archiv
Učitelské noviny č. 1516/2013
tisk článku

NAHLÉDNUTÍ DO TESTŮ KALIBRO

Školám, které se s těmito testy dosud nesetkaly, přinášíme alespoň ukázku z různých testů pro 3., 7. a 9. ročník. U úloh s nabídkou odpovědí žáci nevěděli, kolik položek je správných – mohly to být všechny, žádná, nebo jakýkoli počet mezi tím. Čísla uvedená za jednotlivými položkami kurzívou vyjadřují procento všech testovaných žáků, kteří danou položku pokládali za správnou. V příštím čísle UN přineseme správné odpovědi.

 

A – 9. ročník, bez chyby 38 % žáků

Obyvatelé chat A, BC používají společnou studnu. Z chaty C chodí ke studni po pěšince p, z chaty A ma-jí ke studni stejně daleko jako z chaty B. Jaká je na ob-rázku vzdálenost této studny od suchého záchodu D ? Konstrukci k určení polohy studny mu-síš provést na tomto listu – hodnocen(a) však budeš podle namě-řené vzdálenosti; pracuj co nejpřesněji, vzdálenost studny od suchého záchodu uveď v mili-metrech.
[obrázek byl pro potřeby UN zmenšen]

 

B – 9. ročník, bez chyby 59 % žáků

Pan Záruba dostal dva slevové kupóny do obchodu pro kutily. Chce si koupit kleště (stojí bez slevy 250 Kč), kovový žebřík (cena bez slevy 2 000 Kč) a vrtačku (cena bez slevy 3 500 Kč), tedy tři druhy zboží. Po před-lo-žení kupónů sníží pokladní cenu jednoho druhu zboží o 20 % a cenu druhého druhu zboží o 10 %. Kolik zaplatí pan Záruba za celý nákup, když své kupóny NEJLÉPE využije?

(výsledek zaokrouhli na celé koruny)

 

C – 9. ročník, úspěšnost 44 %, bez chyby 1 % žáků

Uspořádej historické události od nejstarší po nejmladší.

1.         smrt Mistra Jana Husa

2.         bitva u Lipan

3.         narození Karla IV., římského císaře

4.         založení univerzity v Praze

5.         bitva na Vítkově

6.         defenestrace protireformních konšelů

7.         zahájení kostnického koncilu

8.         vydání Dekretu kutnohorského

 

D – 9. ročník, úspěšnost 45 %, bez chyby 1 % žáků

Které výroky o střídání ročních dob jsou pravdivé?

1.        
Roční doby se střídají především kvůli měnící se vzdálenosti Země od Slunce. 62

2.        
Roční doby se u nás střídají kvůli sklonu zemské osy a vzdálenosti od rovníku. 49

3.        
Příčina střídání ročních dob je v Austrálii i u nás stejná. 31

4.        
V rovníkových zemích jsou větší rozdíly mezi létem a zimou než v České republice. 35

5.        
V Austrálii je nejteplejším měsícem červenec. 33

6.        
Situace, kdy je noc stejně dlouhá jako den, nastává u nás i v Austrálii ve stejných měsících. 22

7.         Po 21. prosinci se u nás začíná noc prodlužovat. 39

8.         U nás je nejdelší den ve druhé polovině června. 55

9.        
V jižní části Argentiny a v Austrálii mají zimu ve stejnou dobu. 27

 

E – 9. ročník, úspěšnost 72 %, bez chyby 17 % žáků

Seřaď věty o americkém podnikateli Stevu Jobsovi tak, aby tvořily kostru jeho životopisu.

1.        
Later on, in 1976, Jobs and Woz formed their own business, the Apple Computer Company.

2.        
During his high school studies, Jobs met Steve Wozniak (Woz) who was building a little computer.

3.        
Paul Jobs, his adoptive father, taught small Steve how to take apart and rebuild radios and televisions.

4.        
Steve Jobs suffered from pancreatic cancer, underwent a liver transplant in 2009 and died in 2011.

5.        
After his return, Jobs helped design successful products named iPod, iPhone and iPad.

6.        
Under Jobs and Wozniak, computers with the Apple logo founded a new culture of personal computing.         

7.        
Steve liked this and working with electronics became his hobby – a lifelong one.

8.        
Steve was born in 1955 to an unmarried couple. They put the baby up for adoption.

9.        
Jobs` career at Apple had an eleven-year-long break: Steve returned to Apple in 1996.

 

F – 9. ročník, úspěšnost 53 %, bez chyby 5 % žáků

Které vynálezy umožnily podnikatelům zkvalitnit výrobky či poskytované služby nebo je zlevnit?

Vybírej takové vynálezy, u nichž dokážeš říct, které výrobky či služby se díky nim zkvalitnily nebo zlevnily.

1.         žárovka 38

2.         kalkulačka 49

3.         psací stroj 40

4.         telefon 78

5.         automobil 70

6.         cédéčko 33

7.         šicí stroj 45

8.         čárový kód 39

9.         internet 82

 

G – 5. ročník, úspěšnost 57 %, bez chyby 15 % žáků

Skupina dobrovolníků sází stromky. Dobrovolníků je mezi dvaceti a třiceti, každý z nich věnuje sázení dva dny. Za den stihne dobrovolník zasadit mezi deseti a dvaceti stromky. Kolik stromků může tato skupina dobrovolníků dohromady zasadit?

1.         200 stromků 43

2.         450 stromků 56

3.         850 stromků 41

4.         1 500 stromků 16

 

H – 5. ročník, úspěšnost 62 %, bez chyby 5 % žáků

Co nebo koho musí mít každá obec v Česku?

1.         základní školu 46

2.         obecního policistu 42

3.         zubní ordinaci 15

4.         poštu 55

5.         obyvatele 91

6.         náves 34

7.         pojmenované všechny ulice 55

8.         obchod s potravinami 65

9.         domov pro seniory (domov důchodců) 20

 

I – 5. ročník, úspěšnost 69 %, bez chyby 11 % žáků

Policisté našli na zahradě zakopané lidské kosti, mimo jiné i plochou kost trojúhelníkovitého tvaru o stranách dlouhých přibližně 12 cm, 15 cm a 18 cm. Vyber všechny části lidského těla, z nichž může tato kost pocházet.

1.         dlaň 27

2.         břicho 23

3.         loket 27

4.         ucho 7

5.         zadní část hlavy 37

6.         horní část zad 56

7.         stehno 27

8.         chodidlo 37

 

J – 5. ročník, úspěšnost 57 %, bez chyby 4 % žáků

Co lze doplnit na prázdné místo tak, aby výsledek dával smysl?

            cars are parked in our street.

1.         Two black 87

2.         Only one 16

3.         My parents` 32

4.         Just a few 19

5.         What 25

6.         Some big 43

7.         Many 38

8.         Four 79

 

K – 5. ročník, úspěšnost 77 %, bez chyby 15 % žáků

Češi rádi tráví dovolenou například v Krkonoších, na Šumavě, v Jeseníkách nebo Beskydech. Proč si Češi vybírají pro trávení dovolené u nás právě tato místa? Vyber důvody, které jsou všem uvedeným místům společ-né.

1.         Mohou tam chodit na pěší túry po horách. 91

2.        
Mají odtamtud blízko na nákupy do Německa nebo Rakouska. 26

3.         Jsou tam potoky a říčky s čistou vodou. 72

4.        
Mohou tam navštěvovat velké množství historických památek. 37

5.         Vyskytuje se tam hodně lesů. 78

6.         V zimě tam mohou lyžovat. 90

7.         Jedná se o oblasti s čistým ovzduším. 80

8.        
Ubytování je tam obvykle levnější než v ostatních oblastech Česka. 16

9.         V létě se tam mohou koupat v rybnících. 29

 

L – 3. ročník, výsledky této úlohy nebyly v době uzávěrky ještě k dispozici

Auto z obrázku můžeš běžně vídat na silnicích. Vejde se do něj pět dospělých osob a velký náklad. Vyřeš tři úkoly.

a) Odhadni, kolik kilogramů váží tohle auto, když je prázdné. (zakroužkuj odhad, který je podle tebe NEJBLÍŽE)

1.         kolem 100 kg

2.         kolem 1 000 kg

3.         kolem 5 000 kg

4.         kolem 10 000 kg

b) Odhadni, kolik centimetrů je tohle auto dlouhé.

(ve skutečnosti – ne na papíru)

c) Kolik metrů by zabralo 6 takových aut zaparkovaných těsně za sebou?
(drž se svého odhadu délky auta, těsně znamená, že mezi auty nejsou žádné mezery)

 

M – 3. ročník, výsledky této otevřené úlohy nebyly v době uzávěrky ještě k dispozici

Děti hrají hezkou hru. Ptají se Dáši, o jaké zvířátko se doma stará. Nemůžou se jí ale zeptat přímo, protože jim to nesmí prozradit. Musejí se ptát Dáši oklikou, například takto:

a) Jak se zvířátko jmenuje?

b) Co žere?

c) Ztratilo se někdy?

d) Jak je staré?

e) Kolik váží?

Co jiného by ses chtěl(a) od Dáši dozvědět ty, abys to mohl(a) uhodnout? POZOR: Tvým úkolem NENÍ odpovědět na otázky, ale vymyslet PĚT dalších, vlastních otázek.

 

N – 3. ročník, výsledky této otevřené úlohy nebyly v době uzávěrky ještě k dispozici

Na fotografii je včela na květu švestky. Foto: Pollinator

Odpověz jednou nebo dvěma větami na KAŽDOU otázku.

a) Co včela na květu hledá?

b) Co má z toho švestka?

 

Přečti si pozorně ukázku, kterou připravilo KALIBRO podle knihy René Goscinnyho Mikulášovy patálie (v překladu Tamary Sýkorové vydal Albatros, Praha 1970). Potom se zabývej testovými úlohami. K ukázce se můžeš kdykoli vrátit.

Rozhodli jsme se s Vendelínem, Albínem, Viktorínem, Kryšpínem a s ostatními kluky, že půjdeme do parku na lov. Musíme si ale dávat pozor, aby nás neviděl hlídač. Často nám nadává, poněvadž v parku je spousta věcí zakázána. Nesmí se tam chodit po trávníku, lézt na stromy, trhat květi-ny, jezdit na kole, hrát kopanou, odhazovat papírky a prát se. Ale přesto se tam docela dobře bavíme.

V parku je totiž senzační rybník, ve kterém žijí pulci. Když pulci vyrostou, stanou se z nich žáby. Učili jsme se to ve škole. Kryšpín to nevěděl, jelikož ve škole většinou nedává pozor, ale já jsem mu to řekl. Prvního pulce chytil do sklenice právě on a byl hrozně hrdý. On totiž není zvyklý být v něčem první. Vendelín přišel k rybníku jako poslední. Vysvětlil nám, že nenašel doma žádnou prázdnou sklenici a musel nejdřív jednu vyprázdnit. Měl ještě fůru marmelády na obličeji a byl náramně spokojený. Vendelín sice žádného pulce nechytil, ale Viktorín měl dva, a tak mu dal toho menšího. Viktorín s Albínem se těšili na tu legraci, až pulci vyrostou a oni uspořádají žabí dostihy.

Můj pulec sebou šil ve sklenici jako šídlo a já jsem věděl, že z něj bude ohromná žába. Bude umět spoustu věcí a vyhraje všechny dostihy. Když jsem však přišel domů, maminka se tvářila, že omdlí: „Kolikrát jsem ti říkala, že nemáš nosit domů svinstvo!“ „Pulec není žádné svinstvo. Je pořád ve vodě a já ho naučím všelijaké kousky,“ namítal jsem. Tatínek vzhlédl od novin a řekl jí, že pulec přece není nic strašného. Maminka se nedala: „No to je skvělé, moje slovo tu nic neznamená. Ale upozorňuji vás, že buď pulec, nebo já!“ A odešla do kuchyně. Tatínek si dlouze povzdechl a složil noviny: „Myslím, že nemáme na vybranou, synku. Musíme se té potvůrky zbavit.“

[…] Tatínek mě vzal do náručí a utěšoval mě: „Ty víš, že tvůj pulec má maminku žábu. Ona se jistě hrozně trápí, že ztratila dítě. Naše maminka by taky nebyla ráda, kdyby tě někdo odnesl ve sklenici. Tak teď spolu vrátíme pulce tam, kdes ho vzal. Každou neděli se na něho můžeš chodit dívat. A cestou domů ti koupím čokoládu.“ Chvíli jsem přemýšlel a pak jsem souhlasil. Tatínek šel do kuchyně a se smíchem řekl mamince, že jsme se rozhodli nechat si ji a vzdát se pulce.

V parku jsem se s pulcem rozloučil a tatínek vylil sklenici do rybníka. Vtom se objevil hlídač, kte-rý číhal za stromem. „Nevím, jestli jste blázen vy, nebo jestli začínám bláznit já,“ řekl tatínkovi, „ale jste už sedmý člověk, který sem dneska přesně na tohle místo přišel vylít sklenici od zavařeniny.“

 

O – 5. ročník, úspěšnost 76 %, bez chyby 26 % žáků

Podle hlídače přišlo šest lidí vylít do rybníka sklenici od marmelády už před tatínkem. Čím se dá jejich chová-ní vysvětlit?

1.         Hlídač je blázen – úplně všechno si to vymyslel. 9

2.         Nechtěli, aby voda ve sklenici přišla nazmar. 6

3.         Vůbec si nevšimli hlídače ukrytého za stromem. 46

4.         Pulec vadil i někomu z rodičů ostatních kluků. 82

5.         Báli se, aby jim hlídač nedal nějakou pokutu. 20

6.         Vymysleli stejný způsob, jak se potvůrky zbavit. 56

 

P – bez chyby 59 % žáků

Proč maminka nejspíš nechtěla, aby pulec zůstal doma?

1.         Nevěděla, čím by pulce měli doma krmit. 4

2.         Nelíbily se jí pulcovy všelijaké kousky. 2

3.         Pulce se štítila – asi by ho nevzala do ruky. 59

4.         Věděla, že brát pulce z rybníka je zakázáno. 18

5.         Potřebovala sklenici, ve které pulec plaval. 2

6.         Vadilo jí, že pulcova maminka ztratila dítě. 14

 

S – 5. ročník, úspěšnost 67 %, bez chyby 12 % žáků

Jak by se ukázka mohla jmenovat? (zapiš čísla všech názvů, které vystihují to hlavní, o čem ukázka pojednává)

1.         Patálie s pulcem 85

2.         Bláznivý hlídač 19

3.         Žabí dostihy a všelijaké kousky 38

4.         Jak dětské hry začínají a končí 38

5.         Smutek paní pulcové 20

6.         Z čeho vyroste žába 42

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz