archiv
Učitelské noviny č. 30/2013
tisk článku

ZBYTEČNOST DVOUHLAVÉHO DOPORUČENÍ

Chodit do školy v šesti letech je naše tradice sahající téměř do poloviny devatenáctého století, zanedlouho to bude už sto padesát let. Ale upřímně řečeno, to není příliš silný argument. Dovedu si představit, že odpůrci šestiletého nástupu do první třídy by mohli argumentovat vývojem nároků, se kterými škola přichází. A proti nim by zase stál názor, že toho díky moderní době znají i šestileté děti podstatně víc než před jedním a půl stoletím…

Faktem ale je, že relativně velká část dětí (mluví se zhruba o každém pátém žákovi, podle ministerských čísel je to letos zhruba 15 % dětí) podle testů školní zralosti dostatečné znalosti, schopnosti, návyky nebo fyzické předpoklady nemá. Podívejme se ale na tuto skutečnost z druhé strany – naprostá většina dětí, tedy 80 až 85 %, do školy vstupuje školně zralá. To zase není tak špatná zpráva.

O vhodnosti či nevhodnosti institutu odkladů se diskutuje už dlouho. Běží v podstatě paralelně s debatou, jestli se mají vzdělávat všechny děti bez ohledu na úroveň schopností v jednom hlavním proudu.

Jde sice o dvě otázky, ale ideologicky si jsou velmi podobné. Obě v podstatě odmítají myšlenku, že by ve jménu individuálního přístupu a hledání ideální nabídky vzdělávání pro to které dítě bylo možné diferencovat – v jednom případě pozdějším vstupem do procesu školního vzdělávání, v druhém případě do systému speciálně připraveného tak, aby se i dítě s menšími kognitivními schopnostmi cítilo dobře a úspěšně.

V současné době stále platí, že rodiče mohou pro své dítě požádat ředitele školy o odklad školní docházky. Mají ale povinnost doložit svoji žádost dvěma odbornými doporučeními – doporučením poradenského pracoviště (většinou pedagogicko-psychologické poradny, je ale možnost obrátit se i na speciálně pedagogické centrum) a stanoviskem odborného lékaře, což je i dětský lékař, nebo vyjádřením klinického psychologa. Jedno doporučení nestačí.

Toto řešení bylo kritizováno v době, kdy se změna objevila v jedné z mnoha novel školského zákona. Problém je v tom, že pro školní připravenost je nutná zralost psychická i fyzická. Z toho logicky plyne, že by mělo stačit doporučení buď psychologa (nebo speciálního pedagoga z poradny nebo centra), nebo lékaře. Nestačí. Naštěstí se stanoviska odborníků většinou neliší tak markantně, že by jeden striktně doporučoval odklad a druhý byl zase striktně proti. Je prostě jenom potřeba „papír“ navíc.

Jako důvod dvouhlavého doporučení se uvádělo posílení odbornosti. Fakticky to ale byla spíše restrikce, která měla rostoucí počet odkladů omezit. Protože vyšší počet dětí s odkladem znamená i vyšší výdaje na jejich vzdělávání.

V současné době se navíc odklady staly hranicí, na které se střetávaly i limity mateřské a základní školy.

Děti, které díky odkladům zůstávají v mateřinkách, ještě zvyšují tlak na již tak přeplněné předškolní třídy, na druhé straně i první třídy základních škol se velmi často potýkají s vysokým počtem žáků. A pokud by se do nich dostaly i děti školsky nezralé, které vyžadují ještě více individuální péče učitelky, ještě více její pozornosti než ostatní prvňáčci, pak aby měly tyto kantorky svatozář.

Jestli mají školy místo, mohou otevřít přípravnou třídu. Ředitel ale musí najít peníze na plat dalšího pedagoga. Tyto problémy však neříkají nic o potřebnosti či škodlivosti odkladů, jsou jen dokladem nedostatečné přípravy systému školství na očekávatelnou a předpověditelnou populační vlnu.

A nástup do školy v sedmi letech, se kterým přišel M. Chládek z ČSSD na konci loňského školního roku?

Vraťme se na začátek této stránky. Jistě by to (téměř) vyřešilo problém odkladů (dodatečných, tedy druhých odkladů je pouze několik stovek). Jestliže je ale nyní pětaosmdesát procent dětí školsky zralých v šesti letech, bylo by škoda jejich schopností nevyužít a další rok čekat. To je lepší vsadit na individuální diagnostiku a hledání nejlepší cesty pro to které dítě.

 Radmil Švancar

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz