archiv
Učitelské noviny č. 26/2013
tisk článku

AKREDITAČNÍ KOMISE: ZÁVAŽNÉ NEDOSTATKY NA FAKULTĚ VŠE

Už rok je děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) Miroslav Ševčík ve sporu s částí pedagogického sboru a také s několika studenty (viz UN 24/2013). Jedna z věcí, kterou mu vyčítají, je údajné ohrožení kvality studia. Důkazem mají být zejména výsledky šetření Akreditační komise (AK).

Z veřejného zápisu ze zasedání AK (4.–6. 2. 2013) vyplývá, že se komise mimo jiné věnovala i akreditacím či reakreditacím na NF. Zabývala se zejména studijním programem Ekonomie a hospodářská správa. U oboru Regionalistika – veřejná správa „AK konstatuje závažné nedostatky při uskutečňování studijního oboru a navrhuje omezení akreditace.“ V případě oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století „AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru v únoru 2015.“ U oborů Regionální studia, Ekonomická analýza a Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky bylo jednání přerušeno pro absenci odpovídajících podkladů nutných pro akreditaci. AK se také nelíbila situace ve studijním programu Economics and Economic Administration, respektive v jeho studijním oboru Regional Science – Public Administration. „AK konstatuje závažné nedostatky při uskutečňování studijního oboru a navrhuje omezení akreditace. Zdůvodnění: Garant studijního oboru nevykazuje odpovídající publikační činnost na úrovni doktorského studijního programu. Publikační činnost pracoviště v renomovaných zahraničních časopisech, případně časopisech s IF je nedostatečná (publikační činnost odpovídající doktorskému studiu vykazují pouze vyučující působící na pracovišti na částečný úvazek, přičemž mají plný úvazek na jiném pracovišti).“

Problémy jsou i s personálním zabezpečením

Na dalším zasedání AK (15.–17. 4.) se její členové k oborům znovu vracejí a opět poukazují na administrativní nedostatky. I u oboru Veřejná správa upozorňují „na nedostatečné personální zabezpečení profilujících právních předmětů, které zajišťují vyučující pouze na částečný úvazek, kteří zároveň nevykazují odpovídající pub-likační činnost v oblasti předmětů, které mají zajišťovat“ a též u Ekonomických a regionálních studií Latinské Ameriky AK zmiňuje nedostatečnou publikační činnost vyučujících v renomovaných časopisech, včetně garanta studijního oboru. „Je nutné urychleně řešit otázku garanta studijního oboru a zvyšovat kvalitu interních pracovníků.“

Požádali jsme proto přímo AK o zodpovězení následující otázky: Jak závažná výše uvedená pochybení jsou a neohrožují nějakým zásadním způsobem další fungování NF VŠE? Odpověděl nám Jiří Smrčka, tajemník AK: „Nemohu vyvozovat ze stanovisek AK nějaké obecné závěry pro fakultu jako celek. Stanoviska se vztahují k jednotlivým studijním oborům. V případě některých oborů došlo fakticky k přerušení projednávání žádostí o prodloužení platnosti akreditace, aby fakulta získala dostatek času k provedení dostatečných úprav – viz požadavky AK zveřejněné v zápisech ze zasedání, z nichž vyplývá, že dopracování žádosti se má týkat jak formální stránky, tak také některých aspektů odborných, včetně personálního zabezpečení.“

Děkan: Pochybil proděkan

O komentář k dané situaci jsme požádali i děkana M. Ševčíka:

„Fakulta má akreditace na doktorské obory do roku 2019. Pak má akreditace na řadu oborů do roku 2014 a další do roku 2015.

AK neodmítla akreditace prodloužit, ale požádala o doplnění. Nemám sebemenší důvod se domnívat, že akreditace nebudou prodlouženy. Za akreditace byl původně zodpovědný doc. Daniel Šťastný, který závažným způsobem pochybil, když nerespektoval požadavek na doplnění spisu ze strany tajemníka AK a pokyn děkana, aby to učinil. Důvodem byly administrativní nedostatky. Netýkají se personálního zabezpečení. Doc. Šťastný odstoupil v okamžiku, když si svá pochybení, která později potvrdil vnitřní kontrolní systém školy, uvědomil.

V současné době připravuje akreditace nový proděkan, zkušený profesor Vojtěch Krebs. Vůbec nám nevadí, že lidé, kteří chtějí z fakulty odejít, tak učiní. Mají totiž téměř nulovou vědeckou činnost. Naopak se tím uvolní pracovní místa pro přijetí mnohem výkonnějších zájemců se zahraničními zkušenostmi.“

Studenti kritizující děkana Ševčíka se obávají, že je zejména ohrožen studijní obor Ekonomická analýza, jenž má být údajně nahrazen jinou specializací. To ale děkan jednoznačně odmítá: „Obor Ekonomická analýza bude rozhodně zachován.“

Lukáš Doubrava

 

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz