archiv
Učitelské noviny č. 21/2013
tisk článku

PŘIJATÁ STANOVISKA Z JEDNÁNÍ NÁRODNÍ RADY UNIE ŠKOLSKÝCH ASOCIACÍ ČR CZESHA

1. Oblast financování

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

odmítá

předloženou reformu financování jako celek.

navrhuje

zastavení legislativního procesu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v oblasti financování.

Návrh nepřináší očekávané změny ve financování škol a školských zařízení. Dochází pouze k jinému způsobu přerozdělování stávajícího objemu finančních prostředků.

Zásadně nesouhlasí

s rozdělením financování vzdělávání na dvě linie.

Ztotožňuje se

s požadavkem Svazu průmyslu a dopravy, aby byla reforma financování projednána na Plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

2. Oblast inkluzivního vzdělávání

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

doporučuje

v souvislosti s návrhem § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přistupovat k problému obezřetně a finančně i personálně navrhovanou změnu zohlednit.

Nově navrhované formy, druhy učení a financování podpůrných opatření vedou k myšlence absolutního začleňování různě hendikepovaných žáků do „normálního“ typu škol, které na to nejsou personálně ani finančně připraveny, a rušení k tomuto druhu vzdělávání určených speciálních škol.

3. Oblast ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

žádá,

aby bylo nejdříve dokončeno a vyhodnoceno pilotní ověřování ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou u maturitních oborů L a až poté řešeno legislativně.

4 Oblast úpravy postavení ředitelů škol

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

nesouhlasí,

s § 168, odst. 1, písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění – návrh na odvolání ředitele školskou radou (není vyjádřena ani povinnost zdůvodnění).

Školská rada nemá žádnou odpovědnost, ale obrovskou pravomoc (tento § je absurdní v tom smyslu, že je velmi jednoduché si jejím prostřednictvím řešit osobní spory s ředitelem ze strany pedagoga a zákonných zástupců – rada bývá většinou tříčlenná).

Domnívá se,

že pravomoc uvedená v § 168, odst. 1, písm. j) je dostatečná – školská rada podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

5. Další oblast

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA

projednala

na žádost předsedy Asociace obchodních akademií Mgr. Radoslava Kučery žádost o doplnění § 115 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, o následující text: …zajišťují státní zkoušky z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky.            Jiří Zajíček,

předseda Národní rady
Unie školských asociací ČR CZESHA

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz