archiv
Učitelské noviny č. 17/2013
tisk článku

Evropský projekt určený vysokým školám se asi podaří zachránit

Z půldruha miliardy korun však zbude jen třetina

Jeden z individuálních projektů národních (IPn) nazvaný KREDO měl namále. Byl určen vysokým školám na vypracování analýz a strategických plánů vlastních pracovišť. Dokonce se optimisticky začalo hovořit o jakési reformě zdola, jež se potká s reformou, jíž léta vždy znovu a znovu připravuje stát. Avšak již téměř zamašličkovaný projekt narazil na ekonomická i organizační úskalí. Nyní se MŠMT snaží o jeho návrat na scénu.

Rozhodně však nejde o žádné znovuzrození bájného ptáka Fénixe z popela. Oživená podoba spíše připomíná opelichanou slepici. Patrné je to na první pohled zejména z toho, že z původně zamýšlených 1,4 miliardy korun zůstalo jen 400 milionů (z toho více než 60 % připadne na aktivity, kterými se budou zabývat vysoké školy).

Na druhou stranu je však potřeba spravedlivě připomenout, že současné vedení ministerstva zdědilo evropské projekty po Josefu Dobešovi v totálním chaosu a rozkladu, takže záchrana alespoň třetiny financí je relativním úspěchem. Tím spíše, že MŠMT už před půl rokem na rovinu připouštělo, že ve hře je minimálně zásadní snížení alokované finanční částky a možná i úplný zánik projektu.

Správné je také dodat, že to nebyl primárně stát, kdo, byť nepřímo, odpískání minulé verze KREDA inicioval, ale některé vysoké školy. Byla to v prvé řadě Univerzita Karlova, která si všimla nebezpečných a nedomyšlených charakteristik projektu (například přidělování peněz jednotlivým školám bez vypsání veřejné zakázky), a proto žádala o jeho přepracování.

Na tvorbě projektu se mají podílet vysoké školy

Současný projekt je ve stádiu zrodu. Ministerstvo školství, věrno své filozofii přípravy reformy vysokých škol založené na spolupráci s nimi, chce, aby i v tomto případě univerzity řekly, jak co nejefektivněji dané příležitosti využít. Také „technologie“ této spolupráce je obdobná jako u přípravy novely – i zde má být nejdříve vytvořen takzvaný katalog témat. „Cílem je, aby každá VŠ mohla využít aktivity, které nejvíce vyhovují jejímu zaměření a činnostem. Úpravy projektu KREDO předpokládají široké zapojení odborníků z vysokých škol, ať již při návrhu a přípravě ‚katalogu‘, tak především ve fázi testování a ověřování konkrétních řídicích procesů v prostředí konkrétní vysoké školy, jak v rámci rektorátních pracovišť, tak i na fakultách,“ píše se v pracovním materiálu MŠMT.

Koordinaci aktivit bude zajišťovat skupina řídících pracovníků zúčastněných vysokých škol zodpovědných za jejich rozvoj či strategické plánování. Půjde tedy zejména o prorektory a kvestory. Kontrolu průběhu přípravy projektu má pak provádět takzvaná dozorčí rada projektu složená ze zástupců reprezentací vysokých škol, případně z některých dalších institucí, jež se už na reformě vysokých škol podílejí.

Každá škola si může vybrat formu své účasti v projektu. Buď se zapojí do všech vybraných aktivit, nebo se zúčastní jen takových, které považuje za důležité. Třetí možností je statut pouhého pozorovatele. MŠMT uzavře s pracovníky, které vysoké školy pro jednotlivé úkoly vyberou, dohodu o práci mimo pracovní poměr.

KREDO není izolovaným ostrovem

Projekt zeštíhlel nejen po finanční stránce, ale podle MŠMT i v rovině obsahové náplně. Hlavní cíl však zůstává stejný či obdobný: vytvoření systémů strategického řízení vysokých škol, které by měly reflektovat připravovanou novelu zákona o vysokých školách. Konkrétními okruhy pak mají být: kvalitní vzdělávání včetně přípravy podkladů pro akreditační procesy, efektivní financování zohledňující různý charakter vysokých škol, racionální procesy řízení vysokých škol včetně systémů vnitřního hodnocení, informační otevřenost spojená s vybudováním moderního webového portálu pro oblast vysokého školství a v neposlední řadě i internacionalizace vysokoškolského studia.

S parametry projektu se minulý týden seznámilo předsednictvo Rady vysokých škol. V jeho prohlášení je mimo jiné uvedeno: „Přítomní členové předsednictva Rady VŠ upozorňují, že je nutné v rámci projektu KREDO zohlednit i výstupy a výsledky řešení ostatních IPn.“

Lukáš Doubrava

Výběr z katalogu plánovaných aktivit projektu:

           analýza dopadů restrukturalizace studia ve vybraných studijních programech

           kritické zhodnocení současného systému akreditací

           vymezení a upřesnění oblastí vzdělávání (studijních programů) a studijních profilů

           analýza prostupnosti studia mezi studijními programy

           analýza spolupráce odborníků z praxe při výuce na VŠ

           jak mohou VŠ napomoci zlepšení kvality SŠ studentů

           studenti se specifickými potřebami versus nový systém akreditací

           pilotní ověření systému kontraktového financování

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz