archiv
Učitelské noviny č. 17/2013
tisk článku

Den vody – Den Labe

Naše škola se v loňském roce přihlásila do Projektu Zdravé město Magistrátu města Ústí nad Labem s projektem nazvaným Den vody – Den Labe. V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2012 a místní Agendou 21 města Ústí nad Labem jsme zvolili téma Okrašlovací aktivity ve městě – zvelebování vzhledu veřejného prostoru, úklidové akce.

Akce pro veřejnost původně plánovaná na Střekovském nábřeží na 21. března 2013 se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila, uspořádali jsme náhradní program v prostorách školy a další aktivity spojené s projektem (především úklidové akce) jsme posunuli na duben.

Akce probíhala na několika stanovištích, zúčastnili se jí všichni žáci školy, pozvání přijali také jejich rodiče. V tělocvičně jsme připravili sportovní hry a soutěže, na školní zahradě jeden z vyučujících učil žáky hodu bumerangem, na dalších stanovištích děti vyráběly čepice a loďky z papíru, rybičky technikou muchláže, malovaly obrázky s tematikou vody, skládali puzzle. V průběhu projektového týdne se všichni žáci zúčastnili besed a aktivit s přírodovědnou tematikou, které pro nás připravilo Středisko ekologické výchovy Sever v Litoměřicích. Výukové programy byly původně plánované přímo v terénu u řeky Labe, ale opět z důvodu téměř zimního počasí jsme museli zvolit náhradní variantu v prostorách školy.

Na závěr projektového dne si žáci 2. ročníku pod vedením své paní učitelky připravili dramatizaci pohádky a žáci 4. a 5. ročníku předvedli taneční vystoupení. Od podzimu jsme se na akci připravovali v hodinách výtvarné výchovy, kdy žáci různými technikami malovali obrázky s tematikou vody. Výstava – Galerie u vody byla opět plánovaná na Střekovském nábřeží u železničního mostu. Součástí projektu byla i propagace akce prostřednictvím letáků v MHD týden před jejím konáním a výroba kalendářů na rok 2014 s výtvarnými pracemi žáků.

V průběhu projektového týdne jsme také připravili pohoštění pro návštěvníky akce – perníkové rybičky a další sladkosti.

Plánovaný březnový úklid Střekovského nábřeží v rámci projektu se uskuteční kvůli zmíněnému počasí v dubnu, kromě Střekovského nábřeží se také zaměříme na úklid střekovské vyhlídky a na další místa podle aktuální potřeby.

Chtěla bych poděkovat Magistrátu města Ústí nad Labem za příspěvek na realizaci projektu, všem vyučujícím a dalším pracovníkům školy, kteří se na realizaci projektu podíleli, a všem žákům za jejich aktivní účast.

Marcela Prokůpková, ředitelka ZŠ praktické, Karla IV., Ústí nad Labem

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz