archiv
Učitelské noviny č. 17/2013
tisk článku

ELEKTROMOBILY JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU V ČESKÉ KANADĚ

Volba pro Slavonicko připravila pro děti na jihu Čech zajímavou náplň volného času. Mládež si může vyzkoušet, jak funguje elektromobil v praxi. Obsahem projektu „Elektromobilitou za šetrnou turistiku a technický rozvoj“ je rozvoj lidského potenciálu dětí, mládeže i dospělých s akcentem na možnosti využití obnovitelných zdrojů energií – hlavně sluneční energie.

Nezisková organizace chce představit region jako oblast podporující kulturní a volnočasové aktivity mladých. Průzkumem zjistili, že děti a mládež mají malé podvědomí o nových možnostech, jak využít energii z obnovitelných zdrojů. Navíc mládeži chybí rozvoj technického myšlení a praktické činnosti. Školy bohužel v současné době nenabízejí rozvoj technických předmětů. Učitelé chtějí opět přivést do dílen mládež, děti a ukázat jim, jak může solární energie využít stroj či přímo elektromobil. Do projektu se zapojili nejen školní děti, ale i studenti a rodiče. Oblast „České Kanady“ s centrem ve Slavonicích se dlouhodobě řadí mezi regiony s vysokou přirozenou čistotou životního prostředí, s nízkými příjmy a s vysokými výdaji pro uspokojení základních životních potřeb. Je to dáno přítomností mnoha faktorů, ať již místních nebo celospolečenských. Region je velmi vhodný pro zainteresování dětí a mládeže do stávajících trendů využívání obnovitelných zdrojů energií s akcentem na implementaci využití v každodenním životě.

Obsahem projektu je využití obnovitelných zdrojů energií – poznat, jak lze vlastním přičiněním zkonstruovat elektromobil. Současné znalosti dětí a mládeže v oblasti využitelnosti elektrické energie a solární energie obecně však nejsou zdaleka dostatečné. Hlavně není připravena možnost si teorií získané znalosti ověřit v praxi, sestrojit skutečně fungující zařízení poháněné energií, která je získána třeba i ze Slunce.

Výše uvedené skutečnosti byly impulsem pro práci s nadšenou a technicky talentovanou mládeží. Dnes jsou v automobilových garážích téměř hotové dva elektromobily, které se na sklonku května zúčastní výstavy v Českých Budějovicích. Navíc zde proběhne hodnocení technické tvořivosti a jízda zručnosti. Je potěšitelné, že se podařilo spojit aktivně několik neziskových organizací a umožnit dětem s talentem technicky se rozvíjet a tvořit. Výrobky vznikají i pod trenérskou taktovkou rodičů, což je také významný výchovný moment.  Představení vyrobených elektromodelů bude 24. 4. ke Dni Země ve Slavonicích, společně s technickým workshopem s mezinárodní účastí.

Vše vzniklo po široké debatě zúčastněných partnerů. Do obsahu projektu byly zahrnuty aktivity, které jsou svým dopadem významné pro region a zajišťují vzájemné propojení budoucího života ve společném partnerském regionu.

Základní cílovou skupinou projektu byly v první fázi děti Základní školy ve Slavonicích. Mají již částečně zvládnuté základní učivo o fyzikálních dějích a projevily zájem o nové poznatky z oboru využívání obnovitelných zdrojů energií s akcentem na solární energii. Další specifickou skupinou byli i rodiče těchto dětí, ke kterým se dostaly informace a modelová řešení různých energetických potřeb každodenního života právě prostřednictvím jejich potomků. Třetí specifickou skupinou byla mládež ve věku 15 a více let. Tato skupina vyhraňuje své zájmy v automobilovém průmyslu, v učebních oborech na dačické střední škole zemědělské. I zde už je skupina, která bude vyrábět elektrovozítko a zároveň poznávat alternativní způsob pohybu. Chápou elektromobilitu jako aplikaci do běžného života s dlouhodobým cílem ochrany stávajícího životního a přírodního prostředí. Nezisková organizace rovněž úzce spolupracuje s léčebnou PATEB z Jemnice, kde se v rámci terapií objevuje možnost vyzkoušet si technické dovednosti a sestrojit svůj vlastní elektromobil.

Závěrem bychom měli poděkovat i neziskové organizaci Elektromobily, o. s., hlavně předsedovi panu Jaromíru Végrovi, za supervizi k celému projektu. Pokud by někoho z čtenářů naše zkušenosti zajímaly, rádi pomůžeme. Navíc pro příští rok připravujeme podobnou technickou perličku pod názvem „Navrhni elektromobilům moderní nabíjecí stanici“. Kdo by se chtěl podívat, jak vypadá pravá mezinárodní Elektrorallye, může přijet do Slavonic 22. června a nechat se inspirovat i překvapit tím, co mladí technici vyrobili. Zde je jeden z příkladů, že technika byla vždy dětem blízká, jen je třeba je patřičně motivovat a výsledky se dostaví. Je škoda, že jsme v našem vzdělávacím systému trochu zaspali a honba za maturitou je často na úkor šikovných a manuálně zručných ručiček.

Jiří Beneš, učitel ZŠ Slavonice, statutární zástupce Volby pro Slavonicko, Milan Souček, manager projektu

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz