archiv
Učitelské noviny č. 23/2013
tisk článku

ŽIJÍ MEZI NÁMI A ČASTO O NICH ANI NEVÍME

„Cože? Já tě neslyším! Můžeš mi to zopakovat, prosím?“ Tyto věty se staly nedílnou součástí života lidí, kteří trpí nedoslýchavostí. Nedoslýchavost neomezuje pouze osoby postižené tímto hendikepem, ale i celou společnost. Jak správně komunikovat s takovými lidmi? Jak je začlenit do běžného života? Přijmout je bez podmínek mezi sebe, nebo je vyčlenit na okraj společnosti a nechat je žít ve vlastním světě?

Odpověď na tyto otázky přineslo žákům 1. ročníku oboru Sociální činnost SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo netradiční setkání. Paní Moniku Bednářovou znají ve škole všichni jako oblíbenou učitelku odborného výcviku kosmetiček a málokoho by napadlo, že právě jí se téma nedoslýchavosti bezprostředně dotýká. Monika Bednářová si s žáky povídala velmi otevřeně. Na základě vlastní zkušenosti jim nastínila zápory, ale také klady tohoto znevýhodnění. Přiblížila jim svůj život a poradila, jak komunikovat s neslyšícím a jak se správně chovat v jeho přítomnosti. Žáci si mohli prohlédnout a osahat kompenzační pomůcky neslyšících a na cokoli se zeptat. Bez rozpaků se zapojili do diskuze a sami přispívali svými zkušenostmi a poznatky. Ve třídě vládl klid, zaujetí, zájem a pochopení. Přínos setkání nanejvýš výstižně shrnula slova jedné z přítomných studentek: „Beseda byla bomba. Tohle nám určitě dalo mnohem víc než nějaké papouškování definic a pouček. Bylo to doopravdy a ze života.“

Lucie Pláňková, vedoucí oboru Sociální činnost

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz