archiv
Učitelské noviny č. 32/2013
tisk článku

POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY ROZDĚLUJE ŠKOLY

Tahle debata provází státní maturitu snad už od počátku jejích příprav. Jde o vyloženě neuralgický bod zkoušky dospělosti, který budí vášně i mezi laickou veřejností. Matematiku jako povinný předmět (vedle povinného cizího jazyka) naposled doporučila expertní komise exministra školství Petra Fialy. Diskuze, zda povinná, či nikoli, však nemůže trvat věčně, protože současný zkouškový model, kdy žáci volí buď matematiku, nebo cizí jazyk, je zákonem upraven pouze provizorně. O matematice tak bude muset rozhodnout politická garnitura vzešlá z blížících se voleb do sněmovny. Důležitý pro její verdikt by měl být názor z terénu – proto jsme se několika ředitelů středních škol zeptali:

 

Jste pro to, aby byla matematika zařazena jako povinná zkouška do společné části maturit?

 

Zdeňka Hamhalterová, ředitelka Gymnázia, Arabská, Praha 6

Upozorňuji, že sama jsem matematičkou. Pro gymnazisty všech zaměření by měly být povinné matematika i cizí jazyk. Pokud by byla zkouška stavěna na přiměřenou úroveň, problém by s tím nebyl. Nechci hodnotit učňovské školství a mnoho dalších středních odborných škol, vždyť jejich učivo má úplně jinou náplň. Matematiku vyučují, nicméně třeba jen vybrané partie, které využijí pro ten který obor. Třeba zdůrazní geometrii, procvičují jiné aplikované nebo praktické úlohy. Zatímco gymnazista je připravován zejména všeobecně a teoreticky pro další univerzitní vzdělání. Proto si myslím, že matematika u státní maturity by na gymnáziu, kde musí být povinná, měla mít jiný charakter než maturitní zkouška z matematiky na odborných školách.

 

Drahoslav Matonoha, ředitel Střední školy technické, Zelený pruh, Praha 4

Jsem pro, ostatně technické vzdělání se bez matematiky neobejde. A když se mluví o obecných znalostech nezbytných pro život, měla by být povinná pro všechny školy a obory, zvlášť pokud bude povinná i angličtina – jak se předpokládá.

 

Antonín Doušek, ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií, Brno

Povinnou matematiku bych určitě přivítal, protože patří k základní výbavě středoškoláka. Vede k logickému myšlení, a to potřebují žáci na všech typech středních škol.

 

Daniela Tomsová, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Kladno

Pokud bude matematika zavedena povinně, pak bude muset dojít k posílení počtu hodin tohoto předmětu, a to patrně na úkor odborných předmětů. Bylo by to špatné rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se na naši školu hlásí žáci, nebo spíš dívky, které obvykle k matematice nemají dobrý vztah, čekaly by nás opravdu velké problémy. V současnosti u maturit samozřejmě raději volí cizí jazyk. Zato žáci, kteří zvolili matematiku, bohužel někdy zkoušku složí až napotřetí. Za tři ročníky státních maturit šlo asi o sedm žáků – přitom u nás v jednom maturitním ročníku máme tři třídy. Pro ty, kteří chtějí maturovat z matematiky, zavádíme ve čtvrtém ročníku semináře. Kdyby ale měli maturovat z matematiky všichni, seminář by to nevyřešil. S 27 žáky ve třídě se v tomto předmětu špatně pracuje, takže bychom museli dělit na dvě skupiny. Navíc ve čtvrtém ročníku probíhá praxe s týdenní dotací 12 hodin. Netvrdím, že by žáci zdravotnických oborů měli být ochuzeni o základy matematiky, ale na zkoušku, jejíž úroveň platí i pro gymnázia, nemají. Situaci by možná řešilo, kdyby žáci odborných škol maturovali jinak, z jiných předmětů než gymnázia.

 

Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno

Jsem pro všemi deseti! U technických oborů bez jakýchkoli debat. Díky matematice se žáci učí logicky myslet. Našich žáků si matematiku u maturity zvolilo poměrně hodně, ale ne proto, že by jim šla nebo ji měli nějak zvlášť v oblibě. Zkouška z angličtiny se přece skládá ze tří částí, kdežto matematika z jedné. Jdou zkrátka cestou nejmenšího odporu.

 

Robert Novák, ředitel Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové

Ano, je to dobrý nápad, a to hned z několika důvodů. Zaprvé. Státní maturita je dnes nastavena na minimální standardy, které by měli zvládnout všichni maturanti. Matematika patří stejně jako mateřský a cizí jazyk do základů všeobecné vzdělanosti. Myslím si, že právě všeobecné vzdělání této společnosti chybí možná víc než to technické, o němž se neustále hovoří. Kdyby byla povinná matematika i cizí jazyk, byla by i pro gymnazisty základní úroveň zkoušek přiměřená. Dnes se věnují buď jednomu, nebo druhému předmětu, pak je to pro ně hodně jednoduché, to ano. Bod číslo dva. Matematice se žáci učí od první třídy. Neustále se hovoří o tom, že se na ni má klást důraz, nicméně nejsou-li žáci vhodně motivováni, pak se matematiku neučí. Tento předmět je specifický tím, že je velmi obtížné žákům vysvětlit její užitečnost. Proto bych uvítal minimálně vnější motivaci – povinnou zkoušku, aspoň se matematice bude věnovat větší pozornost. A zatřetí. I lidé, kteří jsou orientováni humanitním nebo společenskovědním směrem, určitou výbavu či dovednosti v matematice pro život potřebují. Chtěl bych jen dodat, že mou aprobací je dějepis a „občanka“.

 

Jiří Janeček, zástupce ředitelky Gymnázia Jevíčko

Ano, na gymnáziu by měla být povinná. Nemyslím si ale, že by tuto povinnost měly mít i jiné typy středních škol, protože jinak by maturita musela mít dvě úrovně, a to pokládám za nesmysl. Odborné školy by místo matematiky mohly zkoušet z odborných předmětů – odpovídalo by to jejich vzdělávacím programům.

 

Zdeněk Šlaich, ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Liberec

Na službových školách by to byl trochu problém, pro žáky je v praxi důležitější spíš cizí jazyk, a proto ho i u maturit častěji volí. Nicméně i na naší škole někteří žáci z matematiky maturovali, například kosmetičky. Sice s odřenýma ušima, ale zvládly to. Matematika se v našich učebních plánech v žádném případě neučí v takovém rozsahu jako na gymnáziích. Naproti tomu hodinová dotace pro cizí jazyky je poměrně slušná, i to trochu hovoří v neprospěch povinné matematiky. Jako ředitel jsem tedy spíše proti, vnímám, že žáci se hlásí do našich oborů i proto, že je už matematika nebude trápit. Navíc pro jejich přímé uplatnění v praxi jsou jazyky evidentně důležitější. Ale osobně si myslím, že kdo chce maturitu, matematiku byl měl, krátce řečeno, umět...

 

Martina Picko Baumannová, ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou

Pro nás je to naprosto nepředstavitelné. Hodinová dotace matematiky je u našich uměleckých oborů velmi nízká – jedna hodina týdně v prvním a druhém ročníku! Žáci se maximálně dostanou k zopakování látky ze základní školy. Matematiku si během uplynulých tří ročníků státní maturity vybraly pouze dvě dívky. Jedna opakovala zkoušku třikrát a neúspěšně. Zbývá jí jarní, poslední pokus. Absolvovala přitom intenzivní domácí přípravu a doučování. Pro nás nemá matematika žádný smysl, ba dokonce její povinné zavedení by znamenalo, že nebudeme mít žádné absolventy. Problém je v tom, že se pořád srovnává evidentně nesrovnatelné. Pokud by takovou maturitu ocenili zaměstnavatelé a využily ji vysoké školy, pak ano, ale nic z toho se nestalo. Státní maturita tak, jak je nastavená, jsou podle mě vyhozené peníze – možná bychom měli začít uvažovat, jak ji navzdory dosavadním obrovským nákladům zrušit.

Petr Husník

 

Z červnového vystoupení předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků Josefa Kubáta v Senátu:

„Rozdílné typy vzdělávání, rozdílné programy vyžadují také rozdílnou maturitní zkoušku. Společnou maturitní zkoušku pro všechny druhy středních škol nelze vědecky obhájit a zdůvodnit. Je krokem, který negativně ovlivní úroveň vzdělávání v matematice na středních školách a v důsledku toho povede ke snížení konkurenceschopnosti ČR. Požadované znalosti a dovednosti jsou hluboko pod úrovní, která je u maturitní zkoušky například v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Německu, Francii a Velké Británii. Je nutné se ptát, na základě jakých vědeckých zjištění došlo k tak výraznému snížení požadované úrovně? Byly vypracovány komparační studie v zemích OCED? Byla problematika maturitní zkoušky z matematiky diskutována s odbornými matematiky VŠ z oblasti didaktiky matematiky? Jaká je odborná erudice a vzdělání navrhovatelů takové maturitní zkoušky? Pro gymnazistu je náročnost současné maturitní zkoušky z matematiky demotivující. Nebo je snad cílem chlubit se vysokým procentem maturantů populačního ročníku? Mnohem více je namístě stydět se!

Nosnými předměty vzdělávání na ZŠ a SŠ jsou a musejí být: mateřský český jazyk, cizí jazyk (anglický jazyk) a matematika. Proto a nejen proto, JČMF požaduje, aby se matematika stala třetím povinným předmětem společné části státní maturity, a to třeba i postupně. Nejdříve na gymnáziích a následně na SOŠ. Měli bychom nejdříve upravit RVP G (pokud je konečně nezrušíme), a to tak, že zrovnoprávníme minimální dotaci hodin na 12 hodin. Matematika má v současném RVP G jen 10 hodin a není povinným předmětem v maturitním ročníku.“

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz