archiv
Učitelské noviny č. 23/2013
tisk článku

Ad KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY?

V Tématu týdne na str. 4–6 jsme přinesli protichůdná stanoviska ke způsobu přijímání dětí do mateřských škol. Přinášíme tedy ukázku současného znění zřizovací listiny mateřské školy v Praze 9 a návrh na její znění nové. O problému jsme také hovořili s Ludmilou Šprachtovou, místopředsedkyní Asociace předškolní výchovy a ředitelkou MŠ Sokolovská v Praze 8 – Libni.

„Souhlasím s doporučením ombudsmana v tom, že mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání. Za tohoto předpokladu by ale musela pokrývat veškerou poptávku po tomto vzdělávání, a to za současné situace není reálné. Zřizovatelé a potažmo stát nevytvořili mateřským školám podmínky pro to, aby mohly přijmout všechny děti, které se k předškolnímu vzdělávání hlásí.

Pokud není k dispozici dostatečný počet míst, pak je standardní (a docházelo k tomu i v minulosti), že jsou nastavena určitá hlediska výběru dětí, které budou do mateřské školy přijaty. Tím vstupuje do popředí její druhá funkce – a to je funkce sociální. Zohledňuje se tedy, nakolik je pro rodinu z hlediska pracovního a ekonomického toto přijetí podstatné.

Souhlasím s tím, aby přednost při přijetí měly děti matek, které by jinak ztratily práci. Se skutečností, že ombudsman ve svém doporučení toto hledisko vylučuje a označuje jako diskriminační, nesouhlasím, je to neznalost reality. Jeho doporučení dokonce nahrává vzniku hlídáren podle pravidel ministerstva práce a sociál-ních věcí, které ve své podstatě rezignují na systémové předškolní vzdělávání a koncepční přípravu na vstup do základní školy.

Za současnou situaci může stát, který nevytvořil podmínky pro to, aby se zřizovatelé a mateřské školy mohli připravit na současný populační boom. Jistě, argumentuje se tím, že počet dětí zase bude klesat. Ale kolik bude v té desetileté populační vlně poškozeno dětí a rodin?

Problematická je i absolutní přednost předškolních dětí bez ohledu na bydliště – podle ombudsmana by dítě odkudkoliv mělo obsadit místo, které je potřeba pro dítě z našeho městského obvodu. To by mohlo vyvolávat velké napětí a zhoršovat už tak špatnou možnost rodičů z naší městské části (tedy „z obce“, „z obvodu“) vybírat si předškolní zařízení podle obsahu vzdělávacího programu. V přijímacích kritériích, které sestavujeme v dohodě se zřizovatelem, je bydliště alespoň jednoho z rodičů v naší městské části jednou ze zásadních podmínek – a je to obecně přijímané kritérium.

Rodiče se nyní obracejí na ředitelky mateřských škol jako na toho, kdo je zodpovědný za nedostatek míst a nepříjetí jejich dítěte. Z tohoto hlediska by mohlo být přesunutí kompetencí k formulování pravidel pro zařazení dětí a jejich výběr do mateřské školy (podle zákona o hl. m. Praze) na zřizovatele pomocí. Na straně druhé cítím tuto změnu jako oslabení kompetencí a postavení už tak slabé role ředitelky mateřské školy. Z tohoto hlediska se mi navrhovaná změna zřizovatelské listiny a přesouvání kompetencí nelíbí, měla bych pocit, že se stanu jen úředníkem bez možnosti rozhodnutí. Nastavená obecná hlediska pro přijetí totiž nemohou postihnout všechny aspekty situace rodiny a individualitu dětí, podle kterých se v některých případech (zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) také rozhoduje.

 RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz