archiv
Učitelské noviny č. 19/2013
tisk článku

Bambiriáda ukáže, jak si děti kdysi hrály a učily se

Třeba v Praze ožije historická školní třída

Letošní 15. ročník největší celorepublikové prezentace činností organizací pracujících s dětmi a mládeží se trochu ponoří do minulosti. Někde více, jinde méně. Bude na každém ze sedmnácti zúčastněných měst, jakým způsobem návštěvníkům ukáží něco z historie dětské zábavy, výchovy i vzdělávání.

Každý rok Bambiriádě vévodí nějaký motivační slogan. Letošní přehlídka má motto Dětství v proměnách času.

„Zamýšleli jsme se nad tím, jak se měnila role dětí a dětství v historii a také v různých kulturách. Velmi nás překvapilo, když jsme zjistili, že dětství, jak ho vnímáme dneska, je fenoménem až dvacátého století, kdy teprve začaly vznikat specifické aktivity určené dětem,“ uvádí ALEŠ SEDLÁČEK, předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM), která Bambiriádu každoročně organizuje, a pokračuje: „Jinak řečeno, dítě začíná být před zhruba sto lety systematicky vnímáno jako objekt vyžadující si specifický přístup. V předešlých staletích tomu tak zpravidla nebývalo – společnost na děti hleděla spíše jako na malé dospělé. Patrné je to i na odívání. Děti byly doslova strojeny do rolí, které budou naplno zastávat až jako dospělí. To, jak obrovský vývoj v přístupu k dětem euroatlantická civilizace v posledních desítkách let urazila, nás inspirovalo k tomu, abychom se pokusili navodit situace, v jakých se děti mohly nacházet v různých dobách a kulturách.“

Vypadá to, že většina z bambiriádních měst oživí některé již pozapomenuté hry a také opráší historické hračky – káči, dřevěné kuželky, koníky, panenky, obruče, chůdy…

„Rodiče se mohou zamyslet nad tím, které z her a hraček, jež zde už jednou byly, jsou použitelné i dnes a jestli některé z nich dnešním dětem třeba dokonce nechybějí – možná by jim mohly pomoci se lépe orientovat i v současném světě. Mnozí rodiče výchovný význam jednoduchých hraček už objevili a po letošní Bambiriádě jich možná ještě o něco přibude,“ komentuje A. Sedláček.

Historické učebnice, ale i hrách

Praha, jako každoroční bambiriádní vlajková loď, připravila kromě tradičních her a hraček i jakousi kulisu znázorňující prostředí historické školní třídy, a to zhruba z doby před sto lety. Návštěvníci tak ve stanu Stará škola uvidí, jaké školní pomůcky tehdy žáci používali, z jakých učebnic se učili, v jakých lavicích sedávali a jaká výzdoba je ve třídě obklopovala. Příchozí spatří i kantora v dobovém oděvu za tehdejší katedrou a pod portrétem učitele národů. „Možná se tam objeví i rákoska, ale určitě bude k vidění hrách, na němž děti za trest musely klečet,“ ilustruje blanka Lišková, projektová manažerka Bambiriády. Expozice bude navíc interaktivní, takže návštěvníci si budou moci například vyzkoušet jakými nástroji se kdysi ve škole psalo. Specialitou bude pak výstava hlavolamů, které původně sloužily jako učební pomůcka. Třeba takový ježek v kleci se objevil už na konci 19. století.

Pokud jde o ukázky života dětí v různých kulturách minulosti, v Praze bude Liga lesní moudrosti, která svůj program staví zejména na tradicích severoamerických Indiánů, názorně ukazovat hry a další činnosti těchto původních obyvatel Nového světa.

Pražská Bambiriáda se bude opět konat na dejvickém „Kulaťáku“. Zde se bude prezentovat na třicet sdružení pracujících s dětmi a mládeží. „Mám radost z toho, že počet zájemců prezentujících svá sdružení stoupá,“ podotýká B. Lišková.

Po celé čtyři dny bude v provozu pódium, kde proběhnou desítky různých vystoupení, například Kašpárka v rohlíku. A v sobotu 25. května se největší taneční skupina v republice Dancing Crackers (Tančící sušenky) pokusí o zápis do České knihy rekordů. Na pódiu nebo v jeho blízkosti bude tančit co nejvíce tanečníků (cca 300–400) na společnou choreografii ve stylu streetdance.

V Jihomoravském kraji budou mít premiéry

„Těší nás, že se letos po delší době zúčastní i Jihomoravský kraj,“ poznamenává předseda ČRDM.

V Kyjově bude Bambiriáda navíc probíhat úplně poprvé. „Kyjov je Mekkou folklóru na Jižní Moravě. Proto chceme letošní motto vztáhnout k různým místním tradicím, včetně her,“ říká Petr Něnička, koordinátor kyjovské Bambiriády, a dodává: „Navíc jde o hry, které zpravidla nezanikly a pořád se ještě hrají. Ukazovat je bude například taneční kroužek Kyjovánek. Děti si budou moci zahrát kuličky, a to i s naším panem starostou, který nad Bambiriádou převzal záštitu. Budeme mít hokejbalové hřiště a střelecký trenažér pro nevidomé, který funguje na základě zvuku. Svou činnost předvedou dobrovolní hasiči, kteří nabídnou i různé soutěže, vystoupí oddíl karate a také dětské kočovné divadélko.“

V Blansku se Bambiriáda též koná poprvé. Dvacet zúčastněných organizací nabídne lanové aktivity, střelnici nebo výtvarné činnosti. V plánu je také noční bojová hra inspirovaná protiněmeckým odbojem Poslední výstřel, kterou společně organizují obě blanenská skautská střediska. Celou Bambiriádou budou provázet kromě moderátora také cestovatelé časem Honzík a Maruška, kteří dětem ukážou, jak si děti hrály v minulosti.

Hrát se dá i s odpadovým materiálem

Zlínská Bambiriáda dostala letos nový kabát. Jednotlivé dny budou tematicky rozděleny a z programu stojí za zmínku minimálně prezentace historické hasicí techniky, zejména pak stříkačky tažené koňmi a obsluhované hasiči v dobových uniformách.

Do Šumperka se Bambiriáda vrátila po čtyřech letech, informuje koordinátorka Jana Valová: „Bude s mezinárodní účastí, a to ze Slovenska a z Polska. Celkem by se mělo zapojit na patnáct organizací. Nabízíme Bambidílnu ve velkém stanu, do kterého od firem navezeme různý odpadový materiál, z něhož se pak ještě dají vytvářet i moc hezké věci. Policie předvede ukázku svého zásahu, hasiči budou mít interaktivní stánek, který má sloužit jako nástroj protipožární prevence, a na pódiu se bude ve scénkách předvádět, jak asi vypadala výchova dětí v různých historických epochách – od pravěku po novověk.“

V Liberci se bude prezentovat na padesát vystavovatelů a na dvou pódiích proběhnou programové lahůdky jako třeba 3. ročník severočeského open air break dance šampionátu Kill The Floor.

V Rychnově nad Kněžnou se Bambiriáda bude konat na všech nádvořích Kolowratského zámku. „Nabízíme airsoftovou střelnici, indiánské teepee, historický šerm, znovu bychom chtěli zprovoznit nízké lanové překážky a jako úplnou novinku připravujeme turnaj v kanjamu (kenžemu), což je hra s létajícím talířem. A hned pod zámkem poplují rafty. Přijede i armáda s vojenskou technikou. Návštěvníci Bambiriády budou mít také zlevněný vstup do muzea hraček a některé jeho exponáty budou pravděpodobně vystavovány přímo na naší akci,“ sděluje koordinátor Ladislav Vohralík.

V Českých Budějovicích ocení v sobotu dopoledne dobrovolníky z dětských a mládežnických sdružení. Pro děti budou v areálu připraveny lanové aktivity, opičí dráhy, deskové a stolní hry, netradiční tábornické sporty, bohatý program na pódiu a prezentace armády s ukázkami bojové techniky.

Armáda slaví i na Bambiriádě

„Armáda nám se zajištěním Bambiriády pomáhá každým rokem v řadě měst, a to jak po stránce technické, tak i svojí účastí v samotném programu. Letos bude mít přítomnost Armády České republiky (AČR) slavnostní ráz, protože si připomíná dvacet let své existence,“ konstatuje A. Sedláček.

V Praze bude patnáctileté spolupráci armády s Bambiriádou věnovaná i tematická fotografická výstava. Její slavnostní otevření se uskuteční 23. května v 10 hodin před budovou Generálního štábu AČR za účasti ministra obrany a armádních špiček.

Kromě Prahy se letos AČR zapojí do Bambiriády i v dalších čtrnácti městech. Armáda u příležitosti svého jubilea předvede jak moderní technologie, tak i své starší vybavení, a to proto, aby bylo patrné, jaký kus cesty vpřed za ony dvě dekády urazila. V Praze bude novou výzbroj reprezentovat například kolový obrněný transportér Pandur a lehké obrněné vozidlo IVECO. Ty doplní některý z exemplářů ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha.

Vztah k místu, kde děti vyrůstají, je důležitý

Další několikaletou bambiriádní tradicí je určitá míra propojení s daným evropským rokem. „Názvy jednotlivých roků jsou totiž většinou projevem občanských aktivit, což se dobře hodí i k činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží. Měli jsme například Evropský rok dobrovolnictví a vloni jsme se připojili k Evropskému roku aktivního stáří, kde jsme se snažili sblížit svět dětí a seniorů. Letos jsme se připojili k Evropskému roku aktivních občanů. Mimo jiné jde o to, aby občan znal svá evropská práva, která mu umožňují z členství v Evropské unii i nějak vědomě profitovat. A podle nás je proto potřeba, aby byl také dobře srozuměn s historií a tradicemi místa, kde žije. Kdyby lidé totiž byli skutečně ukotveni tam, kde se nacházejí, nemuseli bychom například organizovat brigády na úklid přírody,“ míní A. Sedláček.

Proto se také organizátoři Bambiriády snažili v celorepublikové soutěži Odkud jsem, která probíhala do konce dubna, motivovat děti k tomu, aby ve svých textech nebo výtvarných dílech přiblížily místo, kde vyrůstají a dospívají. Měly za úkol vypátrat a popsat pozoruhodnosti, které podle nich činí tato místa výjimečnými, ať už jde například o jejich historický či architektonický význam, nebo souvislost s nějakou slavnou osobností. „Nešlo nám o to, aby děti informace opsaly z internetu, ale aby navštívily lidi v daném místě, například starostu, kronikáře nebo pamětníka a znalce místních tradic. Myslíme, že na základě příspěvků, které jsme obdrželi, můžeme směle říci, že se náš záměr podařil,“ hodnotí B. Lišková.

Dotace od MŠMT se snížila

I letos budou vstupenky zdarma. Navíc na jejich zadních stranách bude seznam partnerů, kteří návštěvníkům po předložení těchto lístků umožní vstup do různých objektů či účast na aktivitách se slevou nebo zcela zdarma.

„V minulosti jsme část dotace od MŠMT přerozdělovali jednotlivým městům. Letos si ministerstvo přeje, abychom tak již nepostupovali a přerozdělovali pouze peníze získané od komerčních subjektů. Tím pádem jsme dostali nižší státní dotaci. Velice mile nás překvapilo, že i tak se nám podařilo zachovat standardní počet bambiriádních měst. Přestože musíme hodně šetřit, na programu by se to projevit nemělo, a to proto, že ho převážně zajišťují neplacení dobrovolníci. Celkový objem finančních prostředků ze všech zdrojů se pohybuje kolem pěti milionů korun, z toho MŠMT poskytlo 1,8 milionu. Pokud by bylo peněz ještě méně, je otázkou, jestli by se sdružení v takovém počtu do akce ještě vůbec zapojila,“ analyzuje předseda Sedláček.

Letos tedy bude obzvlášť platit rčení kraj od kraje – zatímco některé regiony mají náklady na Bambiriádu už jako svůj stabilní výdaj a přidělují na ni třeba
i 200 tisíc korun, jinde je to jen desetina této částky.

Proto je jasné, proč si A. Sedláček tolik váží účasti sponzorů: „Bez našich partnerů by nebylo možné v těchto těžších finančních časech Bambiriádu vůbec organizovat.“       
Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz