutné účastníky podporovat, aby studium, ztížené navíc o orientaci v cizím jazyce, dokončili.

V souvislosti s mezinárodním rozměrem školení pilot odhalil, že některé odborné pojmy překládané doslova je třeba uvést pro skupinu v dané zemi do kontextu a nelze použít doslovný překlad. Toto a další zjištění byla následně diskutována při tvorbě standardu.

Jaká byla výchozí premisa projektu CET? Vývoj vzdělávání v Evropě diktuje právě e-learning. Přestože to není zpravidla hlavní vzdělávací platforma, stáváme se, spolu s rychlým rozvojem ICT, svědky nových a kreativních způsobů výuky v odborném vzdělávání, které jsou s technologiemi čím dále více spjaty. Ovšem na druhé straně je kvalita výuky na bázi e-learningu v oblasti odborného vzdělávání značně rozdílná. Podle vstupních analýz, které byly v projektu mimo jiné také zahrnuty, potřebujeme kvalifikovanější osoby, které dokážou pomocí těchto transformačních technologií učit. Cílem projektu CET tedy bylo rozvíjet kompetence potřebné pro výuku pomocí e-learningových technologií.

Kdo se tedy i v budoucnu může zapojit do online vzdělávání a získat tak certifikát na evropské úrovni? Jak bylo řečeno, evropský standard je určen zejména učitelům odborného vzdělávání, nicméně vhodný je také pro lektory, školitele a pro další pracovníky v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Zájemci mohou dosáhnout kvalifikace několika různými způsoby: studiem vzdělávacího programu, samostudiem, nebo prostřednictvím neformálního učení. Kvalifikační standard je postaven na uznávání předchozího učení a podporuje tak profesionalizaci a certifikaci již existujících e-tutorů.

Petra Drahoňovská, Jiří Tillner, za projektový tým Národního ústavu pro vzdělávání 

 

 

Kvalifikační schéma CET je rozděleno do tří modulů:

Modul 1: e-tutoring – základní kvalifikační předpoklady

●  znalost základních pojmů e-learningu a e-tutoringu

●  používání důležitých nástrojů a technologií e-learningu

●  prokázání způsobilosti v médiích na poli elektronických médií

●  porozumění měnících se nároků na didaktické návrhy výuky v e-learningu

Modul 2: e-tutoring – výuka a metodika

●  specifické didaktické a metodické charakteristiky e-tutoringu ve srovnání s prezenční výukou

●  vhodné strukturování e-tutoringu

●  moderování a vyučování v digitálním učebním prostředí

●  zpracovávání a poskytování studijních materiálů

●  metody měření výkonnosti

Modul 3: Integrace – rozvoj komplexního e-trainingu pro konkrétní vzdělávací případ

●  implementace uceleného e-learningu a vytvoření všech nezbytných podmínek pro konkrétní vzdělávací případ

●  použití znalostí, dovedností a kompetencí získaných v předchozích modulech pro vytvoření konzistentního stylu výuky

●  rozpoznání a vyhodnocení podmínek pro realizaci e-learningu

●  vytvoření cíle, cílové skupiny, témat a komplexního e-trainingového konceptu v konkrétním kontextu na základě zaměření vlastních profesních zkušeností

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz