archiv
Učitelské noviny č. 1516/2013
tisk článku

Je vzdělání hendikepem?

Dnešní doba nabízí předškolním pedagogům možnost dále se vzdělávat na univerzitách a vysokých školách. Motivací každého studenta je bezesporu touha po nových informacích, poznávání moderních výukových metod a trendů. Cílem by pak měla být potřeba uplatňovat tyto nové poznatky v pedagogické praxi a tím tedy zkvalitňovat vzdělávání dětí. V ideálním případě to tímto způsobem jistě i funguje, ale…

Mluvíme-li o předškolním vzdělávání, kde potřebnou kvalifikací je středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky, pak se velice lehce může stát akademicky vzdělaný kolega či kolegyně trnem v oku svých spolupracovníků a nadřízených. Takový člověk je mnohdy brán jako konkurent či „ohrožovatel“ vedoucích pozic. Vedení školy pak v člověku nevidí přínos ke kvalitě vzdělávání, ale spíše potenciální hrozbu, která ohrožuje „teplá“ místa vedoucích pracovníků. Z této situace se tak stává začarovaný kruh, který vede ke stagnaci kvality předškolního vzdělávání a potlačuje přirozenou cestu aplikace moderních metod výuky.

V konečném důsledku může tento negativní přístup ke vzdělání být pro potencionální studenty vysokých škol velmi demotivující. Člověk, který má vůli dále se profesně zdokonalovat a přispět tak ke kvalitativnímu posunu předškolního vzdělávání směrem vpřed, pak bude velmi důkladně zvažovat, zda se mu jeho akademická cesta do budoucna vyplatí, či nikoli. Často slýchávám slova: „Proč bych studovala, když mi stačí středoškolské vzdělání?“ Mnohdy se těmto slovům ani nedivím, když na jedince působí větší silou demotivační aspekty než ty motivující. Tento přístup vedoucích pracovníků zcela určitě neplatí ve všech případech, ba naopak jsem přesvědčen o tom, že velká většina ředitelek mateřských škol s radostí uvítá ve svém kolektivu akademicky vzdělaného člověka. Bohužel těch, které se hrozí konkurence, která je navíc mnohdy jen v bujné fantazii dotyčných, je bohužel také ještě mnoho. Tato situace se může změnit jen tehdy, pokud budeme na první místo řadit vždy kvalitu vzdělávání před osobním zájmem a prospěchem.

Michael Novotný

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz