archiv
Učitelské noviny č. 1516/2013
tisk článku

PRÁCE V SYSTÉMU JE STÁLE INTUITIVNĚJŠÍ

Začíná tak odpadat potřeba využívání manuálů

Druhý ročník zkušebního celoplošného testování přichází oproti minulému roku s různými technologickými zlepšeními. Uživatelé, tedy žáci, se s nimi setkají nejvíce tak, že budou řešit úlohy v zajímavějších formách než vloni. Systém však umožňuje ještě více, zejména využití videí. Ta se ale v letošní generálce ještě neobjeví.

Přestože některé školy stále ještě používají zastaralé vybavení, které jim neumožňuje účastnit se ani této druhé celoplošné zkoušky, tak ty, které ho mají na takové úrovni, že se dá využít i k účelům testování (těch je drtivá většina), by se neměly v zásadě potýkat s žádným technickým problémem, a to ani při spouštění videí ve svých počítačích.

„Jedinou technickou překážkou je nedostatek sluchátek, protože video nelze pro potřeby testování využívat frontálně. Dalším důvodem, proč videa zatím při testování nevyužíváme, je to, že jsme neměli dostatek času je připravit,“ sděluje KAMIL MELICHÁREK, ředitel odboru ICT ČŠI a manažer realizací testování.

V letošní zkoušce se v testech z cizích jazyků opět počítá s využitím zvukových ukázek. „Připravili jsme dvě varianty, a to jak frontální, tak individuální do sluchátek. S videi však rozhodně počítáme za rok. Užitečná by byla zejména pro žáky s některými speciálními vzdělávacími potřebami, protože některá zadání úloh bychom tak mohli převést do znakového jazyka,“ informuje K. Melichárek.

Centrální aplikace není nutná

Ve stejnou dobu, kdy budou připraveny testové dávky, bude k dispozici i takzvaný proxy-klient. Jde o nepovinnou centrální aplikaci, která bude zajišťovat komunikaci školy s centrem. Tím školám odpadá povinnost instalovat testovací aplikaci do každého počítače zvlášť, protože tento program plní funkci jakéhosi distribučního bodu. Jediným předpokladem je, že proxy-klienta nainstaluje IT specialista. Nejde totiž o běžný uživatelský úkon. Není to však jediný důvod, proč některé školy nakonec nové aplikace nevyužijí.

„Je otázkou, zdali se zvláště menším školám instalování této aplikace vůbec vyplatí. Málotřídka s pěti počítači takovýto distribuční bod v podstatě ani nepotřebuje. Instalaci bych proto doporučoval škole, která má alespoň patnáct dvacet počítačů. A určitě pak v případě, že má alespoň dvě počítačové učebny. Tam, kde takovéto dvě učebny využívají, zpravidla už nějakého IT odborníka mají. A ten možnost instalovat proxy-klienta jistě rád využije, protože si tak usnadní práci s testováním. Proxy-klient je totiž užitečný nejen při stahování testových dávek, ale ještě mnohem více při odesílání výsledků testování do centra, kdy může docházet k nějakým přetížením a výpadkům sítě na straně školy. Není-li nainstalován proxy-klient, musejí se v takovém případě kontrolovat jednotlivé testové aplikace a zjišťuje se, co ještě nebylo odesláno. V každém případě bych proxy-klienta doporučoval školám, které od loňska obnovily své počítačové učebny a nemají nainstalovány ani testovacího klienta,“ radí K. Melichárek.

Instruktáž po telefonu vše vyřeší

Přihlašování škol přes modul IDM je náročnější než vloni. „Kromě toho, že žák musí být zaregistrován, je nutné ještě provést přihlášení k jednotlivým předmětům, což je pracnější. Nicméně školy s tímto úkonem nemají žádné větší problémy. Nejčastější komplikací bývá, že od loňska školy zapomněly heslo anebo se změnil ředitel, a je potřeba vygenerovat nový přístup. V takovém případě musí ředitel kontaktovat telefonicky dodavatele a na počkání je problém vyřešen. Telefonátů je mnohem méně než vloni. Z toho je patrné, že převážná většina škol se v systému již dobře orientuje. Ale ani ti, kteří se v něm ještě dostatečně nevyznají, se nemusejí obávat. Na zmíněném call centru jim poradí s každou nejasností. Jako příklad může sloužit jedna ředitelka málotřídky, která po telefonu během dvaceti minut zvládla celé přihlášení,“ ilustruje ředitel Melichárek.

Potenciál systému je využíván v rámci možností

V nedávné pilotáži se ukázalo, že nové formy úloh se osvědčily a že jejich nasazení s sebou v podstatě nepřináší žádné technické problémy. Ne všechny technologické novinky jsou však zatím plně využívány. Rezervy existují zejména v úlohách postavených na bázi seskupování nebo přiřazování různých prvků.

„Z časových důvodů se nám ještě nepodařilo udělat dostatečné množství úloh, v nichž se třeba přiřazují obrázky k obrázkům. Máme ale ilustrátora pro testy z cizích jazyků, které tak budou ještě o něco zajímavější,“ říká K. Melichárek.

ČŠI v pilotáži nenarazila na žádnou závažnou technickou komplikaci, na kterou by bylo potřeba školy upozornit, což potvrzuje i ředitel Melichárek: „Díky zapracování užitečných podnětů z loňska se systém stává daleko více intuitivnějším, a ubývá tak potřeba studovat příslušné manuály a doporučení.“

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz