archiv
Učitelské noviny č. 21/2013
tisk článku

Projektové odpoledne

Ochrana člověka za mimořádných událostí se od 1. září 2013 stane povinnou součástí školních vzdělávacích programů všech základních škol. Žáci i učitelé Základní školy v Ronově nad Doubravou se však této problematice věnují už několik let. Nejen v hodinách občanské výchovy, přírodopisu či chemie, ale i při různých besedách se zdravotníky, zástupci hasičských sborů či příslušníky Policie ČR.

Dne 9. května 2013 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Ronově nad Doubravou ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Třemošnice pro žáky 2. stupně ZŠ projektové odpoledne s názvem „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Záměrem bylo, aby si žáci osvojili nejen vědomosti, ale získali i dovednosti a návyky potřebné k ochraně člověka. Na prostranství před hasičskou zbrojnicí byla zřízena čtyři stanoviště. Na prvním se žáci dozvěděli, jak se chovat v případě úniku nebezpečných látek. Na druhém si pod vedením odborníků vyzkoušeli zásady první pomoci, viděli také, jaké přístroje se používají při záchraně lidských životů. Další informace se týkaly požární prevence a hašení požárů. Na besedě v hasičárně se dozvěděli o historii ronovského sboru a měli možnost seznámit se s historickou technikou. Na závěr žáci „zažili“ chemickou havárii, prošli zamořeným územím a museli použít prostředky improvizované ochrany.

Akce se vydařila a měla příznivý ohlas u všech zúčastněných. Děkujeme hasičům obou sborů za její přípravu a realizaci, rovněž za příjemné odpoledne, které jsme s nimi mohli strávit.

H. Mojžíšová a I. Spěváková,

ZŠ Ronov nad Doubravou

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz