archiv
Učitelské noviny č. 30/2013
tisk článku

NASTAVME SI PRAVIDLA A BUĎME DŮSLEDNÍ!

Nedávno jsem si přečetl velmi pěkný článek Ladislavy Lažové s názvem „Mateřská škola komunikuje s rodiči: Situace, které mohou nastat“, který byl publikován na portálu RVP Národního ústavu pro vzdělávání v Praze. Článek popisuje některé negativní situace, se kterými má jistě každý z nás, někdy i velmi bohaté, zkušenosti.

S příchodem nového školního roku se jistě budeme opět setkávat s nešvary, které nám v mateřských školách vadí. Zcela určitě mi řada kolegyň dá za pravdu v tom, že velkým problémem jsou nemocné nebo nedoléčené děti. Rodiče často argumentují tím, že v době, kdy musí do zaměstnání, nemají komu své dítko svěřit, nebo že ten či onen zdravotní problém je způsobený alergií. Z lidského hlediska dovedeme tuto argumentaci pochopit, je však nezbytné, aby byly rodiči chápány také naše argumenty. Tím, že přivedou své dítě do mateřské školy nemocné nebo nedoléčené, ohrožují daleko větší hodnoty, než je jejich případná absence na pracovišti z důvodu ošetřování člena rodiny. Touto hodnotou myslím zdraví jak jejich dítěte, tak také zdraví ostatních v mateřské škole, pedagogů nevyjímaje. Případů, kdy chodíme my učitelé do školy ne zcela zdrávi, bychom v období chřipkových epidemií napočítali desítky, ne-li stovky. Ohleduplnost k lidskému zdraví by měla patřit k elementárním vlastnostem každého z nás. Určitě je dobré si o tomto s rodiči promluvit, v některých případech je však nutné vyžadovat lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravotně schopno navštěvovat mateřskou školu. Tuto povinnost má mnoho škol dokonce zakotvenou ve svých školních řádech. Jde tedy jen o to, plnění této povinnosti vyžadovat.

Dalším vážným problémem je fakt, že někteří rodiče nepředávají dítě učitelkám osobně. Děje se tak zejména v mateřských školách, které jsou patrové. Pro rodiče je únavné vodit dítě po schodech, tak je zkrátka pošlou samotné. Někdy může být důvodem této nezodpovědnosti nechuť nebo bázeň rodičů setkat se s paní učitelkou, ať už k tomu mají jakýkoli důvod. Mateřská škola nevyžaduje osobní předávání dítěte rodičem učiteli jen z nějakého rozmaru, a je potřeba si uvědomit, že jde především o bezpečnost dětí.

Domnívám se, že tato obava není přehnaná a reálné nebezpečí z tohoto plynoucí dětem opravdu hrozí. A to nepatřím zrovna mezi pedagogy, kteří trpí přehnanou úzkostlivostí. Opět tedy důsledně vyžadujme po rodičích dodržování školního řádu, chráníme tím nejen sebe, ale především děti. Na závěr bych rád parafrázoval jednu velice pěknou větu z článku paní Lažové. „Školní řád je smlouva mezi mateřskou školou a rodiči, kterou na začátku školního roku rodiče podepsali.“

Michael Novotný

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz