archiv
Učitelské noviny č. 24/2013
tisk článku

NÁRODNÍ CENA ZA MATEMATICKÝ PROJEKT

Kdo si hraje, nezlobí a naučí se. Na základní škole J. A. Komenského v Mostě ve čtvrtých a pátých třídách učitelé matematiky zařazují do hodin deskové hry, pomocí kterých si žáci procvičují geometrické pojmy. Jak žákům více přiblížit využití geometrie v praxi? Touto otázkou jsem se zabýval již delší dobu. Odpověď jsem našel v eTwinningovém projektu s názvem „Geometry in our city and in the neighborhood.“ Inspirací pro práci na projektu byla účast na pracovním workshopu eTwinningu v Táboře 2012 (letní dílna), kde jsem získal potřebné znalosti a dovednosti.

V projektu, který je zaměřen na využití geometrie v praxi, spolupracují žáci 4. A, 4. B, 5. B, 5. C se španělskou školou. V průběhu letošního školního roku získávali žáci teoretické znalosti, které využili při plnění úkolů na litvínovském náměstí (měření šířky a délky náměstí, vytvoření plánku v měřítku 1 : 1000, výpočty obvodu a obsahu náměstí, parkoviště, zjišťování počtu těles, geometrických tvarů, hledání osově souměrných útvarů).

Závěrečným výstupem tohoto projektu je vytvořit papírový model náměstí podle zadaných kritérií. Oceněním práce žáků bylo získání certifikátu „Quality Label“. Tento certifikát je osvědčením kvality práce učitele a žáků. Ocenění jsem převzal s učitelkou Lenkou Šnejdarovou, která byla spolurealizátorem projektu a se svojí třídou se zapojila do plnění dílčích úkolů, na eTwinningové konferenci v Olomouci 17. května 2013. Největším překvapením bylo, že projekt získal nejenom Quality Label, ale též Národní cenu. Náš projekt byl ohodnocen jako 3. nejlepší v České republice, což je pro mě velkou odměnou a pochvalou.

David Dvořák,
ZŠ J. A. Komenského, Most

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz