archiv
Učitelské noviny č. 29/2013
tisk článku

KDE HLEDAT INSPIRACI K VÝUCE aneb MÉ ZKUŠENOSTI S COMENIEM

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci z mateřských, základních a středních škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich studium a zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Do programu je zapojeno 27 členských států Evropské unie, kandidátské země a země EEA/EFTA. Program Comenius nabízí různé typy aktivit – individuální mobility, spolupráci mezi školami, centralizované multilaterální projekty, centralizované tematické sítě a další doprovodné aktivity.

Vyučuji německý jazyk jako další cizí jazyk na základní škole. Přestože mám s výukou dlouholeté zkušenosti, uvědomuji si, že vývoj společnosti s sebou přináší i nové trendy ve vyučování. Mění se vyučovací postupy, objevují se nové efektivnější didaktické prostředky, metody a organizační formy. Zlepšení znalostí v profesní oblasti a zdokonalení jazykových kompetencí byly důvody, které mě přiměly přihlásit se v rámci programu Comenius na vzdělávací kurz pro učitele a další pedagogické pracovníky působící v oblasti školního vzdělávání. Vyhledala jsem tedy databázi vzdělávacích kurzů, která nabízí širokou škálu seminářů různého zaměření.

Mě jako učitelku německého jazyka zaujal vzdělávací kurz Deutsch lehren und lernen. Sprachkompetenz verbessern und intensives Methodentraining Deutsch als Fremdsprache. / Vyučování a učení němčině. Zlepšení jazykových schopností a intenzivní metodický výcvik ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Kurz se konal v Düsseldorfu v červenci 2013.

Před odjezdem jsem si přichystala propagační materiály a brožury o České republice. Připravila jsem si prezentaci o Jižní Moravě a o škole, kde vyučuji. Všechny materiály jsem využila při představování. Účastníci kurzu tak měli možnost blíže se seznámit s Českou republikou a základní školou, kterou jsem zastupovala.

Obsah kurzu tvořily – metody ve výuce němčiny jako cizího jazyka a kooperativní výuka v jazykovém vzdělávání, školení komunikačních dovedností, moderní technické prostředky podporující kvalitnější výuku, praktické, didaktické a metodické aspekty výuky němčiny jako cizího jazyka, materiály a metody německého odborného vzdělávání – německá ekonomika, kulturní průprava a intenzivní jazykové vzdělávání. Tým školitelů byl sestaven z odborníků, kteří byli na výuku dobře připraveni.

Průběh kurzu byl naplněn rozmanitými druhy aktivit – seznamovací hry, speak dating, simulace, hraní rolí, teambuilding, kooperativní učení, tvorba a prezentace projektů, workshopy, práce s počítači a internetem, videoprezentace, hudební prezentace, kritická práce s textem, přednášky, exkurze aj. Učili jsme se, jak udělat výukové lekce zajímavé a rozmanité a jak motivovat žáky učit se německy. Během výuky jsme se museli aktivně podílet na jejím průběhu – vytvářeli jsme vlastní projekty, které jsme prezentovali před ostatními. Tak docházelo k sbírání a předávání zkušeností. Pobyt v zahraničí pro mě představoval příležitost komunikovat v cizím jazyce v přirozeném prostředí.

Výuka probíhala denně dopoledne i odpoledne. Ve volných chvílích jsme se mohli účastnit některé z nabízených volnočasových aktivit – prohlídka města s průvodcem, exkurze do tiskárny novin, výjezd na vyhlídkovou věž, divadelní představení, odpolední posezení s přáteli. Mezi účastníky kurzu byli pedagogové z různých evropských států – Polska, Itálie, Bulharska, Belgie, Finska, Švédska, Řecka, Španělska, Ukrajiny, Chorvatska a Ruska. Během rozhovorů jsme si předávali své vlastní zkušenosti s výukou. Měli jsme tak možnost poznat vzdělávací systémy v jiných evropských státech a navázat kontakt se zahraniční školou.

Účast na kurzu pro mě znamenala velký přínos v profesní oblasti. Zdokonalila jsem se v cizím jazyce, poznala jsem nové výukové trendy a didaktické materiály. Seznámila jsem se se systémem vzdělávání v různých evropských zemích. Získala jsem novou inspiraci pro výuku německého jazyka a navázala jsem kontakt s pedagogy z evropských států.

Šárka Mikesková, sarkamikeskova22@seznam.cz

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz