archiv
Učitelské noviny č. 32/2013
tisk článku

Reforma, která nic nezměnila

V čem se naše vysoké školství, respektive celý terciární sektor za poslední dekádu zreformoval? Ano, jistě, došlo k některým podstatným změnám, ale ty byly způsobeny především vnějšími faktory, a to zejména ekonomickou situací a demografickou křivkou. Tou největší změnou byl pak raketový nárůst počtu vysokých škol a studijních programů a oborů, tedy zvýšení množství studentů. A to byl přece jeden z hlavních důvodů toho, proč se před sedmi lety začala připravovat Bílá kniha. Nu a došlo k tomu. I bez reformy. Dále MŠMT začalo postupně měnit způsob financování veřejných vysokých škol (VVŠ) tak, aby se v každoročním rozdělování balíku peněz začaly zohledňovat i kvalitativní parametry. Ve skutečnosti jde však spíše o kritéria výkonu. To, co ale bylo jedním z klíčových prvků na počátku zamýšlené reformy, aby se v našem systému VVŠ mnohem více uplatnil prakticky orientovaný bakalář, to se vůbec nerealizovalo. A na to nebyla potřeba ani změna zákona. Stačilo jen chtít. Nikdo ze školských politiků mi doposud racionálně neodůvodnil, proč se z části vošek nestaly neuniverzitní VVŠ, které by tento požadavek jistě splnily.

V článku na další straně se dočtete, že celá slavná reforma vyšla zatím nejméně na 350 milionů korun. Jde o součet všech nákladů šesti již uskutečněných individuálních projektů národních. Bylo to totiž samo MŠMT, které na náš dotaz, kolik reforma již stála, uvedlo, že jde právě o tyto projekty. Nechci se pouštět do polemiky, jak dalece užitečné jednotlivé aktivity nakonec byly, faktem ale je, že se díky nim v rámci našeho terciáru nic systémového nezměnilo. Ale reformuje se dál, protože tři projekty za více než půl miliardy ještě běží. A to je jádro pudla.

Nemyslím si totiž, že je náhodou, že reformní horečka se přesně kryje s obdobím, kdy můžeme čerpat peníze z evropských fondů. Jde o obrovskou motivaci pro instituce i jednotlivce, aby rychle přišli s nějakým návrhem, který Brusel zaplatí. Vypadá to lákavě, když 85 procent nákladů nehradíme přímo my, ale nějaká Evropa. Pomiňme fakt, že i tak jde vlastně o naše peníze, ale soustřeďme se na to, co bude dále. Jsem toho názoru, že případná skutečná reforma nastane až ve chvíli, kdy tyto prostředky dojdou. V samotných základech reformy, tedy v několikaleté nedovršené snaze série pokusů o přijetí nové legislativy, pramen vlastně již vyschl. A pokud následující vláda nebude chtít zbytečně rozhazovat, poptávka po nových verzích věcných záměrů zákonů ustane. K novele legislativy může přesto dojít. V takovém případě však půjde o skutečně potřebné změny, které si vyžádá aktuální situace, nikoliv skupinové zájmy motivované ekonomicky či ideologicky. Co k takovým skutečně potřebným změnám může patřit?

Jakkoliv jsem přesvědčen o tom, že několik vošek by se transformovat na vysoké školy stále mělo, nedojde k tomu, protože to není v zájmu silné univerzitní lobby a protože demografická křivka jasně ukazuje, že naopak musí po období exploze vysokoškolského prostoru dojít k jeho částečné implozi. Rozhodně by se měl změnit akreditační systém tak, aby byl maximálně nezávislý, transparentní a jednodušší. S tím bezprostředně souvisí i nastavení účinného, tedy  nikoliv jen formálního a byrokratického systému hodnocení VŠ. Legislativa by měla být pružnější také v tom směru, aby bylo možné jednodušeji měnit statut jednotlivých akademických institucí. Týká se to především soukromých VŠ, které by tak od případného totálního zániku mohla zachránit možnost fúze s jinou privátní VŠ. Také efektivnější systém financování si tlak okolností vyžádá – myšlenka kontraktů, tedy smluv mezi státem na straně jedné a danou VVŠ na straně druhé je řešením, jak peníze rozdělovat efektivněji a spravedlivěji. Schválně, jestli to vše bude stát stamiliony…

Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz