archiv
Učitelské noviny č. 20/2013
tisk článku

SPĚCH A NEJISTOTA

Školské odbory odmítly návrh reformy financování regionálního školství. Není to nic nového, podobné odmítnutí zažily vlastně všechny předchozí reformy, které se snažily tuto složitou a dneska poněkud nepřehlednou oblast zatíženou nedostatečným rozpočtem upravit.

Současná reforma však není zcela odsouzeníhodná. Přichází se systémem, který má pochopitelně odpůrce mezi zřizovateli, myšlenkově se ale vrací částečně do doby před deseti lety, kdy ještě žilo odvětvové řízení školství a kdy kompetence za financování školství byly soustředěny v rukou ministerstva. Pod praporem decentralizace se přesunula řada činností na nové zřizovatele a na školy samotné, ovšem objem finančních prostředků, které s nimi také přešly, zdaleka nepokrývaly všechno, co bylo nutné vykonávat.

To je ale problém, který oborové normativy nevyřeší. Mohou být metodou, která srovná ekonomické podmínky pro vzdělávání ve všech školách podobného typu, i když v případě dosavadního nastavení jedné doplňkové částky třeba pro všechny druhé stupně jednoho zřizovatele ani to neplatí absolutně. MŠMT také nevysvětlilo, jak si představuje financování nepedagogů. Odkaz, že se vlastně zatím „nic nemění“, je za situace, kdy se vlastně opět bude oddělovat objem poskytovaných peněz na pedagogy (oborovým normativem a doplňkovou částkou) od nepedagogických peněz (a na služby a ZUŠ…), poněkud zavádějící. Opakuje se navíc problém předchozího návrhu, kdy je řešeno financování pouze části oblasti vzdělávání, což vyvolává dojem, že ten zbytek, o který se nyní nestaráme, je vlastně méně důležitý, že nás tolik nezajímá.

Některé návrhy na dopracování, se kterými školské odbory přicházejí, vyvolávají otazník – třeba pětiprocentní rozpětí pro řešení krajských specifik nebo financování na třídu. Nicméně oba návrhy v sobě mají racionální jádro, které by bylo třeba v diskuzi vyloupnout a věcně posoudit, zda je využitelné.

Pokud ale MŠMT přichází s diskuzí o reformě financování regionálního školství v situaci, kdy je již ve vnějším připomínkovém řízení paragrafové znění novely školského zákona s příslušnými ekonomickými ustanoveními a kdy se s přijetím tohoto zákona evidentně spěchá, pak se nedivme výhradám odborů, výhradám zřizovatelů a nejistotě lidí z praxe.            Radmil švancar

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz