archiv
Učitelské noviny č. 24/2013
tisk článku

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, NEBO TRPĚLIVOSTI RODIČŮ?!

V odborné diskuzi o aktuální podobě plošného testování padly už snad všechny argumenty pro (ze strany ČŠI, tu a tam MŠMT, a některých „spotřebitelů“ z řad profesních asociací pedagogů) i proti (snad všichni odborníci, kteří se problematice ověřování výsledků vzdělávání věnují), proto se této části debaty vyhnu. S jediným dovětkem: co nám to vlastně ČŠI ve školách testuje? V dokumentu „Testování žáků?!“ se uvádí doslova: „(…) koncepce testování realizovaného ČŠI je založena na bázi ověřování vědomostí a znalostí vůči minimálním požadavkům státu.“

Z překladu z inspektorštiny do češtiny soudím, že má jít o zjišťování, zda jsou žáci způsobilí zvládnout jednu každou z testových otázek alespoň na čtyřku. Nic jiného se totiž při ověřování jednoúrovňového standardu, který je deklarován jako minimální, ani ověřovat nedá. Jaký má smysl používat stomiliónový kanon celostátní testovací mašinerie na vrabečka v podobě odlišení čtyřkařů od propadlíků (což podle představ MŠMT a ČŠI zjevně není v silách běžného kantora), je otázka na jiné fórum. Osobně doporučuji čekárnu u populárního Chocholouška…

Co je to ona těžší úroveň, kterou si iniciativně zavedla ČŠI, suď bůh – žádný oficiální dokument MŠMT o nějakém „těžším“ standardu nehovoří. Jde tedy o testování „čehosi“ zcela podle uvážení školní inspekce. Jako by nebylo dost problémů již s tím zatrachtilým minimálním standardem, na nějž v minulém testování nedosáhl mnohonásobek skutečných čtyřkařů, jak mi jistě potvrdí každý ředitel školy.

Ale nyní již k meritu věci, tedy k avantgardnímu pohledu ČŠI na práva a povinnosti žáků a jejich rodičů. Pokud se zvídavější rodič na inspekčním webu prokouše uspávacími úvodními pasážemi o projektu NIQES a nespokojí se s chlácholivými vyprávěnkami o tom, jak blahodárná je „koncepce testování re-alizovaného ČŠI“ oproti vlčímu světu srovnávacích testů komerčních společností, čeká jej po rozkliknutí fialového okénka „Učitelé a školy“ ošklivý šok.

Již žádné konejšivé pobrumlávání o kopci blaha pro každého žáčka, mamku, starostlivého dědu apod. – je čas spustit bandurskou! Strohý, vojensky řízný text „Stanovisko ČŠI k informacím zasílaným Iniciativou rodičů ‚stoptestování‘ do jednotlivých škol ve věci omluvy žáků z důvodu nesouhlasu rodičů s testováním“ (ach, ta rozkoš z plnokrevného štábního vyjadřování à la 70. léta minulého století!) se již s potenciálními rozvratníky nemaže:„(…) Druhá celoplošná generální zkouška je vyhlášeným zjišťováním výsledků vzdělávání ve smyslu § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (…). Zjišťování v rámci vyhlášení ministerstvem není podmíněno souhlasem rodičů/zákonných zástupců. Stejně jako se žák účastní dalších aktivit, které jsou standardní součástí vzdělávání (…), účastní se i druhé celoplošné generální zkoušky.

Stejně jako v jiných případech, i zde může zákonný zástupce žáka omluvit z účasti na vzdělávání. (…) Ovšem stejně jako v ostatních případech taková omluva musí být řádná. (…) Nesouhlas s poskytováním vzdělávání podle školského zákona, tj. i s ministerstvem vyhlášeným ověřováním výsledků vzdělávání žáků, není důvodem pro řádnou omluvu. (…)“

Po přečtení uvedeného textu jsem si v první reakci smíchy poprskal klávesnici počítače. Jakmile se mi však zklidnila bránice, musel jsem si již notně zděšeně položit otázku: neměla by snad probůh ČŠI znát (a umět aplikovat) alespoň ty právní předpisy, jejichž dodržování má kontrolovat ve školách?

Ustanovení § 171 odst. 2 školského zákona totiž říká: „Ministerstvo vyhlašuje rozvojové programy ve vzdělávání a programy zjišťování výsledků vzdělávání, včetně podmínek a kritérií pro jejich financování ze státního rozpočtu.“

Že k vyhlašování těchto programů nepotřebuje MŠMT souhlas rodičů, je nabíledni – opravdu nechápu, proč vůbec ČŠI cítí nutkání obtěžovat nejširší veřejnost takovou banalitou. Je to asi stejné, jako by si pospíšila nás ujistit, že ministerstvo nepotřebuje souhlas rodičů k vyhlášení podnikové rekreace svých zaměstnanců na Richtrových boudách. Tím ovšem celá legrace teprve začíná – nebo naopak končí, podle úhlu pohledu.

Jak se doslova dočteme v citovaném inspekčním dokumentu „Testování žáků!?“: „ČŠI, jak již bylo uvedeno, vyvíjí univerzální nástroj pro elektronické testování žáků v jakémkoli roč-níku či předmětu, zcela pro potřeby hodnocení, které realizuje, a přeneseně pro potřeby jednot-livých škol. Vláda ČR si však uložila v programo-vém prohlášení, že zavede každoroční zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základ-ních škol. Proto provádí ČŠI pilotáže svého uni-verzálního systému právě na úrovni 5. a 9. roč-níků základních škol.“

Generální zkouška celoplošného testování je tedy pilotáží něčeho, co se teprve vyvíjí – s „poskytováním vzdělávání podle školského zákona“ má asi tolik společného jako testování počáteční fáze vývoje nového léku s regulérní, státem garantovanou léčbou. Proto je holý nesmysl tvrzení, že je účast žáka na celoplošných testech naprosto totéž jako „aktivity, které jsou standardní součástí vzdělávání“.

Vynucování účasti na generálce pokusného testování s odůvodněním, že nesouhlas s účastí na inspekčních hokuspokusech rovná se nesouhlas s poskytováním vzdělání, je vskutku omračující nehorázností. Když už jsem použil příměr z lékařské oblasti: je to přibližně totéž, jako by ministr zdravotnictví vyhrožoval vyloučením ze všeobecného zdravotního pojištění každému, kdo se nezúčastní testování nového léku proti malárii.

Účast na pokusném ověřování plošného testování musí být už z definice ryze dobrovolná: neexistuje totiž žádný věcný ani právní důvod, proč by se musel generálky zúčastnit kterýkoli žák, jehož rodiče považují plošné testování po dobešovsku za stejně potřebné jako ono hypotetické pokusné očkování proti malárii.

Martin Odehnal, Praha

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz